AKČNÍ NABÍDKA - ŘÍJEN 2011 NOVINKA - 24.11.2011  
  Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že připravujeme PRAKTICKÝ MANUÁL pro činnost stanic měření emisí v ČR

       S ohledem na to, že pro většinu managerů emisních stanic v ČR (obzvlášť nově vzniklých) je velice obtížné a problematické se správně orientovat v legislativě týkající se provádění měření emisí, protože:
- neexistuje souhrnný přehled – je, vesměs verbálně, dostupný pouze na školeních profesní způsobilosti
- některé starší normy jsou velice těžko dostupné až nedostupné
- nezúčastňují se pravidelných školení, tudíž jsou závislí na informacích od školených pracovníků na školeních, které nemají povinnou periodicitu
- nemalou osobní i finanční odpovědnost za činnost SME, atd.


       a také vzhledem k tomu, že státní odborný dozor (SOD) plní literu zákona a velice pečlivě a intenzivně kontroluje činnost emisních stanic, rozhodli jsme se přispět svými zkušenostmi ke zlepšení této situace  a zpracovat praktický manuál pro nové i stávající emisní stanice.

       Manuál bude sestavený jako registr pro všechny důležité a platné doklady a listiny emisní stanice v chronologii požadavků státního odborného dozoru, přičemž se, doplněný o data odrážející skutečnosti dané emisní stanice, bude dát využít také jako příručka jakosti pro zkvalitnění její práce.
       Samostatnou kapitolu budou tvořit správné postupy měření emisí neřízených a řízených emisních systémů u zážehových a vznětových motorů, dále postupy LPG a CNG vč. návodu na zpracování požadovaného provozního řádu a havarijního plánu. Tyto postupy budou v podstatě citacemi Věstníků dopravy, které k těmto tématům vycházely od roku 1996 a odkazující na v manuálu aktualizovanou Vyhlášku č. 302/2001 Sb. Citace budou graficky odlišené. K nejasnostem a nejčastějším otázkám, které dostáváme na školeních v našem ŠZD, budou uvedeny i komentáře MOTOR expertu vycházející ze stanovisek pracovníků MD ČR, SOD a pracovníků zabývajících se expertízou  SME. Uvedený názor a komentáře zpracovatele manuálu však nemůžou mít dostateční právní sílu, protože v mnoha problémových případech neexistuje žádný předpis či písemné stanoviska kompetentních institucí, které by tyto problémové oblasti jednoznačně řešily a vysvětlovaly. Nebude ho proto možné využít jako jednoznačného důkazu při řešení případných sporů v rámci SOD nebo kvalitativního výstupu emisní kontroly.
       Další část manuálu budou tvořit výňatky citací Zákona č. 56/2001 Sb. v paragrafech, které se týkají činnosti emisních stanic s tím, že jsme v nich již zakomponovali veškeré změny a dodatky aktuálních právních předpisů vydaných k 31.10.2011. Obdobně bude uvedena i aktualizovaná Vyhláška č. 302/2001 Sb. Součástí této kapitoly budou seznamy všech právních předpisů, které se týkají změn těchto právních dokumentů, seznamy Věstníků dopravy od roku 1995, ve kterých se nějakým zásadním způsobem řešily záležitosti emisních stanic, dále instrukcí MD ČR apod. Podle seznamu mnoho z nich lze doplnit, např. z internetu, protože nejdůležitější by měly být součástí dokumentace každé emisní stanice.
       Vzhledem k tomu, že manuál bude sestaven jako registr dokladů a listin SME, nebudou v dalších oddílech chybět ani vzory či ukázky metrologie (s odkazem na příslušný zákon o metrologii) – např. vedení kalibračních listů, seznamů měřidel, karty měřidla apod. Tuto část by si pak každá emisní stanice měla doplnit podle skutečnosti se zařazením příslušných a časově platných dokumentů.
       Obdobně bude další oddíl věnovaný dokumentům týkajícím se školení pracovníků – profesní i odborné v ŠZD (nahrazujících smlouvy s výrobci vozidel dle Zákona č. 56/2001 Sb.), jejich evidence, hlídání termínů atd. Dále bude zařazen seznam důležitých kontaktů, kterou by si pak měla každá SME doplnit podle sebe a aktuálního stavu – obdobně, jako u většiny ostatních kapitol. Nebude chybět ani oddíl týkající se povinné evidence a hlášení o provedených emisních kontrolách, avšak s ohledem      na rozsah dokumentů, tyto doporučujeme vést samostatně, správně je archivovat atd. Na základě vlastních zkušeností rovněž doporučujeme vytvořit obdobný systém, v jakém bude uspořádán manuál, i systém pro archivaci důležitých dokumentů, které pozbyly aktuální platnosti.
       Samostatnou kapitolu bude tvořit popis zkušeností s tvorbou cenové kalkulace věcně usměrňovaných cen v SME podle příslušného Věstníku Ministerstva financí, které nepodléhá kontrole SOD, ale kontrolám Cenového úřadu.

       V příloze manuálu (verze „rozšířený manuál“) budou dále uvedeny důležité informace pro zájemce o zřízení nové emisní stanice v ČR vč. vzorů všech žádostí, postupů při vyřizování žádostí, časového harmonogramu, ukázek cenové kalkulace potřebného vybavení pro daný typ stanice, ukázek cenové kalkulace pro školení v ŠZD a získání odborné způsobilosti na řízené systémy jednotlivých skupin značek vozidel, odkazy na právní předpisy, citace normy ČSN pro požadované prostory emisní stanice, uvedení důležitých kontaktů atd. Tato rozšířená verze může sloužit rovněž příslušným úřadům, pokud ji uznají za vhodnou, jako etalon - sjednocující průvodce při posuzování žádostí o zřízení emisní stanice, přičemž věříme, že by manuál mohl zjednodušit jejich práci.
       S ohledem na složitost celé problematiky pracujeme na manuálu již několik měsíců. Jeho dokončení předpokládáme v průběhu prosince. V případě, že byste měli zájem získat tuto pomůcku k Vaší práci, kontaktujte nás, prosím, na e-mail: kolecarova@motorexpert.cz. V případě zájmu o bližší informace volejte prosím: Ing. Irena Kanovská – 603 276 131. K případné závazné objednávce připojte také své logo a číslo emisní stanice, aby Váš manuál mohl být takto zpracovaný a dodaný přímo na míru. Nezapomeňte uvést „základní“ nebo „rozšířená“ varianta manuálu.
       Předběžná cena manuálu: základní 3000 Kč + DPH, rozšířená verze pro nové stanice 4000 Kč + DPH. Klienti školícího střediska MOTOR expert s.r.o. získají na tento produkt slevu 20%. Způsob platby – hotově, dobírka, zálohová faktura. Manuál budeme dodávat v tištěné podobě vč. šanonu pro zakládání Vašich dokumentů,  na CD budou aktivní formuláře pro jednoduché doplnění vlastních údajů a následné založení do šanonu. Objednávky budeme vyřizovat v pořadí, v jakém došly. Děkujeme za trpělivost a pochopení.