MANUÁL STANICE MĚŘENÍ EMISÍ! NOVINKA - 18.1.2012  
   
Vážení obchodní přátelé,
 
     dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem všech mých kolegů touto cestou pozdravila a popřála Vám do Nového roku 2012 hodně štěstí, úspěchů, osobní pohody a radosti ze života – toho pracovního i osobního. A nejvíce ze všeho Vám přeji, abyste neztráceli optimismus a víru, že svět je krásný, lidi kolem nás hodní a přející a že nám rok 2012 přinese, přes všechny špatné prognózy, jenom to nejlepší.
     Moc si přeji, aby vás novinky, o kterých bychom Vás touto cestou rádi informovali, potěšily, inspirovaly, poučily a byly pro Vás přínosem.

Novinka č. 1
Změny v systému školení ŠZD pro mechaniky měření emisí:
    
Určitě mnoho z Vás zaregistrovalo změny ve školícím systému mechaniků měření emisí, které koncem minulého roku nabídla některá školící střediska. Domníváme se, že je to prozatím v rozporu s „jasným černým na bílým“, ale do doby, než to tak bude, se i naše školící středisko velice rádo přizpůsobí...


Jak to bylo doposud
Naše ŠZD se od začátku své činnosti (2004) striktně drželo metodických pokynů a vedení našeho zřizovatele, kterým je Ministerstvo dopravy ČR. Mnohokrát jsme poukazovali na složitost a značný rozsah kurzů na značky, nemožnost zvládnout výukový program podle metodiky „1 skupina značek = 1 den školení“ tak, aby se dal vtěsnat alespoň do jednoho týdne a umožnil tak provozovatelům SME snížit náklady na školení, opakované cestovní výdaje apod. Tyto náklady jsme se snažili kompenzovat alespoň tím, že v cenách školení bylo pamatováno na kvalitní zákaznický servis v podobě občerstvení, celodenního stravování v nejlepší restauraci v Přerově a také ubytování hotelového typu. Naší snahou bylo poskytnout maximum -  informací i péče o naše hosty.   S ohledem na to, že původním úmyslem MD ČR bylo školit každou značku zvlášť a nakonec byl, i na základě našich podnětů, schválen systém skupin značek či zkrácení doškolovacích kurzů o polovinu, to v dané situaci nakonec dopadlo celkem dobře. V každém případě dobře s ohledem na to, že se od roku 2001 nekonala v naší legislativě žádná taková změna, která by vedla ke zrušení „značkovosti“ při měření emisí, resp. povinnosti smluvního zastoupení konkrétní značky vozidla s využitím dat od výrobce a schopností emisní stanice, se statutem smluvní opravny, zjištěnou závadu opravit. V tomto kontextu umožnění vzniku ŠZD, jejich odborná školení a schválení informačních systémů k použití v SME znamenalo konec jasné diskriminace a návrat nezávislých  neznačkových servisů zpět do hry, mezi stanice měření emisí. Bohužel, v legislativě nedošlo prozatím ani ke změnám, které by vedly ke zpřehlednění a zjednodušení metodiky, zvýšení výstupní kvality měření emisí, zabránění podvodům či k akceptování technického vývoje v automobilním průmyslu.

Prozatím neoficiální změny v systému školení ŠZD
O změnách v systému školení jsme nebyli doposud oficiálně informováni, avšak na základě osobního jednání s kompetentními pracovníky Ministerstva dopravy ze dne 9. prosince 2011 jsme se rozhodli také přepracovat zavedený systém  školení v našem školícím středisku a následně prakticky vyzkoušet, zda to může fungovat s ohledem na kvalitativní stránku věci. Zkrátili jsme čas (a tudíž i cenu) základních i doškolovacích kurzů, které nabízíme ve dvou variantách.  Chceme totiž, aby si náš zákazník, provozovatel emisní stanice, mohl sám a dobrovolně vybrat – rozsah školení, značky i cenu kurzu. Vše podle svého rozumného zvážení, potřeby, finančních možností, zkušeností a znalostí svých mechaniků, které na školení k nám vyšle a za kterých činnost pak bude odpovídat. Pro rozšíření oprávnění o další značky vozidel navíc samotné školení nestačí. Je nutné si uvědomit, že pro splnění všech podmínek se k odborné způsobilosti přidává i vybavení a data a to může být problém. V jejich nedostupnosti nebo v dalších investicích. Suma sumárum – velmi bychom přivítali, pokud by se metodické pokyny týkající se školení v ŠZD změnily tak, aby umožnili zvýšit kvalitativní úroveň školení a byly pro emisní stanice přínosem, ale zároveň aby byly pro emisní stanice ekonomicky co nejméně zatěžující.

K čemu se bychom se skutečně neradi přidávali,
…. to je hon na značky. Máme totiž obavy, že to nakonec dopadne jako kdysi hon na čarodějnice. Bolestná fraška, ve které všichni prohráli. Doposud jsme školili pouze běžné značky, které se nachází ve schválených informačních systémech a se kterými se spojí univerzální a na trhu dostupné čtečky. O některé takové budeme ještě rozšiřovat rozsah osvědčení, ale určitě nepůjdeme do soutěže „kdo toho vyškolí víc a v kratší době“. Obzvlášť v situaci, kdy se stejnými ústy volá po zlepšení situace v SME, kdy se brojí proti tzv. lepičům kontrolních známek, vedle kterých žádná poctivá SME nemá šanci. Úsměvné je, že v některých nabídkách se v objemném      a lákajícím seznamu vyskytují i značky, ve kterých byly pouze neřízené systémy, tudíž je může automaticky měřit každá emisní stanice, která má na ně data a oprávnění na ZN, VN.

O co se určitě budeme snažit nadále, to je
     - vstřícný a přátelský přístup celého našeho týmu,
     - předání maxima informací v teoretické i praktické rovině,
     - zajištění útulných školících prostor a rodinného zázemí,
     - kvalitní servis v podobě občerstvení a stravování,
     - zajištění či rezervace ubytování (pro naše hosty za zvýhodněnou cenu),
     - budeme se nadále snažit být kdykoliv nápomocni radou, jak jsou naši klienti zvyklí a to zcela bezplatně.
     - Pro provozovatele či vedení SME jsme připravili praktického poradce v podobě Manuálu SME, který odpovídá na otázku „Jak zvítězit nad papíry v emisní stanici aneb jak absolvovat kontrolu bez ztráty desítky?“. Byl vytvořen s cílem ulehčení, zefektivnění, zkvalitnění jejich práce, úsporu financí a hlavně drahocenného času.
O co se snažit naštěstí nemusíme, to je velmi dobrá dojezdová vzdálenost do Přerova ze všech stran Moravy a přilehlého okolí. Ze severu i z jihu po nové dálnici. Naštěstí máme před firmou i dostatek parkovacích míst, takže jste vždy a v jakémkoliv počtu srdečně vítání. Těší nás, že většina našich klientů z Čech bude moci v brzké době využít také našeho nového detašovaného školícího střediska v Praze. Pokud budou mít zájem přijet opět k nám do Přerova, čekají je změny, např. v podobě novinek na talíři, připravené skvělým šéfkuchařem hotelu FIT. Účastníci Dne auto-diagnostiky se již měli možnost s ním seznámit J

Novinka č. 2
V rámci zkvalitnění služeb (nejen pro SME) můžete v letošním roce využít také nový nástavbový systém vzdělávání Vašich pracovníků v oblasti autodiagnostiky pro rozšíření znalostí, které na výrazně zkrácených kurzech ŠZD nestihly získat. Určitě to stojí za to, protože

     - naši lektoři jsou především praktici a své zkušenosti získávají každodenně přímo na dílně
     - základní osnovou našich kurzů auto-diagnostiky je jednoduchá metodika a hlavně praktická měření přímo na autě
     - kvalitní diagnostika a rychlé zjištění závady k měření emisí patří, dává předpoklad dalších příjmů servisu a lepšího využití již zakoupeného diagnostického zařízení

Každý měsíc budou nabídnuty dva po sobě jdoucí jednodenní kurzy (diagnostika zážehových motorů – diagnostika vznětových motorů) s názvem „Diagnostika motorů jednoduchou, efektivní a cenově dostupnou metodou“.
Obsah kurzu a jeho náročnost se bude odvíjet od předpokládané znalosti účastníků.
1.     stupeň – pro začátečníky (předpokládá se základní znalost fungování elektronických systémů řízení motorů moderních automobilů a terminologie) bez zkušeností s prací s diagnostickými přístroji (osciloskop, čtečka)
2.     stupeň – pro mírně pokročilé (předpokládá se dobrá znalost fungování elektronických systémů řízení motorů moderních automobilů, terminologie, praktické zkušenosti s auto-diagnostikou, měřením pomocí osciloskopu, souvztažnost paralelní a sériové diagnostiky). Obsahová náplň zahrne mimo stručného shrnutí základů složitější problémové oblasti auto-diagnostiky vč. ukázek praktického měření a zjištěných závad z praxe diagnostické dílny MOTOR expert.
3.     stupeň – praktická měření a vyhodnocování závad složitějších systémů, „špeky z praxe“, možnost konzultace vlastních diagnostických případů

Bližší informace ke školením ŠZD i k odborným školením auto-diagnostiky najdete v sekci „školíme“ nebo ZDE
Kalendář školení ZDE
Objednávky ZDE


Objednávky zasílejte na adresu kurzy@motorexpert.cz
Informace: Jitka Danihelová – 603 276 121, Štefan Kanovský – 777 808680

Novinka č. 3
Srdečně Vás tímto zveme na 5. ročník Dne autodiagnostiky.
Neformální mezinárodní setkání auto-diagnostiků se bude konat 7.12.2012 od 8:00 hod. v hotelu FIT v Přerově. Nezapomeňte si datum poznamenat ve svém kalendáři.
Jak to vypadalo na 4. ročníku v roce 2011? foto brzy!

Těšíme se na Vás!