MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  CHCETE JEZDIT LEVNĚJI ?    
  Profesionální úprava vozidel na ethanol E85! - SCHVÁLENO TÜV + ZÁPIS DO TP!
- VIDEO dole v článku


Chcete jezdit levněji?

     Kdo by nechtěl?! I když jsme si na stále se zvyšující cenu pohonných hmot tak nějak zvykli. Ti, co ceny PHM ovlivňují, např. výší spotřební daně, si zase zvykli na to, že si prostě, jednoduše a bez reptání pokaždé a opět zvykneme. Ať se děje cokoliv.

     Bez ohledu na ceny ropy je tu však přece jedna možnost, jak tankovat a jezdit levněji. Je to jenom otázka osobní volby, pochopení problematiky a pro lepší využití nabízených možností také otázka nevelké investice. Asi je nejvyšší čas říct, o čempak je řeč. O využití biopaliv, které mají mnoho nesporných, avšak často zpochybňovaných výhod.

     Internet je v dnešní době světem nedozírných možností a nevyčerpatelným zdrojem pro každého dostupných informací. Má však i jisté nevýhody. Může nás, a to zcela anonymně, nakrmit i něčím, co se nezakládá na pravdě anebo si pravdu podle svého upravit. Není se čemu divit, stačí se jenom zamyslet. Ropa ještě stále vládne světu, a kde jsou peníze, tam je i síla mediálně ovlivnit lidské myšlení. Možná i to je jeden z důvodů, proč se biopaliva ještě stále nedají plošně tankovat na všech čerpacích stanicích v naší republice, nebo proč je provází tolik pověr a mýtů. I když, i v tomto směru se blýská na lepší časy. Výhody plynoucí z praktických zkušeností jeho stávajících uživatelů jsou důsledkem zvyšující se poptávky a tak se síť čerpacích stanic s biopalivy neustále a plynule rozrůstá.

     Hlavní výhodou biopaliv pro jejich konečného spotřebitele je jejich nižší cena,  především z důvodu nižší spotřební daně. Z globálního hlediska však mají i jiné výhody – znamenají významnou podporu českému zemědělství a snižování naší závislosti na ropě. Oproti fosilním palivům produkují méně škodlivých exhalací, což by mohlo prospět městům a aglomeracím v ozdravení jejich ovzduší.  Mnoho z nich toho již s úspěchem využívá. Především ve světě. Úspora skleníkových plynů ve srovnání s fosilními palivy je hlavním důvodem zavádění biopaliv. Například ethanol vyrobený z cukrové řepy produkuje o 52% méně těchto plynů než fosilní palivo, ethanol vyrobený z cukrové třtiny až o 71% méně škodlivin – na takovéto palivo se masivně jezdí v Jižní Americe. V Evropě jsou nejdál severské země.
 
     Do kategorie biopaliv, které produkuje české zemědělství, se významně řadí ethanol E85. Je to právě to palivo, které na desítkách čerpacích stanic poutá o 8 - 14 Kč levnější cenou. Ethanolem lze nahradit Natural 95, pokud ho tankují vozidla označená jako FFV (flexibel fuel vehicle). Ty už mají upravené řídící jednotky motorů, odolnější ventily a ventilová sedla a vhodné materiály pro palivový systém. Mnoho světových výrobců takto označená vozidla již dodává na trh.  Běžně a vcelku bez problémů lze E85 mísit s Naturalem 95 až do poměru 50:50 a právě tuto možnost mnoho řidičů již využívá. Pochopitelně, že při tomto poměru je finanční úspora jen poloviční. Kdo zná problematiku elektronických systémů řízení motorů moderních automobilů ten ví, že pokud se motor nějakým přídavným zařízením vhodně neupraví na E85, dají se očekávat provozní problémy. Nemusí to být ale pravidlo. Řídící jednotky motorů (pokud se nejedná o vozidla FFV), jsou konstruovány a softwarově nastaveny na řízení spalování čistého benzínu. Ten má ale jiné vlastnosti, než ethanol E85.

     Palivo E85 je atestované palivo, které splňuje požadavky ČSN 636512 a emisní limity Euro4. Je to směs, která se skládá z 85 % ethanolu a z 15 % naturalu 95. Tento poměr se může dle různých sezónních poměrů měnit, ale minimální podíl ethanolu musí být vždy alespoň 70 %. Podle výrobce paliva má jízda na E85 oproti klasickému benzinu několik výhod – například nárůst výkonu motoru nebo výrazné snížení emisí výfukových plynů. Je to z toho důvodu, že E85 má vyšší oktanové číslo (105) a při jeho spalování vzniká až o 70% méně emisí CO2 - tím se šetří životní prostředí. Surovinou pro výrobu bioetanolu bývá jakákoliv biomasa s dostatečným množstvím cukrů nebo látek, které lze na cukr převést. Bioetanol lze tedy vyrobit z cukrové řepy, cukrové třtiny, brambor, obilovin, ale třeba i z dřevnatých surovin obsahujících ligocelulózu. Nejjednodušší výroba bioetanolu je z plodin obsahujících cukr, u nás nejčastěji z cukrové řepy. Stačí tento cukr od suroviny oddělit, fermentovat působením kvasinek a vzniklou záparu pak destilovat, čímž se dosáhne lihovitosti až 96%. Aby došlo k odstranění zbytku vody, musí bioetanol ještě projít odvodněním, například prostřednictvím molekulových sít, čímž se dosáhne lihovitosti až 99,99%.

Mýty a fámy aneb co může a co nemůže být pravda?

     Výše uvedená skutečnost boří nejčastěji zmiňovaný mýtus o tom, že používáním ethanolu dochází k rezavění motorů. Ethanol není o nic více korozovní než benzín, právě naopak. Korozi totiž může způsobit pouze voda. Stojí otázka, jak se do nádrže dostala. Na rozdíl od benzínu se však případná voda v nádrži s ethanolem smíchá a zmizí při spalování směsi. Dalším mýtem je tvrzení, že ethanol zničí těsnění a hadičky. Pokud jsou „gumy“ na autě korkové, staré a porézní a těsnost celé soustavy drží pohromadě pouze „ochranné nánosy kalu a nečistot“, potom je to jenom otázka času, kdy dojde k průšvihu a začnou palivo propouštět. Je úplně jedno, zda to bude benzín nebo ethanol. Čistící účinky ethanolu by to mohly možná jenom o kousek urychlit. Nové materiály z neoprenových, silikonových a teflonových hmot, které se začaly v automobilovém průmyslu používat od začátku 90 let, jsou k palivu prakticky indiferentní. Další obava, která se váže k používání ethanolu jako paliva, se týká zvýšené spotřeby, zhoršení startování nebo všeobecně, škodlivosti tohoto paliva pro motor jako takový.

     Natankovat čistý ethanol do nádrže bez jakékoliv úpravy řídícího systému motoru by provozní problém mohl způsobit. Ethanol je totiž méně výhřevný než benzín. Nižší výhřevnost a jiný poměr směsi má zásadní dopad na jeho spalování. Při spalování čistého E85 bez úpravy může dojít k výraznému zvýšení spotřeby paliva, k poškození motoru při spalování extrémně chudé směsi nebo naopak poškození katalyzátoru spalováním velmi bohaté směsi. Nižší zápalnost ethanolu může mít vliv na špatné studené starty v období nízkých venkovních teplot. Tento problém se snaží vyřešit úpravci motorů, výrobci přídavných zařízení. Princip spočívá v tom, že přídavné zařízení by mělo zajistit „mystifikaci, oklamání“ skutečné řídící jednotky motoru tak, aby si myslela, že motor stále spaluje benzín. Řídící jednotka motoru je standardně nastavena na palivo natural. Přídavné zařízení by mělo zajistit dobrý chod motoru a emise také na E85. Na trhu je množství výrobků tohoto druhu a pro laika je velice těžké a někdy možná i zcela nemožné se v nabízeném sortimentu správně orientovat. Co si vybrat? Žádný odborník - autodiagnostik nemůže doporučit něco, co mnoho firem nabízí na internetu – zašleme na dobírku, sami si namontujete, funguje to samo v jakémkoliv poměru, namontujeme, ale starty neřešíme, nemusíte platit silniční daň, všelék za nejlevnější cenu apod. Tuto práci je nutné přenechat odborníkům, následně i těm daňovým. Přídavné zařízení by mělo být softwarově nastavitelné tak, aby konečný průběh lambda regulace u paliva E85 byl autentický s průběhem lambda regulace při spalování naturalu 95. Zařízení by mělo obsahovat teplotní čidlo, pomocí kterého lze softwarově upravit vstřik pro bezproblémové starty studeného i teplého motoru. Samozřejmostí by měla být kontrola paměti závad řídící jednotky motoru před montáží přídavného zařízení a také po montáži. A stejně tak vstupní i výstupní kontrola výfukových plynů pomocí infraanalyzátoru. Každý motor, jeho příslušenství a vůbec celý systém řízení by měl být před montáží přídavného zařízení v pořádku. Pokud jsou v elektronickém systému řízení motoru závady, pokud jsou dokonce uložené v paměti závad řídící jednotky, pokud emise motoru ani na benzín nejsou v pořádku, pokud je děravé výfukové potrubí nebo má motor jiné netěsnosti, pokud nemá pravidelnou a předepsanou údržbu – výměny oleje, svíčky po životnosti, staré filtry atd., bylo by zcela naivní očekávat, že přídavné zařízení a tankování ethanolu tento stav jako zázrakem změní. Naopak, může ho jenom prohloubit. Bohužel, většinou jsou pak prohlubující se problémy spojovány právě s ethanolem. K technickému, lidsky zcela přirozeně, se pak přidruží i to psychologické, spojené s očekáváním kořeněným pochybnostmi, obavami a informacemi z ověřeného zdroje „jeden pán povídal“. Minimálně pár stovek kilometrů se vozidlu věnuje enormně zvýšená pozornost, kdy se slyší a řeší každý šum, zvuk, o půl otáčky delší start či o tři tisíciny litru vyšší průměrná spotřeba. Jenom málo jedinců si s úsměvem dokáže vychutnat fakt, že po natankování své 50-ti litrové nádrže může za ušetřené penízky pozvat svou rodinu na oběd.

     A jak je to se spotřebou? S ohledem na vyšší oktanové číslo ethanolu dochází k vyššímu výkonu motoru. Stojí otázka, zda ho při jízdě naplno využijeme. Na vyšší výkon potřebuje motor více energie a tu si samozřejmě vezme z paliva. Tím má pochopitelně vyšší spotřebu. Pokud zůstane výkonová rezerva zachována, může to naopak znamenat nižší spotřebu. Bez ohledu na přiměřené zvýšení spotřeby dochází v konečném součtu k finanční úspoře. Stačí jednoduché počty: např. 7 l/100 km * 36 Kč za Natural 95 = 252 Kč nebo 8 l/100 km x 25 Kč za E85 = 200 Kč. Rozdíl činí 52 Kč na 100 km jízdy ve prospěch etanolu.

     Jak je to se škodlivým vlivem ethanolu na motor jako takový? Ethanol hoří chladněji než benzín, čímž logicky zvyšuje životnost motoru – ventily, hlava, písty, olej i ostatní části motoru jsou vystaveny nižším teplotám a tím i menšímu teplotnímu namáhání či pnutí, tvoří méně znečišťujícího karbonu a usazenin. Naopak díky čistícím schopnostem ethanolu jsou všechny vstřikovací prvky udržovány v čistém stavu a stále fungují jako u nového motoru. Pokud by ani technické a logické argumenty nestačily, bude možná zajímavější vrátit se do minulosti.

Historie

     Asi dnes málokdo ví, že první automobilní motory byly zkonstruovány pro pohon na biopaliva. Rudolf Diesel vyrobil motor na olej z burských oříšků, Henry Ford zase sestavil motor na ethanol z kukuřice. Vznik spalovacího motoru a vývoj automobilů vyvolal potřebu kapalného paliva. První motory byly zkonstruovány pro pohon na obnovitelné zdroje. Ty ale bylo nutné vypěstovat. Mnohem jednodušší bylo využití nové suroviny, ropy, kterou stačilo vytěžit, upravit a dopravit. Na začátku byl benzín vnímán jako velmi levný odpad při výrobě petroleje na svícení. Nikdo do budoucna nepředpokládal jeho možný nedostatek a už vůbec ne budoucí problémy s jeho cenou. V Československu se začal líh používat k pohonu zážehových motorů ve formě dynalkolu už v roce 1922. Dynalkol byla směs 50 % kvasného lihu, 30 % benzenu a 20 % benzínu. Dobré zkušenosti s provozem motorů poháněných dynalkolem a vysoká úroveň zemědělství s jistou mírou nadprodukce pak umožnila vznik zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami. Tento zákon stanovil povinnost přimíchávat do veškerého klasického benzinu 20% lihu. To bylo v roce 1937 a neméně zajímavé je, že tento obor byl schopen zaměstnat téměř 25000 lidí. Používání lihobenzinových směsí u nás zaniklo v roce 1950. Pročpak asi? V každém případě je nutno uznat, že biopaliva, stejně jako  mnoho dalších věcí na světě, nejsou ničím novým, nepřirozeným či lidstvo ohrožujícím. Samozřejmě za předpokladu, že při jejich výrobě a využívání bude vždy asistovat zdravý selský rozum, pamatující na přiměřenost a rovnováhu.

Malé shrnutí:

     Palivo E85 lze mísit s Naturalem 95. Tankuje se do stejné nádrže jako benzín. Kdo chce tankovat čistý etanol, měl by si nechat upravit motor svého vozidla u ověřených odborníků, kteří dobře znají problematiku elektronického systému řízení motorů, montují kvalitní přídavné zařízení E85 a mají potřebné vybavení pro jeho seřízení a výstupní kontrolu po montáži. Úprava na E85 je určená vozidlům, která tankují palivo Natural 95, mimo vozidel s přímým vstřikování paliva, např. TSi, FSi,… Vozidlo musí být v dobrém technickém stavu a jeho systém řízení musí být v pořádku.

Jaké jsou výhody paliva E85, výhody úpravy motoru pomocí přídavného zařízení a rozdíly např. oproti LPG?
 • Cena paliva E85 je na různých místech různá, průměrně je E85 o 8 – 14 Kč levnější než klasický benzín. Při plném natankování 50 l nádrže je možné ušetřit od 400 do 700 Kč.
 • E85 nevyžaduje žádnou přídavnou nádrž, která by zabírala místo v autě, tankuje se jako klasické palivo
 • Na rozdíl od LPG - s E85 je možné jezdit do podzemních garáží bez omezení,
 • E85 znamená snížení emisí výfukových plynů, jde o zdroj energie vyrobený z domácích surovin, je  ekologický, snižuje  závislost na ropě, šetrnější k životnímu prostředí než Natural 95. Výfukové plyny mají specifickou vůni po alkoholu a ne zápach charakteristický pro benzín
 • Na E85 pamatuje i zákon o dani silniční. V §3 odst. 6, písm. d) je uvedeno, že „od daně jsou osvobozena vozidla na dopravu osob nebo nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85“
 • Dynamičtější jízda na E85, pokud se plně využívá zvýšený výkon po úpravě je nutné počítat se zvýšenou spotřebou paliva (cca do 10-20%)
 • Nízká pořizovací cena úpravy – ceny přídavných zařízení se pohybují od 5000 Kč do 12000 Kč. Některé nabídky jsou včetně montáže, některé bez montáže a DPH.
 • Rychlá montáž zařízení do vozidla (např. oproti LPG) – většina prodejců a montážních středisek uvádí čas montáže do 2 – 6 hodin. Málokdo však uvádí skutečnost, zda v rámci instalace přídavného zařízení provádí i diagnostiku motoru, seřízení zařízení či výstupní emisní kontrolu E85
 • Po montáži se nevyžadují žádná zvláštní opatření a zvýšená kontrola, doporučuje se však  pravidelně kontrolovat dostatek oleje v motoru a pravidelně ho měnit, vyměnit palivový filtr po najetí 500 – 600 km po úpravě a tankování E85, dbát o pravidelnou běžnou údržbu motoru a jeho příslušenství
 • Nespornou výhodou je stále se rozšiřující počet čerpacích stanic E85 v ČR i v celé Evropě. V České republice je jich momentálně přes 240.

Co napsat na závěr?

     Stejně, jako si je každý strůjcem štěstí svého, je i rozhodnutí upravit své vozidlo a jezdit   na ethanol na každém z nás. Tato volba by měla být zcela svobodná, nezatížená fámami ani mýty. Měla by vyplynout z naší ekonomické potřeby nebo z našeho ekologického či etického cítění. S ohledem na ty, co nabízí i na ty, co odrazují je dobré se s druhými radit, ale určitě jistější je držet se svého vlastního rozumu. Kdo jezdí málo a jezdit nepotřebuje, pro toho je úprava či přestavba na E85 zbytečná. Kdo jezdí málo, avšak jezdit potřebuje, s ethanolem může jezdit víc. Někomu arabští šejkové nevadí, někdo raději podpoří české zemědělce. Někdo musí v první řadě podpořit sebe a svůj finanční rozpočet. Každá zkušenost uživatele E85 má cenu zlata. Negativní zkušenosti představují možnost technicky lépe řešit problémové oblasti, pozitivní zkušenosti opakovaně potvrzují smysl širšího využívání biopaliv v automobilním průmyslu. Určitě to jednou děti našich dětí ocení…

Výhody ethanolu E85
levnější, ekologičtější, z domácích zdrojů, výkonnější

 • Cena paliva E85 je t.č. zhruba o 10 Kč levnější než klasický benzín, takže při plném tankování 50 l nádrže ušetříte asi 500 Kč.
 • Nízká pořizovací cena úpravy – viz ceník níže, u 50 l nádrže návratnost cca 14 tankování
 • Rychlá montáž zařízení do vozidla (např. oproti LPG) – cca 4 až 12 hod. vč. vstupní (benzín)  a    výstupní (ethanol, benzín) diagnostiky,
 • Bez nutnosti přídavné nádrže, tankuje se jako klasické palivo do stejné nádrže
 • Přídavné zařízení můžete vypnout a dále jet na benzín, pokud například na cestě nepotkáte čerpací stanici s E85. Ethanol E85 je možné tankovat a mísit s Natural 95. V současnosti je v ČR přes 240 čerpacích stanic, kde E85 můžete natankovat (viz. odkaz zde).
 • Na rozdíl od LPG můžete jezdit do podzemních garáží,
 • Snížení emisí výfukových plynů, jde o zdroj energie vyrobený z domácích surovin, je  ekologický, snižuje  závislost na ropě, šetrnější k životnímu prostředí než Natural 95
 • Dynamičtější jízda na E85, pokud využijete zvýšený výkon po úpravě – pozor na zvýšenou spotřebu paliva. Pokud zůstane výkonová rezerva zachována, lze dosáhnout nižší spotřeby.
 • Po montáži se nevyžadují žádná zvláštní opatření a zvýšená kontrola, doporučujeme však:  

*      pravidelně kontrolovat dostatek oleje v motoru a pravidelně ho měnit, dbát na pravidelnou údržbu motoru...

*      vyměnit palivový filtr po najetí 500 – 600 km po úpravě a tankování E85


Jaké jsou možnosti čerpání E85 v Přerově?

UNICORN, ul. 9, května, Přerov     EKONA (Golem), Gen. Štefánika, Přerov

Jaké jsou možnosti čerpání E85 v ČR?


Zobrazit místo Seznam čerpacích stanic - Etanol 85 na větší mapě

POZOR: NOVÁ AKTUÁLNÍ MAPA ZDE!!!

Ceník úpravy motoru na E85 v servisní dílně MOTOR expert s.r.o., ul. 9. května (areál STS), Přerov

Ceník zařízení Mexet-85 Conversion kit: 

4-válec

6-válec

8-válec

Cena úpravy celkem vč. 21% DPH 

8100

10100

individuální


Kupón na vstupní diagnostiku v hodnotě 1000 Kč – ZDARMA a další informace
můžete získat od spokojených uživatelů: Libor Měsíček, tel.: 776 611 669
Kateřina Černochová, tel.: 607 816 363
Ing. Jan Urbánek, tel.: 602 783 725

nebo objednávkou na e-mailu kolecarova@motorexpert.cz

 

MOTOR expert s.r.o., ul. 9. května (areál STS), 750 02 Přerov, IČ: 25872761, www.motorexpert.cz

provozní doba: pondělí a středa 7 – 19 hod., úterý a čtvrtek 7 – 16 hod., pátek 7 – 13 hod. nebo individuálně po telefonické domluvě , telefon servis: 581 204 898, telefon/fax: 581 703 190

Bližší informace: Ondřej Bek, Dis., vedoucí servisu, tel: 603 275 908, bek@motorexpert.cz nebo Štefan Kanovský, majitel společnosti, tel:  777 808 680, kanovsky@motorexpert.cz  

Využijte výhod ethanolu E85
...určitě se to vyplatí

 

PARTNERSKÁ MONTÁŽNÍ MÍSTA

Vladimír Peleška, Dělnická 43, 434 01 MOST - VELEBUDICE
tel.: 602 407 776, vladimirpeleska@seznam.cz, www.autoopravna-peleska.cz

GLOBAL ATC s.r.o., Šedivec 59, 564 01 ŽAMBERK
tel.: 465 625 252, auto@globalatc.cz, www.globalatc.cz

Autoopravna Žák a synové s.r.o., 675 52 DOLNÍ VILÉMOVICE 148
tel.: 724 991 930, automotozak@seznam.cz

Miloš Volný, 739 49 METYLOVICE 83
tel.: 603 859 692, autodilnametylovice@gmail.com, www.autodilna-metylovice.cz

Auto Kabátek s.r.o., Sobotice 15, 463 43 ČESKÝ DUB
tel.: 603 445 869, ales.kabatek@volny.cz

Lubomír Kubačák, Ondřejnická 569, 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
tel.: 606 853 268, lkubacak@seznam.cz

Antonín Zelina, Újezd 411, 696 62 STRÁŽNICE
tel.: 731 416 874, autocentrum.zelina@seznam.cz

M.K. Quatro s.r.o., Okružní 399, MORAVSKÝ KRUMLOV
tel.: 606 737 348, quatro@quatro-mk.cz

Auto Skopek s.r.o., Pod Šodkem 1618, ŠENOV
tel.: 596 891 192, autoskopek2004@volny.cz, www.stksenov.cz

Autodílna Jiří Rejpal, 262 55 PETROVICE 184
tel.: 318 856 511, jiri.rejpal@seznam.cz

Milan Kapr - Opravy motorových vozidel, Bezručova 62/2, 351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
tel.: 603 441 721, autokapr@seznam.cz

Vainlich Autoservis, Masarykova 1192, 698 15 VESELÍ NAD MORAVOU
tel.: 604 573 168, vainlich.autoservis@seznam.cz

Jaroslav Novotný, Olšovská 694, 696 81 BZENEC
tel.: 604 285 526, autoservis.novotny@tiscali.cz

Autodílna Mašinda, BĚRUNICE 75
tel.: 603 909 469, masaberunice@email.cz

Auto Beránek, Nádražní 647, 342 01 SUŠICE
tel.: 604 541 824, auto.beranek@seznam.cz

Motor Knap Company s.r.o., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8
tel.: 602 333 109, mkc.info@email.cz, www.knap-motors.com

Auto Fousek s.r.o., K Havlínu 1209, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
tel.: 257 922 541, autofousek@quick.cz, www.autofousek.cz

Jaroslav Kalina, 687 03 Huštěnovice 91
tel.: 721 107 393, opelkalinaj@tiscali.cz, www.autokalina.estranky.cz

Radek Fára - TRIO, 262 51 Dublovice 244
tel.: 602 103 333, obchod@auto-cars.eu, www.auto-cars.eu

T-Motor Zlín s.r.o., 763 02 Zlín - Louky 431
tel.: 577 012 750, servis@toyota-zlin.cz, www.toyota-zlin.cz

Lipan A. Euro, a.s., Střítež 39, 674 01 Třebíč
tel.: 603 544 447, prodej@lipaneuro.cz, www.lipaneuro.cz 

DZS s.r.o., Hlavní, Lačnov 396/62, Svitavy
tel.: 461 530 710, autoservis.dzs@seznam.cz, www.autoservis-svitavy.cz

Střední škola technických oborů, Lidická 1a/600, 736 01 Havířov - Šumbark
tel.: 596 884 811, mail@ssto-havirov.cz, www.ssto-havirov.cz

Karel Volný, Sv. Anna 4, 346 01 Horšovský Týn
606 910 362, info@kvauto.cz, www.kvauto.cz 

AUTOŠINDLER CARS s.r.o., Ruská 118, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 603 257 618, autosindler@seznam.cz, www.autosindler.cz

Vlastimil Ilek, Prosiměřice 191, 671 61
tel.: 777 187 197, v.ilek@seznam.cz

Jan Dvořáček, Slavoňov 83, 549 01 Nové Město nad Metují
tel.: 603 179 978, dvoracek.servis@seznam.cz

Autosalon Kromexim s.r.o., Hulínská 2383, 767 01 Kroměříž
mamrilla@kromexim.cz , www.kromexim.cz

FEDOR Auto s.r.o., Průmyslová 4533/18, 796 01 Prostějov
tel.: 608 744 487, fedorauto@fedorauto.cz , www.fedorauto.cz

Jaroslav Nosek, Holín 75, 506 01 Jičín
tel.: 603 531 695, auto.nosek@seznam.cz , www.autonosek.cz

M.P.M. spol. s r.o., Křešín 65, 262 23 Jince
tel.: 602 223 173, michal.starek@mpm-trading.cz

Miroslav Cupal - 696 11 Mutěnice
tel.: 602 594 429, 728 100 505, mc.car.servis@seznam.cz, www.autoserviscupal.cz

Autoopravna BARO - Petr Bárta, Tyršova 564, 542 32 Úpice
tel.: 603 344 307, auto.baro@seznam.cz, www.autobaro.cz

Autopark Kyjov s.r.o., Nerudova 241/33, 697 01 Kyjov
tel.: 777 191 051, www.autoparkkyjov.cz

Autotek s.r.o., Hraniční 732/189, 691 41 Břeclav - Poštorná
tel.: 606 134 006, autoteksro@seznam.cz, www.autotek.cz

   

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI ?
Pište na e-mail kolecarova@motorexpert.cz 
  

VIDEO

 
     
            
     

Zpět na www.motorexpert.cz