MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  ŠTEFAN KANOVSKÝ
A JEHO SERVISNÁ ŠKOLA
NOVINKA - 11.10.2012  
  autodiagnostiky po roku opäť na Slovensku!

Milí priatelia zo Slovenska, chcete byť pri tom?
Pokiaľ áno, budete srdečne vítaní!

Kdo je Štefan Kanovský?
Majiteľ spoločnosti MOTOR expert s.r.o. z Přerova, ktorá sa špecializuje na autodiagnostiku – v oblasti servisných služieb, v oblasti predaja diagnostických prístrojov a v oblasti vzdelávania. MOTOR expert s.r.o. má vlastné školiace stredisko s poverením Ministerstva dopravy ČR. Pán Štefan Kanovský je skúsený autodiagnostik  s dvadsaťročnou praxou a pod jeho vedením jeho špecializovaný autoservis vyrieši každoročne desiatky značne problémových vozidiel z Čiech i zo Slovenska. Poznatky získané v praxi predáva kolegom z branže na viacstupňových praktických školeniach autodiagnostiky už od roku 1997. Jeho kurzov sa zúčastnilo viac ako 2500 účastníkov. Z bývalých začiatočníkov sú v dnešnej dobe skúsení a úspešní autodiagnostici.  Je potešiteľné, že mnoho z nich je práve zo Slovenska.

Čím sú jeho školenia autodiagnostiky zaujímavé?
Štefan Kanovský podáva celú problematiku testovania elektronických systémov riadenia motorov moderných automobilov jednoduchou a zrozumiteľnou formou, rečou skúseného praktika. Jeho metodika je univerzálna, logická a efektívna. K práci používa cenovo dostupné prístroje a prostriedky. Celé školenie je postavené na blokoch teórie k jednotlivým krokom merania a následne na praktickej ukážke merania priamo na vozidle. Autodiagnostika je o správnej identifikácii, o správnom meraní a predovšetkým o správnom vyhodnotení nameraných veličín. K tomu používa rôzne prístroje sériovej i paralelnej diagnostiky a ukazuje na ich vzájomnú nezastupiteľnosť i na hranice ich technických možností. Na prvom mieste je však meranie pomocou osciloskopu. Prednášku vždy doplňuje aj o ukážky meraní    a zistených závad zo svojho bohatého archívu. Meranie motoru na školenie pristaveného vozidla nemáva obvykle predom pripravené, tzn. nevie, aké auto bude merať a s akým prevádzkovým problémom. Odkrývanie tajomstva sa deje v spolupráci s ostatnými účastníkmi školenia a niet divu, že je takýto školiaci deň pútavý, zaujímavý a často velmi napínavý. Z toho vyplýva, že každé jeho školenie je trochu iné a možno aj preto veľa účastníkov navštevuje jeho kurzy opakovane. Školenia prednáša v českom alebo slovenskom jazyku. Rovnako ako v sídle jeho firmy v Přerove, tak aj na Slovensku dbá o to, aby o všetkých účastníkov bolo dobre postarané formou občerstvenia, pracovného obedu a príjemného prostredia. Atmosféra na jeho školeniach býva uvoľnená, neformálna a veľmi priateľská. Samozrejmosťou je, že po skončení kurzu veľmi ochotne pomáha všetkým absolventom pri riešení ich autodiagnostických problémov – formou telefonických konzultácií alebo mailom.

Pre koho je školenie určené:
- Pre všetkých, ktorí chcú s autodiagnostikou začať a nevedia ako

- Pre všetkých, ktorí sa rozhodujú o nákupe vhodného diagnostického vybavenia a nevedia do akého
- Pre všetkých, ktorí sa autodiagnostike venujú, ale radi sa zoznámia s inou metodikou testovania motorov a s novými ľuďmi z branže
- Školení sa štandardne zúčastňujú pracovníci neznačkových i značkových servisov, študenti a učitelia odborných škôl


Kvalifikácia účastníkov:
- Školenia sú určené účastníkom so základnými znalosťami autoelektroniky – pojmy, typy systémov, snímače, znalosť fungovania zážihového a vznetového motoru všeobecne. Predpokladá sa účastník s kvalifikáciou automechanik.

Typy školenia:
- Kurzy pre začiatočníkov sú určené ľuďom, ktorí zatiaľ autodiagnostiku nerobia, nemajú praktické skúsenosti, nemajú k dispozícii potrebné diagnostické vybavenie. Kurzy pozostávajú z teoretickej časti - stručné a logické vysvetlenie danej oblasti a z praktickej časti – konkrétne merania na vozidle. Bloky teórie a praxe sa striedajú. Školenia sú väčšinou rozdelené na diagnostiku benzínového motoru a diagnostiku vznetového motoru v dvoch dňoch.
- Kurzy pro mierne pokročilých sú určené tým, ktorí majú s autodiagnostikou málo skúseností, pretože sa na tento obor nešpecializujú. K problémovým autám sa dostávajú sporadicky. Majú len určité či obmedzené technické vybavenie. Pozostávajú z teoretickej – stručná rekapitulácia danej oblasti a z praktickej časti – konkrétne meranie.  Bloky teórie a praxe sa striedajú. Školenie je väčšinou už spojené do jednoho dňa (benzín – diesel)
- Kurzy pre pokročilých „Špeky z praxe“ sú určené pokročilým autodiagnostikom, ktorí sa špecializujú na tento obor, majú úplné diagnostické vybavenie, praktické skúsenosti a dostatočné teoretické znalosti. Tieto kurzy sú zamerané len na praktickú časť, riešia sa vozidlá so závadou a preberajú sa zložité prípady z praxe a spôsob vyriešenia problému. Školenie sa koná v jednom dni.

Základná charakteristika školenej metodiky testovania motorov:
- univezálnosť – postup je použiteľný v každom systéme alebo v každom type vozidla, pretože je dôraz kladený na paralelnú diagnostiku pomocou osciloskopu
- jednoduchosť – logická postupnosť jednotlivých krokov, didaktický postup od jednoduchého k složitejšiemu
- cenová dostupnosť – metodika se dá použiť pomocou cenovo najdostupnejších diagnostických prístrojov
- rýchlosť – použitie metodiky zaistí rýchle zistenie závady

Súčet hore uvedených bodov garantuje jednu z najefektívnejších metód testovania elektronických systémov riadenia motorov moderných automobilov a vysokú úspešnosť diagnostiky.

Používané diagnostické prístroje:
- Na kurzoch sa používajú väčšinou tieto prístroje: Osciloskop: HD 34 DiANA  (4-kanálový osciloskop s   motortestrom), DISDAT  8  (8-kanálový osciloskop s E-OBD  čítačkou závad), k dispozícii je tiež 12-kanálový osciloskop HMS, čítačky: Brain Bee, TSPro, Super VAG – podľa potreby alebo záujmu účastníkov (nutné špecifikovať dopredu) a infosystémy VIVID, AUTODATA.

Prečo je dobré sa tohto školenia zúčastniť?
- Vzdelanie a neustále zvyšovanie kvalifikácie všeobecne je základným predpokladom pre dobrý životný pocit a profesné sebavedomie, od ktorého závisí úspech v práci alebo v podnikaní v tejto oblasti
- Zvýšenie kvalifikácie vedie ku skvalitneniu poskytovaných služieb, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť servisu
- Po absolvovaní školení môžete rýchlejšie rozšíriť oblasť poskytovaných služieb. To prinesie vyššie tržby do servisu. Za špičkovú prácu s dobrým výsledkom si môžete za autodiagnostiku účtovať lepšie peniaze

- Stať sa odborníkom v oblasti autodiagnostiky znamená: venovať čas neustálemu odbornému vzdelávaniu, investovať do potrebného vybavenia, neustále sa učiť praxou. Často predstavuje drinu - hodiny meriania, hľadania a premýšľania. Táto cesta nie je vôbec jednoduchá a je len pre silných, premýšľajúcich  a vytrvalých. Získanou praxou a dobre zvoleným vzdelávaním sa však tento proces skracuje a prináša výsledky. Kurzy Štefana Kanovského sú práve o tom. Pomôcť v začiatku, zvoliť logickú, jednoduchú a efektívnu metodiku, používať kvalitné a pritom cenovo dostupné vybavenie, mať komu zavolať a problém konzultovať. Pán Kanovský nie jen len učiteľ, je jeden z Vás.


Máte záujem sa zúčastniť?
Školenie sa tentokrát pripravuje v SOŠ v Senci, Kysucká 14 v druhej polovici novembra (predpokladaný termín 20. a 21. 11.2012). Podľa počtu záujemcov a ich záujmu stanovíme presný termín a typy kurzov. Kapacita kurzu, s ohľadom na praktickú časť, je 10 - 15 účastníkov. Predbežne počítame s nasledujúcimi možnosťami školenia (jednotlivé kurzy školené v jednom dni):

- kurz autodiagnostiky pre začiatočníkov - benzín
- kurz autodiagnostiky pre začiatočníkov - nafta
- kurz autodiagnostiky pre mierne pokročilých – benzín
- kurz autodiagnostiky pre mierne pokročilých – nafta

- kurz autodiagnostiky pre začiatočníkov a mierne pokročilých – benzín aj nafta
- kurz autodiagnostiky „špeky z praxe“ – vyhlásime pre teraz prihlásených a starších klientov v budúcom roku

Cena školiaceho dňa je 80 EUR + DPH. V cene je občerstvenie, pracovný obed a výukové materiály. Organizačné zabezpečenie, vyúčtovanie, daňové doklady zaistí slovenský partner, firma Global Trade.

Pokiaľ máte záujem o účasť na niektorom kurze, pošlite nám obratom predbežnú prihlášku s uvedením nasledujúcich údajov: názov firmy, adresa, IČ, DIČ, kontaktná osoba, jej telefón a e-mail, mená účastníkov kurzu a záujem o časť na kurze č. 1,2,3,4 alebo 5. Rovnako môžete napísať, o čo konkrétne by ste mali záujem Vy, ktoré problémové oblasti z autodiagnostiky riešite, čo by ste chceli vedieť alebo konzultovať. My Vám pošleme pozvánku s uvedením typu kurzu, obsahovej náplne, presného termínu a miesta konania akcie. Po Vašom odsúhlasení a našom potvrdení ( s ohľadom na obmedzenú kapacitu školenia) sa s Vami radi stretneme v Senci.

Kontakty:
Ing. Irena Kanovská, tel: 00420 603 276 131, kanovska@motorexpert.cz,
Ing. Ľudovít Koszorus, tel: 00421 905 600 763, info@global-trade.sk

Radi by sme využili tejto príležitosti i k ďalšiemu pozvaniu – tentokrát do Přerova na Morave, na 5. ročník česko-slovenského stretnutia autodiagnostikov, pracovníkov emisných staníc, školiacich stredisiek, pracovníkov škôl, predajcov diagnostickej techniky, náhradných dielov a významných hostí. Deň autodiagnostiky 2012 sa bude konať 7.12.2012 od 8:00 hod. v hoteli FIT v Přerove. Bližšie informácie sú na www.motorexpert.cz. Budeme radi, pokiaľ aj vďaka Vašej časti bude tento deň aj tento rok opäť odborne zaujímavý, osobne príjemný a hlavne česko-slovenský.