MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  VÁŽENÍ PŘÁTELÉ NOVINKA - 24.4.2013  
 

          dovolujeme si Vás touto cestou oslovit s nabídkou spolupráce a zároveň Vás informovat o aktuální nabídce našich služeb, především odborných školení v oblasti auto-diagnostiky a měření emisí, které pořádáme v našem školícím středisku v sídle naší firmy. Jako rodinná firma se snažíme o to, aby se naši klienti cítili u nás dobře a aby získali co nejvíc užitečných informací potřebných  pro jejich práci.

                                                                                                                                               

Jsme firma provozující emisní stanici již od roku 1992, tudíž známe potřeby i problémy našich klientů. Proto se i v oblasti školení mechaniků měření emisí snažíme o efektivní výuku. Je založená na znalosti problematiky a  vychází z vlastních zkušeností. Nabízíme kompletní sérii školení ŠZD, a to od základních až po doškolovací, na nejširší spektrum dostupných značek, s možností zvolit si rozsah školení (4 – 8 hod.), v cenách již od 2550,- Kč bez DPH (podle typu kurzu a počtu vybraných značek). Takto postavenou nabídku jsme zvolili z důvodu úspory financí, protože pro získání oprávnění na značky jsou nutná nejen osvědčení o školení, ale zároveň i dostupná data a čtečky. Navíc, mnoho značek získáváte automaticky na základě Vašeho osvědčení ZN a VN. Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme na tel.č. 603 276 121.

 

Abychom ani my, ani naši klienti neměli problémy při kontrolách SME, zpracovali jsme jednu užitečnou a uživateli vysoce hodnocenou pomůcku - souhrnný materiál k problematice měření emisí s názvem Manuál SME, který je i Vám, v případě zájmu, k dispozici. Vyrobíme Vám ho na míru, s Vaším logem a číslem SME Prodáváme ho za cenu 2950 Kč bez DPH. Jako poděkování za Váš čas Vám do 31.5.2013 poskytneme slevu 20%. Bližší informace získáte na tel.č. 775 571 680.

 

Naše firma se dlouhodobě specializuje také na auto-diagnostiku a předává své zkušenosti dál ve své servisní škole. Společným znakem všech našich kurzů je odbornost, praktické zkušenosti našich lektorů, důraz na praktickou výuku přímo na vozidle a také jednoduchá, efektivní a logická metodika testování motorů pomocí cenově dostupných diagnostických přístrojů. Nejbližší termín 1-denního kurzu autodiagnostiky vč. tématu přestavby na E85 je 28.5.2013 od 9:00, 2-denní kurz 25.-26.6.2013. Pro Vás se slevou 10%, jako poděkování za čas věnovaný naší nabídce.

     

V rámci komplexních služeb dodává naše obchodní oddělení (tel.č. 777 786 867) potřebné diagnostické přístroje a kompletní a schválené vybavení SME. Veškerý nabízený sortiment prakticky používáme v našem servisu a SME. Samozřejmostí je poradenský servis, našim klientům pomáháme s konkrétními problémy (tel.č. 777 808 680). Do 31.5. 2013 Vám poskytneme slevu 10% na diagnostické přístroje a na vybavení emisní stanice.

 

Hlavním důvodem, proč se na Vás touto cestou obracíme, je nabídka zajímavé a lukrativní spolupráce v oblasti přestavby vozidel na biopalivo ethanol E85.

 

 Nabídka spolupráce:

 

        Novinkou v oblasti školení jsou výkladové semináře na téma „přestavba vozidel na biopalivo ethanol E85“, přičemž v této oblasti nabízíme zajímavou a lukrativní spolupráci našim partnerům. V současnosti máme v ČR 26 smluvních montážních středisek z celkově plánovaných 40 – 50. Zkušenost z našeho vlastního montážního střediska ukazuje, že nabídka takovéto služby v dnešní ekonomické situaci je žádaná     a přináší mnoho nesporných výhod jak poskytovateli služby, tak jeho zákazníkům. Navíc přináší další práci do servisu, především v oblasti auto-diagnostiky a měření emisí.

 

Absolutní novinkou je, že námi dovážené zařízení na přestavbu E85 prošlo zkouškami státní zkušebny na nejpřísnější normu Euro 5 a získalo od Ministerstva dopravy ČR oficiální oprávnění č. HP-0178 na typové přestavby vozidel  na E85. Jsme oprávění provádět zápisy do technických průkazů vozidel.

 

Pokud byste měli zájem dovědět se o této problematice nebo o podmínkách spolupráce víc, neváhejte nás kontaktovat na našich tel. číslech 777 808 680 nebo  603 276 131. Nejbližší seminář se bude konat 16.5.2013 od 13:00 hod. a 17.5.2013 od 10:00 hod. v Přerově. Účast na něm je bezplatná. Účast je však nutné potvrdit na e-mail: kolecarova@motorexpert.cz. Po telefonické domluvě je možné sjednat si také individuální termín pro setkání na toto téma.

Podrobné informace najdete na www.motorexpert.cz, názory či dotazy nám můžete psát také na facebooku.


Věříme, že si získáme Vaši důvěru naším člověčím i profesionálním přístupem, že služby našeho školícího střediska v oblasti měření emisí, s ohledem na dobrou dostupnost do Přerova,  přijdou vhod i dalším zájemcům z Moravy a že v budoucnu navážeme oboustranně přínosnou a přátelskou  spolupráci.

                                             

 

    Hodně úspěchů a štěstí Vám přejí

    Ing. Irena a Štefan Kanovští

    majitelé a jednatelé společnosti

    MOTOR expert s.r.o.