MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY SME NOVINKA - 11.5.2015
  středa, 3. června 2015 v Přerově, od 10:00
 

Vážení kolegové,
  
novela Zákona č. 56/2001 Sb. přináší mnoho povinností nejen pro mechaniky měření emisí, ale i pro provozovatele SME.
S porušením povinností přichází sankce a pokuty, které mohou být pro mnohé z nás likvidační. Jedinou ochranou jsou informace, dobře zpracovaný systém řízení a dobré znalosti zákona. Bohužel, ne všichni provozovatelé SME nebo vedoucí SME jsou zároveň i mechaniky ME, tudíž se nezúčastňují školení či prohlubovacích kurzů a nemají tak možnost získat přímo a osobně potřebné informace k tomu, aby řídili emisní stanici v souladu s požadavky zákona a vyhlášky, především pak v kontextu jejich výkladů.
Jednou z pomůcek může být možnost zúčastnit se specializovaného „Semináře pro vedoucí pracovníky SME“.

Seminář jsme zařadili do nabídky školení v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a vyhlášky č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů dochází k zásadním změnám v oblasti vyznačování platnosti měření emisí.

Začátek semináře v 10,00 hodin v prostorách školícího střediska pověřeného MDČR, MOTOR expert, s.r.o., v Přerově, ul. 9. května 3169/90b (areál STS – z parkoviště vlevo před STS).
Časový rozsah:  3 – 4 hodiny

Program semináře:

 

·        Změny v oblasti měření emisí od 1.1.2015 v praxi

·        Prohlubovací kurzy mechaniků měření emisí

·        Metodika měření emisí

·        Ohlašovací povinnost, sankce

 

Změny v programu vyhrazeny – dle zájmu pracovní skupiny.

 

Lektor:  Štefan Kanovský

 

Cena semináře: 1.000 Kč bez DPH

Přihláška   ZDE

Počet míst je omezen na 20 účastníků.

Na setkání s Vámi se těší za společnost MOTOR expert, s.r.o.

Jitka Měsíčková
Telefon: 775 066 906
E-mail:   mesickova@motorexpert.cz; www.motorexpert.cz