MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  PROHLUBOVACÍ KURZY NOVINKA - 15.5.2015
  pro prodloužení profesního osvědčení mechanika SME
 

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že společnost MOTOR expert, s.r.o., získala možnost uspořádat ve školícím středisku v Přerově prohlubovací kurzy pro prodloužení profesního osvědčení mechaniků SME v těchto termínech:

29
. června 2015       NAFTA
30. červ
na 2015       BENZÍN + PLYN

Kurzy jsou určeny pro mechaniky SME, kteří musí podle § 70 zákona č. 56/2001 Sb. absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti mechanika v posledním roce platnosti profesního průkazu tj. každé 3 roky.

Podle odstavce 11 čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.:

  • musí do konce roku 2015 absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku mechanici, kterým bylo vydáno osvědčení do konce roku 2003
  • musí do konce roku 2016 absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku mechanici, kterým bylo vydáno osvědčení v letech 2004 až 2006
  • musí do konce roku 2017 absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku mechanici, kterým bylo vydáno osvědčení v roce 2007 nebo později

Prohlubovací kurzy pro mechaniky SME a organizaci závěrečných zkoušek odborné způsobilosti těchto mechaniků podle § 71 zákona č. 56/2001 Sb. a § 25 a 26 vyhlášky č. 302/ 2001 Sb. pořádá CSPSD na základě pověření Ministerstva dopravy č.j.: 6/2014-150-ORG3/5 ze dne 6. ledna 2015 ve spolupráci s MOTOR expert, s.r.o. Přerov.

K zařazení do kurzu jsou potřebné tyto doklady:

  • řádně vyplněná přihláška (níže)
  • splnění podmínek pro vydání profesního osvědčení mechanika podle § 69 odst. 2 písm. d)
  • zaslání skenu profesního osvědčení mechanika (originál se předkládá při zkoušce),
  • uhrazení kurzovného

Písemná zkouška se skládá v závěru kurzu.
Další podmínky kurzů a zkoušek jsou upřesněny ve věstníku Ministerstva dopravy č. 1/2015, který byl vydán 22.1.2015; příloha č. 1.


Cena kurzu:  2 700,- Kč včetně DPH.         

Místo konání kurzu:  PŘEROV, ul. 9. května (areál STS)

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu: kurzy@motorexpert.cz

Vaši přihlášku potvrdíme a zašleme podrobné instrukce.

Přihláška   ZDE

Za kolektiv společnosti MOTOR expert, s.r.o. se na setkání s Vámi těší

Jitka Měsíčková
Telefon: 775 066 906
E-mail:   mesickova@motorexpert.cz; www.motorexpert.cz