MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  PŘÍRUČKA PRO MĚŘENÍ EMISÍ 2016  
  Aktualizováno dle směrnice č.3/2016 vydané ve VD č.2/2016
 
Vážení kolegové, provozovatelé a vedoucí SME, v první řadě přijměte srdečný pozdrav a velké poděkování za Vaši přízeň, kterou nám dlouhá léta projevujete.

V rámci našeho nadstandardního zákaznického servisu si Vás dovolujeme opětovně informovat, že vyšel Věstník dopravy č. 2/2016 a v něm Instrukce č.3/2016, která stanovuje metodický pokyn pro sestavení Příručky pro zajištění měření emisí, jak to vyžaduje § 66, odst. 2 písm. c) Zákona č. 56/2001 Sb. Účinnost instrukce je dána datem jejího vydání, tzn. 15.2.2016, nejpozději do 30.6.2016.


Jak jistě víte, naše firma má od roku 2012 zpracovaný souhrnný materiál k měření emisí s názvem Manuál SME, který jsme v roce 2015 dále rozšířili a aktualizovali v souladu s novelami Zákona a Vyhlášky. Naším cílem bylo poskytnout materiál i dalším emisním stanicím, aby mohly jednoznačně a dostatečně prokázat, že
  • splňují podmínky § 66, odst. 2 písm. c) Zákona, to znamená, že mají zpracovanou vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění měření emisí
  • jsou připraveny na kontrolu státního odborného dozoru podle § 81 a 82 Zákona 
  • v souladu s § 84 odst. 1 vynaložily veškeré úsilí a opatření, aby zamezily riziku porušení povinností formou přestupků (§83) nebo správních deliktů (§83a) a snížili tak vlastní riziko pokut a sankcí (aktuálně v rozmezí od 0,5 do 5 mil. Kč)


Vzhledem k tomu, že Instrukce č. 3/2016 zcela nekoresponduje s obsahem Manuálu SME, tento jsme aktualizovali potřetí v souladu s touto instrukcí. Dle našeho názoru instrukce nepřináší stanicím měření emisí jednoznačnou pomoc při řízení a eliminaci rizik, ale spíše zvyšuje jejich administrativní zátěž a rozšiřuje pole, kde se dá při kontrole nalézt slabé místo.

Proto jsme se rozhodli, že nová Příručka pro zajištění měření emisí bude splňovat metodiku, tzn. minimální obsah řízených dokumentů, ale bude zároveň sestavena tak, aby prioritně sloužila ke zvýšení kvality měření emisí, jako pomůcka pro lepší orientaci pracovníků v problematice a lepší pochopení jejich povinností, jako pomůcka pro kvalitnější řízení SME ze strany provozovatele a jako pomůcka pro eliminaci rizik, sankcí a pokut, které by mohly z činnosti měření emisí vyplynout.

Jaké výhody získáte, když si pořídíte Příručku pro zajištění měření emisí:
-
získáte užitečné rady, jak si efektivně a v souladu se zákonem počínat v každodenní praxi SME
-
ušetříte čas a náklady při sestavení organizační struktury a systému řízení Vaší SME podle Instrukce č. 3/2016 MD ČR
-
všechny potřebné informace a předpisy k měření emisí, doklady, metodiku budete mít Vy a všichni Vaši pracovníci na jednom místě
- nezaskočí Vás zapomenuté školení mechaniků či kalibrace přístrojů
-
získáte snadnou a srozumitelnou formou vzor pro plnění povinností podle zákona
- snížíte riziko sankcí od kontrolních orgánů SOD za nedodržení povinností
-
získáte důležitý důkazný prostředek podle § 84 Zákona 56/2001 Sb.
-
ušetříte čas a náklady, získáte klid a jistotu, jejichž hodnotu dokážete ocenit jenom vy sami.


Příručka, která je předmětem této nabídky, slouží jako vzor, texty je nutné upravit podle vlastních podmínek emisní stanice, doplnit vlastními dokumenty. Příručku dodáváme v originálním šanonu s předtištěnými kapitolami řízených dokumentů a s přílohami. Součástí dodávky je také CD, kde najdete řízené dokumenty v aktivní formě pro vlastní úpravy a Věstníky dopravy 1996 – 2014. Součástí dodávky je souhlas autora s využitím jeho autorských práv při zpracování Příručky a podrobnější návod a doporučení, jak ji správně sestavit.

Celý obsah příručky ve formátu pdf -
ZDE

Platební a dodací podmínky:
Základní nabídková cena  je 6000 Kč bez DPH včetně expedičních nákladů. Dodací lhůta je 1-3 týdny od zaplacení zálohové faktury.

Objednávky:
směřujte na adresu kanovska@motorexpert.cz

K objednávkám přijatým do 30. dubna 2016 poskytneme bonus – poukázku v hodnotě 2500 Kč na kterýkoliv vzdělávací produkt našeho školícího střediska do konce roku 2016 (kurzy@motorexpert.cz ).

Objednávkový formulář - ZDE

V případě objednávky nového vybavení SME (obchod@motorexpert.cz) získáte Příručku zdarma.

V případě, že již vlastníte Manuál SME, nabízíme aktualizaci na CD za cenu 1000 Kč bez DPH.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Ing. Irenu Kanovskou, tel. 603 276 131.

Se srdečným pozdravem za kolektiv společnosti MOTOR expert s.r.o.
Jitka Měsíčková
775 066 906

mesickova@motorexpert.cz