MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  ZÁKAZNICKÝ SERVIS PRO SME NOVINKA - 8.1.2016
  Semináře, odborná školení a kurzy v Přerově
 
Vážení kolegové, vážení přátelé,
srdečně Vás zdravím jménem celého kolektivu společnosti MOTOR expert s.r.o. a přeji Vám úspěšný rok 2016. Naše školící středisko zařadilo do plánu školení na letošní rok několik novinek.

Odborná školení:

1/ EOBD a měření emisí | 1 denní
- Určeno pro mechaniky SME; Metodický postup měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí; ukázka měření na reálném vozidle.
Termín: 14.1.2016 Přerov
Přihláška ZDE

2/ Paralelní diagnostika - práce s osciloskopem | 1 denní - Určeno pro mechaniky a techniky; využití osciloskopu v praxi; praktické ukázky; vyhodnocení naměřených signálů
Termíny: 12.1.2016 a 16.2.2016 Přerov
Přihláška ZDE


3/ Diagnostika vozidel s EOBD I. pro začátečníky a mírně pokročilé | 2 denní - Určeno pro začínající autodiagnostiky; úvod do problematiky; vysvětlení pojmů; paralelní a sériová autodiagnostika; praktická část na reálném vozidle
Termíny: 25.-26.1.2016 a 21.-22.3.2016 Přerov
Přihláška ZDE

4/ Diagnostika vozidel s EOBD II. pro pokročilé | 2 denní - Navazující kurz pro účastníky „Diagnostika vozidel s EOBD I.“ Jak najít závadu na vozidle. Postupy, měření, vyhodnocení.
Termín: 25.-26.4.2016 Přerov
Přihláška ZDE

5/ Diagnostika vozidel s EOBD III. speciál | 2 denní -
Navazující kurz pro účastníky „Diagnostika vozidel s EOBD II.“ Řešení závad na reálných vozidlech. Převažuje praktická část.
Termín: 27.-28.6.2016 Přerov

Odborné semináře:

1/ EOBD a emise | 1 denní - Určeno pro vedoucí a administrativní pracovníky SME; Metodický postup měření emisí vozidel ve stanicích měření emisí; Legislativa
Termín: 15.1.2016 Přerov
Přihláška ZDE


Školení odborné způsobilosti pro mechaniky měření emisí:

1/ Přípravný kurz autodiagnostiky pro získání osvědčení a certifikátů ZN, ZŘ1, ZŘ2, VN a VŘ
Termíny: pravidelně každý měsíc

2/ Kurzy na značky – zážehové a vznětové motory do 3,5 t; nákladní vozidla a autobusy; traktory
Termíny: pravidelně každý měsíc

3/ Prohlubovací kurzy pro mechaniky měření emisí - Kurzy jsou určeny pro mechaniky SME, kteří mají povinnost podle § 70 zákona č. 56/2001 Sb. absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti mechanika v posledním roce platnosti profesního osvědčení tj. každé 3 roky.

Podle odstavce 11 čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.: musí do konce roku 2016 absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku mechanici, kterým bylo vydáno osvědčení v letech 2004 až 2006

Prohlubovací kurzy pro mechaniky SME a organizaci závěrečných zkoušek odborné způsobilosti těchto mechaniků podle § 71 zákona č. 56/2001 Sb. a § 25 a 26 vyhlášky č. 302/ 2001 Sb. pořádá CSPSD na základě pověření Ministerstva dopravy č.j.: 6/2014-150-ORG3/5 ze dne 6. ledna 2015 ve spolupráci s MOTOR expert, s.r.o. Přerov.

Termíny kurzu: 
1.3.2016; 8.3.2016; 13.6.2016; 15.6.2016 - NAFTA, Přerov
2.3.2016; 9.3.2016; 14.6.2016; 16.6.2016 - BENZÍN+PLYN, Přerov
Termíny přezkoušení: 10.3.2016;  7.7.2016 - Přerov
Přihláška ZDE

Doporučujeme Vám využít nabídku a proškolit své mechaniky včas. Prodloužení platnosti profesního osvědčení se vydává do 31.12.2019 – bez ohledu na termín konání kurzu.

Místo konání semináře i odborného kurzu: školící středisko pověřené MD ČR, MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/90b, 750 02 PŘEROV. Počet míst je omezen.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv společnosti MOTOR expert, s.r.o.

Jitka Měsíčková
Telefon: 775 066 906
E-mail: mesickova@motorexpert.cz; www.motorexpert.cz