MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  PROHLUBOVACÍ KURZY  
  pro prodloužení profesního osvědčení mechanika SME
 

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že společnost MOTOR expert, s.r.o., získala pověření MDČR prostřednictvím CSPSD uspořádat ve školícím středisku v Přerově prohlubovací kurzy pro prodloužení profesního osvědčení mechaniků SME v těchto termínech:
  

13. června pondělí NAFTA (Přerov)
14. června úterý BENZÍN + PLYN (Přerov)
15. června středa NAFTA (Přerov)
16. června čtvrtek BENZÍN + PLYN (Přerov)
29. června středa NAFTA (Přerov)
30. června čtvrtek BENZÍN + PLYN (Přerov)
       
7. července čtvrtek PŘEZKOUŠENÍ (Přerov)


Kurzy jsou určeny pro mechaniky SME, kteří mají povinnost podle § 70 zákona č. 56/2001 Sb. absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti mechanika v posledním roce platnosti profesního osvědčení tj. každé 3 roky.

Podle odstavce 11 čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.: musí do konce roku 2016 absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku mechanici, kterým bylo vydáno osvědčení v letech 2004 až 2006

Prohlubovací kurzy pro mechaniky SME a organizaci závěrečných zkoušek odborné způsobilosti těchto mechaniků podle § 71 zákona č. 56/2001 Sb. a § 25 a 26 vyhlášky č. 302/ 2001 Sb. pořádá CSPSD na základě pověření Ministerstva dopravy č.j.: 6/2014-150-ORG3/5 ze dne 6. ledna 2015 ve spolupráci s MOTOR expert, s.r.o. Přerov.

Doporučujeme Vám využít nabídku a proškolit své mechaniky včas. Prodloužení platnosti profesního osvědčení se vydává do 31.12.2019 – bez ohledu na termín konání kurzu.

 K zařazení do kurzu jsou potřebné tyto doklady:

  • řádně vyplněná přihláška (níže)
  • splnění podmínek pro vydání profesního osvědčení mechanika podle § 69 odst. 2 písm. d)
  • zaslání skenu profesního osvědčení mechanika (originál se předkládá při zkoušce),
  • uhrazení kurzovného

Cena kurzu:  2 700,- Kč včetně DPH.         

Místo konání kurzu:  PŘEROV, ul. 9. května 3169/90b (areál STS)


Řádně vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu: kurzy@motorexpert.cz

Vaši přihlášku potvrdíme a zašleme podrobné instrukce.

Přihláška   ZDE
Přihláška k PŘEZKOUŠENÍ   ZDE

Za kolektiv společnosti MOTOR expert, s.r.o. se na setkání s Vámi těší

Jitka Měsíčková
Telefon: 775 066 906
E-mail:   mesickova@motorexpert.cz; www.motorexpert.cz