MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  PROHLUBOVACÍ KURZY  
  pro prodloužení profesního osvědčení mechanika SME
 

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že společnost MOTOR expert, s.r.o., získala pověření MDČR prostřednictvím CSPSD uspořádat ve školícím středisku v Přerově prohlubovací kurzy pro prodloužení profesního osvědčení mechaniků SME v těchto termínech:
  

31. srpna 2017 čtvrtek NAFTA (Přerov) (obsazeno)
1. září 2017 pátek BENZÍN + PLYN (Přerov) (obsazeno)
         
7. září 2017 čtvrtek NAFTA (Přerov) (obsazeno)
8. září 2017 pátek BENZÍN + PLYN (Přerov) (obsazeno)
         
12. září 2017 úterý NAFTA (Přerov) (obsazeno)
13. září 2017 středa BENZÍN + PLYN (Přerov) (obsazeno)
         
14. září 2017 čtvrtek PŘEZKOUŠENÍ (Přerov)
       


Kurzy jsou určeny pro mechaniky SME, kteří mají povinnost podle § 70 zákona č. 56/2001 Sb. absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti mechanika v posledním roce platnosti profesního osvědčení tj. každé 3 roky.

Podle odstavce 11 čl. II Přechodná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.: musí do konce roku 2017 absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku mechanici, kterým bylo vydáno osvědčení v roce 2007 nebo později.

Prohlubovací kurzy pro mechaniky SME a organizaci závěrečných zkoušek odborné způsobilosti těchto mechaniků podle § 71 zákona č. 56/2001 Sb. a § 25 a 26 vyhlášky č. 302/ 2001 Sb. pořádá CSPSD na základě pověření Ministerstva dopravy č.j.: 6/2014-150-ORG3/5 ze dne 6. ledna 2015 ve spolupráci s MOTOR expert, s.r.o. Přerov.

 

K zařazení do kurzu jsou potřebné tyto doklady:

  • řádně vyplněná přihláška (níže)
  • splnění podmínek pro vydání profesního osvědčení mechanika podle § 69 odst. 2 písm. d)
  • zaslání skenu profesního osvědčení mechanika (originál se předkládá při zkoušce),
  • uhrazení kurzovného

Další podmínky kurzů a zkoušek jsou upřesněny ve věstníku Ministerstva dopravy č. 1/2015, 5/2015 a 1/2016 nebo ZDE

Cena kurzu:  2 700,- Kč včetně DPH.         

Místo konání kurzu:  PŘEROV, ul. 9. května 3169/90b (areál STS)


Řádně vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu: kurzy@motorexpert.cz
nejpozději 14 dnů před požadovaným termínem kurzu.

Vaši přihlášku potvrdíme a zašleme podrobné instrukce.

Přihláška   ZDE

Za kolektiv společnosti MOTOR expert, s.r.o. se na setkání s Vámi těší

Jitka Měsíčková
Telefon: 775 066 906
E-mail:   mesickova@motorexpert.cz; www.motorexpert.cz