MANUÁL PRO STANICE MĚŘENÍ EMISÍ - VÍCE INFORMACÍ ZDEPROFESIONÁLNÍ ÚPRAVA VOZŮ NA ETHANOL - VÍCE INFORMACÍ ZDE

   
 

  ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE NOVINKA - 30.4.2019
  květen a červen 2019
  
Vážení přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout odborná školení a kurzy zaměřené na paralelní a sériovou autodiagnostiku. Na úvod každého kurzu zařazují lektoři základy teorie autodiagnostiky. Pro praktickou část kurzu využíváme reálná vozidla.

Aktuální nabídka odborných kurzů a školení -  KVĚTEN a ČERVEN 2019:
 
 
1.) DIAGNOSTIKA VOZIDEL S EOBD
          - 13. - 14. 5. 2019, Přerov

Dvoudenní kurz zaměřený na autodiagnostiku, rozšířený o diagnostiku vozidel se systémem EOBD. Kurz je určen začátečníkům a mírně pokročilým servisním technikům a emisním mechanikům, kteří se zajímají o autodiagnostiku.

Obsah kurzu:
-
Autodiagnostika - úvod do problematiky
- Sériová diagnostika : kontrolka, chybové kódy, readinesscode, parametry, akční členy …, „co nám řekne čtečka ?“
Praktická část: sériová diagnostika na vozidle s EOBD

- Paralelní diagnostika aneb „když sériová diagnostika nestačí“.
Jednoduchá metodika hledání závad pomocí osciloskopu, správné vyhodnocování signálů, ukázky zjištěných závad z praxe.
Praktická část: test zážehového motoru s vyhodnocením a test vznětového motoru s vyhodnocením
- Filtr pevných částic : proč se používá; jak funguje; proč se vytlouká; jak přijít na závadu; jak lze filtr regenerovat a prodloužit životnost; jak vyhodnotit výsledek měření emisí…
- Osciloskop  - měření fyzikálních veličin

- Možnosti technických úprav motorů
 
    
Lektoři:  Štefan Kanovský, Ondřej Bek DiS.
Cena dvoudenního kurzu 5900,- Kč bez DPH (7139,- Kč vč. DPH), zahrnuje pracovní sešit, občerstvení a obědy.
Místo konání: 
PŘEROV, školící středisko MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/90b (areál STS) - parkoviště před budovou.

Termín: 13.-14.5.2019, od 9:00 hod.

Přihláška ZDE

  

2.) Školení pro uživatele Informačního systému technických prohlídek (IS TP)
          - 22. 5. 2019, Přerov
 

Přihláška na školení prostřednictvím www.cspsd.cz
Lektoři:  Štefan Kanovský, Ondřej Bek DiS.
Cena školení:
800,- Kč vč. DPH
Místo konání: PŘEROV, školící středisko MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/90b
Termín: 22.5.2019, od 9:00 hod.

 
 
3.) PARALELNÍ DIAGNOSTIKA – OSCILOSKOP MTPro CZ
          - 27. - 28. 5. 2019, Přerov

Dvoudenní kurz zaměřený na praktické využití osciloskopu MTPro CZ  (Motor Tester Professional). Kurz zaměřený na praktické využití přístroje, určen nejen pro uživatele automobilového osciloskopu MTPro CZ.

Obsah kurzu:
     - Autodiagnostika -  úvod do problematiky (teoretická část)
     - Osciloskop (praktická část)
     - práce s 8-kanálovým osciloskopem
     - měření fyzikálních veličin
     - měření napěťových a impulsních snímačů
     - kontrola tlaku paliva
     - měření proudovými kleštěmi
     - měření signálů (praktická část)
Změny v programu vyhrazeny podle zájmu pracovní skupiny.

 
Lektoři: Štefan Kanovský, Ondřej Bek DiS.
Cena
dvoudenního kurzu 4900,- Kč bez DPH (5929,- Kč vč. DPH), zahrnuje pracovní sešit, občerstvení a obědy.
Místo konání: PŘEROV, školící středisko MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/90b (areál STS) - parkoviště před budovou.
Termín:
27.-28.5.2019, od 9:00 hod.
Přihláška ZDE

  

 
  
Od 1.10.2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb. – zákon č. 193/2018 Sb. a nová vyhláška pro provádění technických prohlídek a měření emisí č. 211/2018 Sb., která nahradila vyhlášku č. 302/2001 Sb. Tyto nové legislativní předpisy mění doposud zavedený systém SME a STK v ČR.
Vyhláška č. 211/2018 Sb. zavádí od 1.10.2018 nový vzdělávací systém školení kontrolních techniků. V návaznosti na legislativní změny platné od 1.10.2018 a s odvoláním na informace vydané MD ČR ze dne 24.9.2018 a VD č. 10/2018
pokračujeme v pořádání kurzů „na značky“ pro stávající emisní stanice.
 
Odborný kurz pro kontrolní techniky s omezením na měření emisí /KTE/ zaměřený na emisní systémy motorů a značek vozidel zážehových a vznětových do 3,5t
          - 30. 5. 2019, Přerov

 
Lektor: Ondřej Bek, DiS.
Cena kurzu:  od 4000 Kč bez DPH, zahrnuje pracovní sešit, občerstvení a oběd.
Místo konání: PŘEROV, školící středisko MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/90b (areál STS) - parkoviště před budovou.
Termín:
30.5.2019, od 9:00 hod.

Přihláška ZDEOdborný kurz pro kontrolní techniky s omezením na měření emisí /KTE/ zaměřený na emisní systémy motorů a značek vozidel nákladních, autobusů a traktorů
          - 31. 5. 2019, Přerov

 
Lektor: Ondřej Bek, DiS.
Cena kurzu:  od 4000 Kč bez DPH, zahrnuje pracovní sešit, občerstvení a oběd.
Místo konání: PŘEROV, školící středisko MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/90b (areál STS) - parkoviště před budovou.
Termín:
31.5.2019, od 9:00 hod.

Přihláška ZDE

 
 
Prohlubovací kurz pro kontrolní techniky s omezením na měření emisí /KTE/
          - 3. - 4. 6. 2019, Přerov

 
Odborný kurz organizovaný s pověřením CSPSD, s.p.o. a společností DEKRA CZ, a.s., přihláška na kurz prostřednictvím: www.cspsd.cz nebo www.dekra-automobil.cz
 
Lektor: Ondřej Bek, DiS.
Cena kurzu:  od 6000 Kč vč. DPH
Místo konání: PŘEROV, školící středisko MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/90b (areál STS) - parkoviště před budovou.

Termín:
3.-4.6.2019, od 9:00 hod.
 

 
4.) PARALELNÍ AUTODIAGNOSTIKA – práce s osciloskopem
          - 25. 6. 2019, Přerov

Odborný kurz pro začátečníky, zaměřený na práci s osciloskopem. Teoretická i praktická část.

Lektor: Ondřej Bek, DiS.
Cena kurzu:  2500 Kč bez DPH (3025,- Kč vč. DPH)

Místo konání: PŘEROV, školící středisko MOTOR expert, s.r.o., ul. 9. května 3169/90b (areál STS) - parkoviště před budovou.
Termín:
25.6.2019, od 9:00 hod.
Přihláška ZDE
 
  
* NOVINKA *
EXTERNÍ KURZY – místo konání BŘECLAV-Poštovná, Hraniční 189, školicí středisko MIRDA CARS, s.r.o.

AUTODIAGNOSTIKA – teoretická část
          - 10. 6. 2019, Břeclav

V rámci teoretické části se popisují všeobecné principy a způsoby řízení systémů, funkce elektroniky v řízení složení směsi, měření emisí, regulace chodu motoru, funkce řídící jednotky, rozdíly v jednotlivých systémech vstřikování, definice pojmů paralelní (vnější) a sériové (vnitřní) diagnostiky podle způsobů získávání informací o stavu testovaného systému, princip efektivní metodiky testování motorů.

Lektor: Ondřej Bek, DiS.
Cena kurzu:  2500 Kč bez DPH (3025,- Kč vč. DPH)
Místo konání: BŘECLAV-Poštovná, Hraniční 189, školicí středisko MIRDA CARS, s.r.o.

Termín:
10.6.2019, od 9:00 hod.
Přihláška ZDE

 
AUTODIAGNOSTIKA – praktická část
          - 17. 6. 2019, Břeclav


Praktická část navazuje na teoretickou část. Kurz je zaměřen na praktické využití získaných poznatků na reálném vozidle.
 
Lektor: Ondřej Bek, DiS.
Cena kurzu:  2500 Kč bez DPH (3025,- Kč vč. DPH)
Místo konání: BŘECLAV-Poštovná, Hraniční 189, školicí středisko MIRDA CARS, s.r.o.

Termín:
17.6.2019, od 9:00 hod.
Přihláška ZDE
 Počet míst na odborných kurzech je omezen. V případě zájmu se přihlaste co nejdříve. Uzávěrka přihlášek vždy 10 dnů před termínem konání kurzu.
 

Na setkání s Vámi se těší za společnost MOTOR expert, s.r.o.

Jitka Měsíčková
Telefon: 775 066 906
E-mail: mesickova@motorexpert.cz; kurzy@motorexpert.cz
www.motorexpert.cz