MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI
jako smluvní montážní středisko ?

 

Smluvní montážní střediska:
 
Momentálně máme po celé ČR 37 smluvních partnerů, kteří zajišťují montáž námi dodávaného zařízení. Každým dnem se nám však hlásí další zájemci. Prozatím máme v plánu vybudovat 50 smluvních montážních středisek, kterým se budeme snažit i nadále poskytovat kvalitní servis a poradenství.

Podmínkou smlouvy je, aby naši partneři disponovali vhodnými prostory, odborně fundovanými pracovníky v oboru autodiagnostika a byli i patřičně technicky vybaveni.

Povinné diagnostické zařízení: osciloskop / motortester, tester pro komunikaci s řídícími jednotkami vozidel a přístrojové vybavení na měření emisí výfukových plynů. V tomto bodu netrváme na certifikaci pracoviště v úrovni emisní stanice, ale výstupní podmínkou úpravy motoru na E85 a provedení zápisu do TP vozidla je, aby vozidlo splňovalo podmínky Zákona č. 56/2001 Sb.. Emisní protokol s vyhovujícími hodnotami je podmínkou zápisu a je nedílnou součástí montážního protokolu. Montážní protokol obsahuje všechny důležité údaje o vozidle, o technickém stavu motoru před i po montáži – paměť závad, ověření lambda regulace, startování, počet kilometrů, průměrná spotřeba, na základě zjištěných skutečností doporučení či nedoporučení k montáži přídavného zařízení, popř. výsledek diagnostiky motoru, doporučení způsobu odstranění závady, dále pak evidenci dodatečných úprav softwaru, záruční podmínky atd. V případě, že montážní středisko má zájem stát se stanicí měření emisí, jsme schopni poskytnout mu komplexní servis – od metodického vedení a sepsání všech žádostí, přes dodávku komplexního vybavení SME až po ucelený soubor potřebných odborných školení s certifikáty a osvědčeními ŠZD.

Zákaznický servis:
 

Co se týče běžného zákaznického servisu,  pro naše smluvní partnery i pro nové zájemce pořádáme pravidelné odborné semináře, kurzy autodiagnostiky se zaměřením na E85, mají k dispozici nonstop poradenský servis. Snažíme se sbírat zkušenosti a vyhodnocovat je. Ty pozitivní nás nesmírně těší a negativní v podstatě též, protože jsou zdrojem našeho dalšího poznání a tím i možnosti problém pochopit, vyřešit a závadu odstranit. Nikdo učený z nebe nespadl. Prozatím máme zkušenosti z více než 400 montáží tohoto zařízení  a dá se říct, že to v současnosti již funguje velmi uspokojivě. Za necelý rok, co tuto službu nabízíme, jsme řešili celkem asi 15 problémových případů. Ve většině z nich nakonec problém nebyl v přídavné jednotce a ethanolu, ale v autě. K počtu montáží nutno říct, že se jedná o postupný proces spojený s marketingem, s objektivním informováním veřejnosti. S ohledem na výše uvedené hodnotíme počet namontovaných zařízení jako pozitivní už i z toho důvodu, že má stoupající tendenci.

Kde můžete natankovat Ethanol E85:
 
Aktuální mapa
ZDE

Kdo se o Vás postará a podá Vám požadované informace? Náš E-Team:
 
Technické informace a poradenství:
Štefan Kanovský, tel: 777 808680, kanovsky@motorexpert.cz

Přihlášky na bezplatné semináře, objednávky zboží, zápisy do registru vozidel:
Bc. Sandra Kanovská, tel: 775 571 680, kolecarova@motorexpert.cz

Přihlášky na kurz autodiagnostiky:
Jitka Borůvka Danihelová, tel: 603 276 121, kurzy@motorexpert.cz

Distribuce zboží – obchodní oddělení:
Petr Kanovský, 777 786 867, obchod@motorexpert.cz