Chcete tankovat a jezdit levněji?

Kdo by nechtěl?! I když jsme si na stále se zvyšující cenu pohonných hmot tak nějak zvykli. Ti, co ceny PHM ovlivňují, např. výší spotřební daně, si zase zvykli na to, že si prostě, jednoduše a bez reptání pokaždé a opět zvykneme. Ať se děje cokoliv.

Bez ohledu na ceny ropy je tu však přece jedna možnost, jak tankovat a jezdit levněji. Je to jenom otázka osobní volby, pochopení problematiky a pro lepší využití nabízených možností také otázka nevelké investice. Asi je nejvyšší čas říct, o čempak je řeč. O využití biopaliv, které mají mnoho nesporných, avšak často zpochybňovaných výhod.

Jednou z možností pro vozidla se zážehovým motorem je ethanol E85.
Palivo E85 lze mísit s Naturalem 95. Tankuje se do stejné nádrže jako benzín. Kdo chce tankovat čistý etanol, měl by si koupit vůz  FFV nebo si nechat upravit motor svého vozidla u ověřených odborníků, kteří dobře znají problematiku elektronického systému řízení motorů, montují kvalitní přídavné zařízení E85 a mají potřebné vybavení pro jeho seřízení a výstupní kontrolu po montáži. Vozidlo musí být v dobrém technickém stavu a jeho systém řízení musí být v pořádku.

Úprava vozidla na ethanol E85 -  co nás zajímá především

v  aby byla finanční úspora na palivu co nejvyšší
v  aby byly časové i finanční náklady na přestavbu co nejnižší
v  aby přestavba, pokud možno, neovlivnila parametry vozidla
     (jako např. u LPG – zavazadlový prostor, počet míst, hmotnost)
v  aby vozidlo při provozu na ethanol nemělo technické problémy
v  aby nemělo omezující podmínky (jako např. u LPG – starší podzemní garáže)
v  aby přestavba na FFV vozidlo
     (schopnost jezdit buď na palivo benzín nebo na palivo ethanol) byla oficiální a se zápisem do TP

v  aby vozidlo procházelo emisní a technickou kontrolou bez problémů.

Kde získat více informací o ethanolu a biopalivech všeobecně?

Internet je v dnešní době světem nedozírných možností a nevyčerpatelným zdrojem pro každého dostupných informací. Má však i jisté nevýhody. Může nás, a to zcela anonymně, nakrmit i něčím, co se nezakládá na pravdě anebo si pravdu podle svého upravit. Není se čemu divit, stačí se jenom zamyslet. Ropa ještě stále vládne světu, a kde jsou peníze, tam je i síla mediálně ovlivnit lidské myšlení. Možná i to je jeden z důvodů, proč se biopaliva ještě stále nedají plošně tankovat na všech čerpacích stanicích v naší republice, nebo proč je provází tolik pověr a mýtů. I když, i v tomto směru se blýská na lepší časy. Výhody plynoucí z praktických zkušeností jeho stávajících uživatelů jsou důsledkem zvyšující se poptávky a tak se síť čerpacích stanic s biopalivy neustále a plynule rozrůstá. Hlavní výhodou biopaliv pro jejich konečného spotřebitele je především jejich nižší cena z důvodu nižší spotřební daně. Z globálního hlediska však mají i jiné výhody – znamenají významnou podporu českému zemědělství a snižování naší závislosti na ropě. Oproti fosilním palivům produkují méně škodlivých exhalací, což by mohlo prospět městům a aglomeracím v ozdravení jejich ovzduší.  Mnoho z nich toho již s úspěchem využívá. Především ve světě. Úspora skleníkových plynů ve srovnání s fosilními palivy je hlavním důvodem zavádění biopaliv. Například ethanol vyrobený z cukrové řepy produkuje o 52% méně těchto plynů než fosilní palivo, ethanol vyrobený z cukrové třtiny až o 71% méně škodlivin – na takovéto palivo se masivně jezdí v Jižní Americe. V Evropě jsou nejdál severské země.

Více o biopalivech v ČR najdete na stránkách www.biopalivafrci.cz (také na facebooku)

Co je biopalivo ethanol E85

Do kategorie biopaliv, které produkuje české zemědělství, se významně řadí ethanol E85. Je to právě to palivo, které na desítkách čerpacích stanic poutá o 8 - 14 Kč levnější cenou. Ethanolem lze plně nahradit Natural 95, pokud se tankuje vozidlo označené jako FFV (flexibel fuel vehicle). Jinak řečeno, vozidlo schopné se palivu přizpůsobit. Mnoho světových výrobců takto označená vozidla již dodává na trh. Palivo E85 je atestované palivo, které splňuje požadavky ČSN 636512 a emisní limity Euro4. Je to směs, která se skládá z 85 % ethanolu a z 15 % naturalu 95. Tento poměr se může dle různých sezónních poměrů měnit, ale minimální podíl ethanolu musí být vždy alespoň 70 %. Podle výrobce paliva má jízda na E85 oproti klasickému benzinu několik výhod – například nárůst výkonu motoru nebo výrazné snížení emisí výfukových plynů. Je to z toho důvodu, že E85 má vyšší oktanové číslo (105) a při jeho spalování vzniká až o 70% méně emisí CO2 - tím se šetří životní prostředí. Surovinou pro výrobu bioetanolu bývá jakákoliv biomasa s dostatečným množstvím cukrů nebo látek, které lze na cukr převést. Bioetanol lze tedy vyrobit z cukrové řepy, cukrové třtiny, brambor, obilovin, ale třeba i z dřevnatých surovin obsahujících ligocelulózu. Nejjednodušší výroba bioetanolu je z plodin obsahujících cukr, u nás nejčastěji z cukrové řepy. Stačí tento cukr od suroviny oddělit, fermentovat působením kvasinek a vzniklou záparu pak destilovat, čímž se dosáhne lihovitosti až 96%. Aby došlo k odstranění zbytku vody, musí bioetanol ještě projít odvodněním, například prostřednictvím molekulových sít, čímž se dosáhne lihovitosti až 99,99%.

Ethanol E85 / Natural BA95 – technické a legislativní hledisko

Běžně a vcelku bez problémů lze E85 mísit s Naturalem 95 až do poměru 50:50 a právě tuto možnost mnoho řidičů již využívá. Pochopitelně, že při tomto poměru je finanční úspora jen poloviční. Kdo zná problematiku elektronických systémů řízení motorů moderních automobilů ten ví, že pokud se motor nějakým přídavným zařízením vhodně neupraví na E85, dají se očekávat provozní problémy. Nemusí to být ale pravidlo. Řídící jednotka motoru, který není od výrobce přizpůsoben jako FFV systém,  je konstruována na řízení spalování benzínu. Ten má ale jiné vlastnosti, než ethanol E85.

Z legislativního hlediska, pokud ho nechceme zcela pominout, nutno říct, že atestované je palivo E85, tzn. podíl 85% ethanolu a 15% benzínu ( v zimních měsících  to může být až poměr 70:30), které splňuje požadavky ČSN 636512. To znamená, z tohoto úhlu pohledu jakýkoliv jiný poměr palivové směsi neodpovídá příslušné normě. Vozidlo může podle práva jezdit pouze na palivo uvedené v jeho technickém průkazu. Bohužel, právní a technický úhel pohledu nebývá vždy kompatibilní.

Využití ethanolu E85 provází množství fám a mýtů. Kde je pravda?

Výrobce říká: „Aby došlo k odstranění zbytku vody, musí bioetanol ještě projít odvodněním, například prostřednictvím molekulových sít, čímž se dosáhne lihovitosti až 99,99%.“

Tato skutečnost boří nejčastěji zmiňovaný mýtus o tom, že používáním ethanolu dochází k rezavění motorů. Ethanol není o nic více korozovní než benzín, právě naopak. Korozi totiž může způsobit pouze voda. Na rozdíl od benzínu se případná voda v nádrži s ethanolem smíchá a zmizí při spalování směsi.

Dalším mýtem je tvrzení, že ethanol zničí těsnění a hadičky. Pokud jsou „gumy“ na autě korkové, staré a porézní a těsnost celé soustavy drží pohromadě pouze „ochranné nánosy kalu a nečistot“, potom je to jenom otázka času, kdy dojde k průšvihu a začnou palivo propouštět. Je úplně jedno, zda to bude benzín nebo ethanol. Čistící účinky ethanolu by to mohly možná jenom o kousek urychlit. Nové materiály z neoprenových, silikonových a teflonových hmot, které se začaly v automobilovém průmyslu používat od začátku 90 let, jsou k palivu prakticky indiferentní.

Další obavou, která se váže k používání ethanolu jako paliva se týká zvýšené spotřeby, zhoršení startování nebo všeobecně, škodlivosti tohoto paliva pro motor jako takový.

Natankovat čistý ethanol do nádrže bez jakékoliv úpravy řídícího systému motoru by provozní problém mohl způsobit. Ethanol je totiž méně výhřevný než benzín. Nižší výhřevnost a jiný poměr směsi má zásadní dopad na jeho spalování. Při spalování čistého E85 bez úpravy může dojít k výraznému zvýšení spotřeby paliva, k poškození motoru při spalování extrémně chudé směsi nebo naopak poškození katalyzátoru spalováním velmi bohaté směsi. Nižší zápalnost ethanolu může mít vliv na špatné studené starty v období nízkých venkovních teplot.  Tento problém se snaží vyřešit úpravci motorů – výrobci přídavných zařízení, konverzních jednotek, které by měli zajistit „oklamání“ pravé řídící jednotky motoru tak, aby si myslela, že motor spaluje benzín. Řídící jednotka motoru je standardně nastavena na palivo natural. Přídavné zařízení by mělo zajistit dobrý chod motoru při přepnutí na E85. Na trhu je množství výrobků tohoto druhu a pro laika je velice těžké (a možná i zcela nemožné) se v nabízeném sortimentu správně orientovat.

A jak je to se spotřebou? S ohledem na vyšší oktanové číslo ethanolu může docházet k vyššímu výkonu motoru. Stojí otázka, zda ho při jízdě naplno využijeme. Na vyšší výkon potřebuje motor více energie a tu si samozřejmě vezme z paliva. Tím má pochopitelně vyšší spotřebu. Pokud zůstane výkonová rezerva zachována, může to naopak znamenat nižší spotřebu. Bez ohledu na přiměřené zvýšení spotřeby dochází v konečném součtu k finanční úspoře. Stačí jednoduché počty: např. 7 l/100 km * 36 Kč za Natural 95 = 252 Kč nebo 8 l/100 km x 25 Kč za E85 = 200 Kč. Rozdíl činí 52 Kč na 100 km jízdy ve prospěch etanolu.

A jak je to se škodlivým vlivem ethanolu na motor jako takový? Ethanol hoří chladněji než benzín, čímž logicky zvyšuje životnost motoru – ventily, hlava, písty, olej i ostatní části motoru jsou vystaveny nižším teplotám a tím i menšímu teplotnímu namáhání či pnutí, tvoří méně znečišťujícího karbonu a usazenin. Naopak díky čistícím schopnostem ethanolu jsou všechny vstřikovací prvky udržovány v čistém stavu a stále fungují jako u nového motoru. Pokud by ani technické a logické argumenty nestačily, bude možná zajímavější vrátit se do minulosti.

Z historie biopaliv

Asi dnes málokdo ví, že první automobilní motory byly zkonstruovány pro pohon na biopaliva. Rudolf Diesel vyrobil motor na olej z burských oříšků, Henry Ford zase sestavil motor na ethanol z kukuřice. Vznik spalovacího motoru a vývoj automobilů vyvolal potřebu kapalného paliva. První motory byly zkonstruovány pro pohon na obnovitelné zdroje. Ty ale bylo nutné vypěstovat. Mnohem jednodušší bylo využití nové suroviny, ropy, kterou stačilo vytěžit, upravit a dopravit. Na začátku byl benzín vnímán jako velmi levný odpad při výrobě petroleje na svícení. Nikdo do budoucna nepředpokládal jeho možný nedostatek a už vůbec ne budoucí problémy s jeho cenou. V 19. století nikdo neřešil ekologické dopady fosilních paliv na životní prostředí. V Československu se začal líh používat k pohonu zážehových motorů ve formě dynalkolu už v roce 1922. Dynalkol byla směs 50 % kvasného lihu, 30 % benzenu a 20 % benzínu. Dobré zkušenosti s provozem motorů poháněných dynalkolem a vysoká úroveň zemědělství s jistou mírou nadprodukce pak umožnila vznik zákona o povinném mísení lihu s pohonnými látkami. Tento zákon stanovil povinnost přimíchávat do veškerého klasického benzinu 20% lihu. To bylo v roce 1937 a neméně zajímavé je, že tento obor byl schopen zaměstnat téměř 25000 lidí. Používání lihobenzinových směsí u nás zaniklo v roce 1950. Pročpak asi? V každém případě je nutno uznat, že biopaliva, stejně jako  mnoho dalších věcí na světě, nejsou ničím novým, nepřirozeným či lidstvo ohrožujícím. Právě naopak.

Úprava vozidla na ethanol
- jaké přídavné zařízení  (konverzní jednotku) si vybrat?


Žádný odborník v oboru autodiagnostika nemůže doporučit něco, co mnoho firem nabízí na internetu – zašleme na dobírku, sami si namontujete, funguje to samo v jakémkoliv poměru, namontujeme, ale starty neřešíme, ušetříte na silniční dani, nejlevnější cena apod. Tuto práci je nutné přenechat odborníkům vč. daňových.  Přídavné zařízení by mělo být softwarově nastavitelné tak, aby konečný průběh lambda regulace u paliva E85 byl autentický s průběhem lambda regulace při spalování naturalu 95. Zařízení by mělo obsahovat teplotní čidlo, pomocí kterého lze softwarově upravit vstřik pro bezproblémové starty studeného i teplého motoru. Samozřejmostí by měla být kontrola paměti závad řídící jednotky motoru před montáží přídavného zařízení a také po montáži. A stejně tak vstupní i výstupní kontrola výfukových plynů pomocí infraanalyzátoru.

Základní technické předpoklady pro úpravu vozidla na ethanol

Každý motor, jeho příslušenství a vůbec celý systém řízení by měl být před montáží přídavného zařízení v pořádku. Pokud jsou v elektronickém systému řízení motoru závady, pokud jsou dokonce uložené v paměti závad řídící jednotky, pokud emise motoru ani na benzín nejsou v pořádku, pokud je děravé výfukové potrubí nebo má motor jiné netěsnosti, pokud nemá pravidelnou a předepsanou údržbu – výměny oleje, svíčky po životnosti nebo nesprávné svíčky, staré filtry atd., bylo by zcela naivní očekávat, že přídavné zařízení a tankování ethanolu tento stav jako zázrakem změní. Naopak, může ho jenom prohloubit. Bohužel, většinou jsou pak prohlubující se problémy spojovány právě s ethanolem. K technickému, lidsky zcela přirozeně, se přidruží i to psychologické, spojené s očekáváním kořeněným pochybnostmi, obavami a zkušenostmi stylu „jeden pán povídal“. Minimálně pár stovek kilometrů se vozidlu věnuje enormně zvýšená pozornost, kdy se slyší a řeší každý šum, zvuk, o půl otáčky delší start či o tři tisíciny litru vyšší průměrná spotřeba. Jenom málo jedinců si s úsměvem dokáže vychutnat fakt, že po natankování své 50-ti litrové nádrže může za ušetřené penízky pozvat svou rodinu na oběd. Nutno konstatovat, že i v tomto směru se situace mění k lepšímu a ethanol se začíná těšit stále větší důvěře zákazníků.

Jaké jsou všeobecné výhody paliva E85 a úpravy motoru pomocí přídavného zařízení a rozdíly např. oproti LPG?  Jak je to v MOTOR expertu? 

 • Cena paliva E85 je na různých místech různá, průměrně je E85 o 8 – 14 Kč levnější než klasický benzín. Při plném natankování 50 l nádrže je možné ušetřit od 400 do 700 Kč. V Přerově je cena asi nejvyšší – 26,90 kč a 27,70 Kč. Necelých 15 km směr Olomouc se dá natankovat kolem 25 Kč. Na jižní Moravě jsme viděli cenu 23,90 Kč.
 • E85 nevyžaduje žádnou přídavnou nádrž, která by zabírala místo v autě, tankuje se jako klasické palivo
 • Na rozdíl od LPG - s E85 je možné jezdit do podzemních garáží bez omezení,
 • E85 znamená snížení emisí výfukových plynů, jde o zdroj energie vyrobený z domácích surovin, je  ekologický, snižuje  závislost na ropě, šetrnější k životnímu prostředí než Natural 95. Výfukové plyny mají specifickou vůni a ne zápach charakteristický pro benzín
 • Na E85 pamatuje i zákon o dani silniční. Pod písmenem d) je uvedeno osvobození od daně silniční v případě, že výrobce vozidla v technickém průkazu uvádí pohon na obě paliva, benzín a E85
 • Dynamičtější jízda na E85, pokud se plně využívá zvýšený výkon po úpravě je nutné počítat se zvýšenou spotřebou paliva (cca do 10-20%)
 • Výpočet spotřeby paliva: je nutné přihlédnout k ročnímu období. V zimním období mají i auta jezdící na benzín vyšší spotřebu. Záleží také na režimech jízdy. Převažující městský provoz si určitě vezme svoje.  U ethanolu E85 má motor vyšší výkon. Kdo ho začne naplno využívat, tomu se určitě zvýší spotřeba. Aby měl motor vyšší výkon, potřebuje víc energie. No a tu si vždy vezme z paliva. Také způsob výpočtu průměrné spotřeby může mít svá uskalí a nepřesnosti. Určitě objektivnější bude sledování spotřeby v delším časovém horizontu a se zohledněním výše uvedených aspektů.
 • Nízká pořizovací cena úpravy – ceny přídavných zařízení se pohybují od 5000 Kč do 12000 Kč. Některé nabídky jsou včetně montáže, některé bez montáže a DPH.
 • U nás stojí 4-válec 8100 Kč včetně 21% DPH, vstupní diagnostiky, montáže, výstupní autodiagnostiky a případného doladění softwaru přídavné jednotky.
 • Rychlá montáž zařízení do vozidla (např. oproti LPG) – většina prodejců a montážních středisek uvádí čas montáže do 2 – 6 hodin. Málokdo však uvádí skutečnost, zda v rámci instalace přídavného zařízení provádí i diagnostiku motoru, seřízení zařízení či výstupní emisní kontrolu E85.
 • U nás trvá čistý čas montáže obdobně. Časová ztráta vzniká z důvodu potřeby diagnostiky a seřízení u studeného a teplého motoru atd. Je to však individuální.
 • Po montáži se nevyžadují žádná zvláštní opatření a zvýšená kontrola, doporučuje se však  pravidelně kontrolovat dostatek oleje v motoru a pravidelně ho měnit, vyměnit palivový filtr po najetí 500 – 600 km po úpravě a tankování E85, dbát o pravidelnou běžnou údržbu motoru a jeho příslušenství
 • Nespornou výhodou je stále se rozšiřující počet čerpacích stanic E85 v ČR i v celé Evropě. V České republice je jich momentálně přes 350.

Jaká je rentabilita úpravy motoru pomocí přídavného zařízení?

Co se týče rentability intalace přídavného zařízení, tak tam je odpověď také jednoduchá. Je to individuální. Kdo jezdí víc, tomu se přestavba určitě vyplatí, protože se mu investice do vozidla schopného jezdit buď na benzín nebo na ethanol rychleji vrátí. Právě tato možnost je na celé problematice nejzajímavější. Úprava motoru na E85 není nevratný proces, ale svobodná možnost si vybrat, na které palivo budeme jezdit podle toho, co je pro nás v dané chvíli rentabilnější. No a možnost výběru by v budoucnu mohla mít pozitivní vliv na ceny pohonných hmot všeobecně. Zdá se, že se to pomalu děje.

Názorný výpočet pro neplátce DPH:
Cena úpravy v MOTOR expertu = 8100 Kč. Úspora při jednom tankování 50 l nádrže: 10 Kč/litru x 50 l = 500 Kč x 17 tankování = 8500 Kč.

Z jiného úhlu pohledu, z hlediska případné vyšší spotřeby:
např. 7 l/100 km * 36 Kč za Natural 95 = 252 Kč nebo 8 l/100 km x 25 Kč za E85 = 200 Kč. Rozdíl činí 52 Kč na 100 km jízdy ve prospěch etanolu.

Čerpací stanice:

Co se týče servisu v podobě přístupnosti ethanolu na čerpacích stanicích v ČR, dá se konstatovat jeho postupný rozvoj. Loni na podzim bylo cca 160 čerpaček, v prosinci již 260 čerpacích stanic a dneska přes 350. Dá se očekávat, že situace v tomto směru bude stále lepší a lepší.

Kde můžete natankovat Ethanol E85:
 

Aktuální mapa ZDE