Manuál měření emisíProfesionální úprava vozidel na Ethanol E85 !!!
Umělecká a reklamní agentura společnosti MOTOR expert s.r.o.

Titulní stránka

   
 
   
   

  Odborné kurzy a semináře
(květen, červen 2019)
 
- Přerov, Břeclav
 - přihlášky a info. ZDE
 

 


     

   
  Termíny na celý
rok 2019 ZDE
 
 
(info na tel.: 603 276 121)
 

  viz "OBJEDNÁVKY školení" na této stránce.
 
!
 
      
   
 
       ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO DIAGNOSTIKU A OPRAVY EMISNÍCH SYSTÉMŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL s pověřením Ministerstva dopravy ČR nabízí - Školení odborné způsobilosti pro mechaniky stanic měření emisí nahrazující smluvní vztah s výrobcem nebo výhradním dovozcem vozidla dané značky podle Zákona č.56/2001 Sb. a vyhl. č. 302/2001 Sb.  
 
      
  ZÁŽEHOVÉ MOTORY    
 
       ZN   - zkoušky - neřízené systémy zážehových motorů
     ZŘ1 - zkoušky - řízené systémy vstřikování - jednobodové
     ZŘ2 - zkoušky - řízené systémy vstřikování - vícebodové
            - u obou možnost konzultačního kurzu
  
     + KURZY NA ZNAČKY

 
 
   
  VZNĚTOVÉ MOTORY    
 
       VN - zkoušky - neřízené systémy vznětových motorů
     - zkoušky - řízené systémy vznětových motorů (s možností konzultačního kurzu)
         
     KZV-N1, KZV-N2 - nákladní vozidla, autobusy
     KZV-T - traktory
 
     + KURZY NA ZNAČKY
 
 
   
 
       Všechny formuláře jsou nachystané v dokumentu XLS. Stačí je otevřít, vytisknout, vyplnit a poslat (oskenované mailem nebo faxem). Všechny informace Vám poskytne manažer školícího střediska - Jitka Měsíčková, viz kontakt nahoře.

     NOVÉ PŘIHLÁŠKY PRO ROK 2018
  

     - školení základní + značky + doškolovací

          
- osobní zážehové, vznětové, nákladní vozy, autobusy, traktory

     PŘEHLED ŠKOLENÝCH ZNAČEK ZDE
  
 
 
 
   
            MOTOR expert s.r.o. nabízí sérii odborných školení, která jsou zaměřena na diagnostiku elektronických systémů řízení zážehových a vznětových motorů s důrazem na praktickou aplikaci získaných poznatků a osvojením si metodiky, kterou charakterizují univerzálnost - postup je použitelný v každém systému nebo u každého typu vozidla, jednoduchost - logická postupnost jednotlivých kroků, didaktický postup od jednoduchého ke složitějšímu, cenová dostupnost - metodika se dá použít pomocí cenově nejdostupnějších diagnostických přístrojů a rychlost - použití metodiky zajistí rychlé zjištění závady.

ZÁKLADNÍ KURZY
 
   - Diagnostika zážehových motorů - KA2 (2 denní / 1 denní)
   - Diagnostika vznětových motorů - KV1 (1 denní)
 
          Kurzy jsou určeny autoopravářům, kteří s autodiagnostikou začínají a nebo si chtějí zrekapitulovat své stávající znalosti z této oblasti. Je určen zájemcům, kteří se chtějí seznámit a postupně si osvojit postup, který je dovede k efektivnímu zjištění skutečných příčin provozních problémů vozidla. Kurz je zároveň dobrým zdrojem informací pro zájemce o nákup potřebné diagnostické techniky, protože na kurzu získají přehled o funkci a možnostech jednotlivých přístrojů paralelní a sériové diagnostiky. Účastníci získají poznatky v oblasti měření pomocí osciloskopu a naučí se rozpoznávat a správně vyhodnocovat oscilografy jednotlivých snímačů testovaného vozidla. Pro lepší pochopení jednotlivých témat doplňuje lektor kurzu praktické měření také ukázkami ze svého foto a video archivu. Cílem základního kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy a vztahy, s principem práce pomocí osciloskopu a dalších diagnostických přístrojů, funkcí jednotlivých prvků a systémů a hlavně s postupem, který je povede od správné identifikace systému, přes měření až po správné vyhodnocení závady. Tento kurz se dá využít také jako konzultační kurz pro mechaniky emisních stanic a získání certifikátu ZN, ZŘ1, ZŘ2 u zážehových motorů a VN, VŘ u vznětových motorů...
 
          pokračování ZDE 
 
 
   
   
 
  ŠTEFAN KANOVSKÝ    
 
            Narozený 24.7.1960 v Nových Zámkách (Slovenská republika), vystudoval Střední odbornou vojenskou školu automobilní v Nitře, kterou ukončil maturitou v roce 1979. Od roku 1979 působil jako voják z povolání na různých technických funkcích vojenského útvaru v Přerově. V tomto období studoval také na Vojenské akademii v Brně, obor automobilní. V roce 1992 začal samostatně podnikat v oboru oprav silničních vozidel, přičemž od začátku své činnosti se v servisních, obchodních i vzdělávacích aktivitách specializuje na diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel a autoelektroniku.
          V současnosti, odbornost Štefana Kanovského v oboru autodiagnostika, vychází hned z několika oblastí: mimo dosaženého odborného vzdělání má 31 let praxe v tomto oboru (z toho 18 let z vlastní podnikatelské činnosti), je autorizovaným vedoucím mechanikem stanice měření emisí pro zážehové i vznětové motory SME č. 48.08.13 a taktéž vedoucím technikem STK č. 68.11.  Jako prodejce garážové techniky se od r. 1996 specializuje především na prodej diagnostických přístrojů, kde získal potřebný přehled a znalosti i v oblasti servisu těchto zařízení a uživatelských školení.
          Od roku 1997 přednáší jako lektor vlastní "Servisní školy" v samostatném projektu praktických kurzů autodiagnostiky s názvem "Elektronika v řízení chodu zážehových motorů se vstřikováním a její diagnostika". Obsahová náplň kurzů vychází z vlastní metodiky testování motorů založené na principu osvědčených didaktických postupů. Byl spoluautorem pracovního sešitu a videokurzu autoelektroniky. O úspěchu tohoto vzdělávacího programu , který je zaměřen a především určen začínajícím autodiagnostikům, svědčí počet více než 1000 absolventů (kurzů autodiagnostiky, NE emisních) a stále rostoucí zájem nejenom z řad vlastních klientů firmy, ale i uživatelů vybavení od jiných dodavatelů, škol i značkových servisů z České i Slovenské republiky. Obzvlášť významná je dlouhodobá spolupráce se středními školami a středními odbornými učilišti v ČR, pro které školí podle speciálně upraveného výukového programu.
Spolupracuje s významnými obchodními partnery v ČR i na Slovensku - HD Elektronika s.r.o. Brunovce (dlouhodobě spolupracuje při vývoji nových diagnostických přístrojů jako odborný poradce), Technology-Garage s.r.o. Jablonec nad Nisou, DevCom s.r.o. Praha, časopis AutoExpert a Autoservis, spolupracoval a spolupracuje s prodejci náhradních dílů, např. ELIT, AutoŠtangl, AD partner, ... Od roku 2001 publikoval ve své vlastní rubrice "Korespondenční škola autoelektroniky" v odborném časopisu AutoExpert.
          Od roku 2001 je společníkem, jednatelem a výkonným ředitelem společnosti MOTOR expert s.r.o. Společnost získala akreditaci Ministerstva dopravy ČR na školení techniků měření emisí v ČR pro emisní systémy stupně ZN, ZŘ1, ZŘ2, VN a VŘ a v roce 2004 rozšíření tohoto oprávnění - školení na více než 40 značek osobních, užitkových a nákladních vozidel, autobusů a traktorů se zážehovými a vznětovými motory.
          Štefan Kanovský je technickým poradcem projektu a zároveň vedoucím lektorem školícího střediska.
 
 
   
  ONDŘEJ BEK, DiS.    
 
            Narodil se 2.5.1984 v Hranicích, bydlí v malé vesničce Podhoří. Vystudoval střední průmyslovou školu automobilní (SPŠA) v Bruntále, kterou ukončil maturitou v roce 2003. Po maturitě studoval dopravní fakultu Jana Pernera v Pardubicích, ale po roce studia přestoupil na vyšší školu automobilní v Zábřehu na Moravě. Po třech letech studium ukončil červeným diplomem a titulem „DiS.“
          Po studiu pracoval ve vývojové dílně firmy PONY AUTO trend s.r.o. na vývoji a výrobě pětimístného automobilu PONY STREET ROADSTER.
          Od roku 2008 pracuje ve firmě MOTOR expert s.r.o. jako autodiagnostik a emisní mechanik. V poslední době ho můžete potkat na praktickém školení autodiagnostiky jako lektora.