Servisní škola autodiagnostiky společnosti MOTOR expert s.r.o. nabízí ve svém vzdělávacím programu
     - Kurzy autodiagnostiky pro odbornou veřejnost a pro všechny zájemce, kteří mají pro tento nový obor zájem
     - Kurzy autodiagnostiky pro studenty a pedagogy odborných škol a učilišť
     - Kurzy pro partnery (v Přerově nebo výjezdní) - pro obchodní zástupce a jejich odběratele

               Nabízíme sérii odborných školení, která jsou zaměřena na diagnostiku elektronických systémů řízení zážehových a vznětových motorů s důrazem na praktickou aplikaci získaných poznatků a osvojením si metodiky, kterou charakterizují
univerzálnost - postup je použitelný v každém systému nebo u každého typu vozidla, jednoduchost - logická postupnost jednotlivých kroků, didaktický postup od jednoduchého ke složitějšímu, cenová dostupnost - metodika se dá použít pomocí cenově nejdostupnějších diagnostických přístrojů a rychlost - použití metodiky zajistí rychlé zjištění závady.
 
 
 
  ZÁKLADNÍ KURZY
 
     - Diagnostika zážehových motorů - KA2 (2 denní / 1 denní)
     - Diagnostika vznětových motorů - KV1 (1 denní)

 
               Kurzy jsou určeny autoopravářům, kteří s autodiagnostikou začínají a nebo si chtějí zrekapitulovat své stávající znalosti z této oblasti. Je určen zájemcům, kteří se chtějí seznámit a postupně si osvojit postup, který je dovede k efektivnímu zjištění skutečných příčin provozních problémů vozidla. Kurz je zároveň dobrým zdrojem informací pro zájemce o nákup potřebné diagnostické techniky, protože na kurzu získají přehled o funkci a možnostech jednotlivých přístrojů paralelní a sériové diagnostiky. Účastníci získají poznatky v oblasti měření pomocí osciloskopu a naučí se rozpoznávat a správně vyhodnocovat oscilografy jednotlivých snímačů testovaného vozidla. Pro lepší pochopení jednotlivých témat doplňuje lektor kurzu praktické měření také ukázkami ze svého foto a video archivu. Cílem základního kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy a vztahy, s principem práce pomocí osciloskopu a dalších diagnostických přístrojů, funkcí jednotlivých prvků a systémů a hlavně s postupem, který je povede od správné identifikace systému, přes měření až po správné vyhodnocení závady. Tento kurz se dá využít také jako konzultační kurz pro mechaniky emisních stanic a získání certifikátu ZN, ZŘ1, ZŘ2 u zážehových motorů a VN, VŘ u vznětových motorů.
 
 
 
  KURZY PRO POKROČILÉ
 
     - Zážehové motory - KAP1 (1 denní)
     - Vznětové motory - KVP1 (1 denní)

 
               Kurzy jsou určeny autoopravářům, kteří se zúčastnili základního kurzu, kteří mají s měřením už určité zkušenosti, mají k dispozici potřebné diagnostické vybavení a chtějí rozšířit své znalosti o další poznatky v oblasti vyhodnocování složitějších závad elektronických systémů motorů. Součástí kurzů je praktické měření reálného vozidla se závadou s použitím vícekanálového osciloskopu. Větší prostor je věnován rozboru naměřených oscilografů z foto a video archivu společnosti MOTOR expert a správné vyhodnocování složitějších závad. Cílem kurzů pro pokročilé účastníky je vytvořit prostor pro postupné osvojování si získaných poznatků, možnost konzultace vlastních měření s lektorem a také řešení složitějších závad v oblasti diagnostiky, kde hraje významnou roli souvztažnost a logické souvislosti současně probíhajících dějů. Účastníci kurzu mají možnost následně konzultovat případné problémy s lektorem kurzu.
 
 
 
  SPECIÁLNÍ KURZY

     - Sériová diagnostika - KAS1 (1 denní)
               Speciální kurz je určen autoopravářům, kteří se chtějí dovědět více o diagnostických možnostech sériové diagnostiky. Mimo vysvětlení základních pojmů, principu sériové diagnostiky a běžných úkonů, které čtečky umožňují, je věnován prostor např. vymazání adaptačních hodnot u systému MonoMotronic, kontrola, vymazání adaptačních hodnot a základní nastavení u systému Simos 2P, systém TDi - kontrola, zvláštnosti, TDi graf, VAG skop, speciální možnosti u testeru SuperVAG, přehled testerů, porovnání informací, které poskytuje čtečka a osciloskop atd.

     - Praktické cvičení autodiagnostiky (1 denní)
               Kurz je určen zájemcům, kteří se zúčastnili předchozích kurzů a chtějí si procvičit své vědomosti formou testů, řešení složitějších závad a nebo si na vozidle vyzkoušet získané znalosti prakticky pod vedením lektora. Kurz nemá pevnou obsahovou strukturu, jeho cílem je poskytnout účastníkům odpovědi na řešené problémy nebo na opakování vybraných tematických bloků z předchozích, které potřebují účastníci objasnit.
 
 
 
  NA KURZECH

se používají většinou následující přístroje: 2kanálový osciloskop HD34, dvou/čtyř kanálový osciloskop HD Diana, 8kanálový osciloskop DISDAT 8 - dle poptávky nebo potřeby, tlaková sonda HD26.
Čtečky: BrainBee,  TS Pro, SuperVAG - dle poptávky nebo potřeby a infosystémy VIVID, Autodata, popř. VIS

               Kurzy jsou tematicky zaměřené podle jednotlivých modulů, obsahová náplň koresponduje s metodikou, ale vzhledem k tomu, že se jich zúčastňuje pokaždé jiné složení pracovní skupiny a měří se pokaždé jiná vozidla, je v podstatě každý kurz originál. I z toho důvodu se často stává, že jednotliví účastníci absolvují některé moduly vícekrát, podle svých potřeb a časových možností. Skladba výukového programu v rozsahu M1 až M6 je sestavena tak, že se dá komplexně využít v rámci projektu celoživotního vzdělávání autoopravářů pro jednu pracovní skupinu v daném roce.

Cena kurzu je 2500,- Kč + DPH / 1 výukový den