Prohlubovací kurz pro KT

Je lepší prohloubit než prohloupit

Je to tak. Konec roku se blíží a je nejvyšší čas zkontrolovat si své profesní osvědčení a zjistit, jak na tom jsme.

Odkládat všechno na poslední chvíli je naším národním zvykem, ale v otázce prohlubovacího kurzu a zkoušek to není ten nejlepší nápad.

Počet účastníků přezkoušení je v jednotlivých termínech limitován a už teď je jasné, že zatím je přezkoušeno jen cca 30% z plánovaného počtu kontrolních techniků STK a SME.

Abyste se vyhnuli možným nepříjemnostem a nebyli zaskočeni nedostatkem místa na zkouškách koncem roku, je rozumné nechat si nějakou časovou rezervu.


Jménem Centra služeb pro silniční dopravu, pořadatele kurzu, si Vás touto cestou dovolujeme pozvat na první prohlubovací kurz pro kontrolní techniky STK v Přerově.

Kurz je určen těm kontrolním technikům, kteří jsou již držiteli i profesního osvědčení emisního technika/ mechanika.

Kurz se koná se ve dnech 16. – 20. 9. 2019 denně od 9:00 hod., ve školícím středisku MOTOR expert Přerov a my věříme, že tím potěšíme mnoho našich klientů, především z Moravy.

Jak už je naším dobrým zvykem, o své hosty se rádi postaráme. V ceně kurzu jsou obědy a občerstvení.

A komu se nebude chtít jezdit domů, tomu zajistíme i cenově výhodnější ubytování, např. v hotelu FIT PLUS Přerov (www.hotelfit.cz) . Cena ubytování se snídaní 866,- Kč vč.DPH.


Dobré školení dělají dobří lektoři a my máme velkou radost z toho, že tento prohlubovací kurz povedou nejuznávanější odborníci z oboru, navíc s bohatými praktickými zkušenostmi:


·        Bc. Vladimír Dušek – Poradenské centrum pro STK s.r.o., znalec problematiky STK s 20-ti letou praxí na lince, lektor základních a prohlubovacích kurzů pro kontrolní techniky,

10-ti letá praxe při výuce příslušníků dopravní policie ČR na provádění silničních kontrol užitkových vozidel,

autor mnoha technických publikací na kontrolu technického stavu vozidel, autor kontrolních úkonů a metodik STK, autor příručky pro STK, člen zkušebních a odborných komisí MD ČR atd.


·        Štefan Kanovský – MOTOR expert s.r.o., znalec problematiky SME, provozovatel SME od r. 1992, 22 let praxe jako lektor školicího střediska,

expert na diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel, odborný poradce, spoluautor příručky pro SME, člen zkušební komise a pracovní skupiny MD ČR


Mimo povinných témat prohlubovacího kurzu daných vyhláškou můžete s našimi lektory probrat vše, co Vás zajímá, co Vás trápí a co řešíte ve Vaší každodenní praxi.


Cena 5-denního kurzu je 10 000 Kč + DPH. V ceně jsou zahrnuty obědy a celodenní občerstvení.


V případě zájmu směřujte své objednávky na CSPSD; viz. ke stažení https://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni ) ; https://www.cspsd.cz/kontrolni-technik/prohlubovaci-s-ME.


Termín uzávěrky přihlášek: 13.9.2019

Prohlubovací kurz pro kontrolní techniky (s oprávněním ME),

je určen pro držitele platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb.,

ve znění do 30. září 2018, který je zároveň i držitelem platného profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb.,

ve znění do 30.9.2018 a držitele profesního osvědčení kontrolního technika,

kterým končí do jednoho roku platnost oprávnění nebo jehož platnost skončila, ale je ve lhůtě 2 let podle odst. 3) § 61 vyhlášky č. 211/2018 Sb.

Osnova výuky a postup přezkoušení jsou dle přílohy  14. písm. b) a přílohy 15. písm. b) vyhlášky č. 211/2018 Sb. 

Část kurzu ME je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušený plný rozsah paliv.

Délka kurzu je 5 dnů a 1 den přezkoušení v místech a termínech vypsaných Ministerstvem dopravy.