Velký prazdninový speciál

Velký prázdninový speciál aneb spojte příjemné s užitečným!
Léto je časem odpočinku a dovolených, ale také tím nejvhodnějším obdobím na to, abychom spojili příjemné s užitečným. Máme na to čas. Říká se, že nejlepší investicí, která nikdy neztratí na své hodnotě, je investice do své hlavy, tzn. do svého vzdělávání. Proto jsme pro Vás připravili velký prázdninový speciál odborných školení a seminářů v Přerově. Po skončení kurzu si můžete dopřát chvilku odpočinku, navštívit zajímavá místa v našem městě, dát si dobře vychlazeného Zubra nebo ochutnat jiné „speciály“ na Parníku. Ubytování v hotelu FIT Vám zajistíme se slevou VIP J

Prázdninový kalendář:


Speciální kurz: 


ZÁKLADY AUTODIAGNOSTIKY 


Startovní čára pro vstup do tajů autodiagnostiky.

Základní teoretické informace potřebné pro využití v praxi.

Terminologie, pojmy, základní snímače a komponenty, palivová soustava, systémy přípravy

směsi. Základní fyzikální vlastnosti, Ohmův zákon.

Charakteristika napěťových a proudových průběhů snímačů.

 

Pro koho:  pro začínající autodiagnostiky a kontrolní techniky

Kdy:  úterý           16. 7. 2019                      

Rozsah:  9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 16:00

Místo:  Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školící středisko MOTOR expert s.r.o.

Lektor:  Ondřej Bek, Dis.

Cena:  2500 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.

Bonus:  Každý další účastník z firmy 50% sleva!.

Něco navíc:  Každá firma získá poukázku na slevu 10% z nákupu osciloskopů Hantek nebo MTPro, 10 %

na nákup sériové diagnostiky Brain Bee nebo emisní sestavy Brain Bee.


Platí pro objednávky do 31.8.2019.

_________________________________________________________________________________


Kurz:  Metodika měření emisí a IS TP od A do Z

postupné vysvětlení jednotlivých kroků měření emisí u různých emisních systémů, způsob

hodnocení, nejčastější dotazy z praxe, připravované změny metodiky, IS TP, praktická ukázka

měření emisí – benzín, nafta, LPG

Pro koho:  Především pro nové kontrolní techniky, kteří nemají s měřením emisí dost zkušeností,

ale také pro stávající mechaniky, kteří se chtějí dovědět víc o novinkách, popř. konzultovat

své zkušenosti z praxe

Kdy:  1. termín: středa         17. 7. 2019  

         2. termín: čtvrtek            25. 7. 2019 

          3. termín: úterý            20. 8. 2019                              

Rozsah:  9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 15:00

Místo: Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školicí středisko MOTOR expert s.r.o.

Lektor:  Ondřej Bek, Dis., Štefan Kanovský

Cena:  2500 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.

Bonus:  Každý další účastník z firmy 50% sleva!

Něco navíc: Každá objednávající firma získá slevu 12% na nákup emisních přístrojů Brain Bee!


Platí pro objednávky do 31. 8. 2019

_________________________________________________________________________________


Speciální seminář:         

Povinnosti provozovatelů SME a STK aneb jak být připraven na kontrolu SOD

legislativa, systém řízení a příručka pro SME, jak být připraven na kontrolu SOD, nesrovnalosti v legislativních předpisech, krácení platnosti profesních osvědčení, prokazování odborné způsobilosti, střet zájmů, budoucnost samostatných SME z hlediska podnikání, budoucí emise v STK, co to bude obnášet, na co se připravit, diskuse.


Pro koho:  Pro provozovatele a vedoucí SME a pro provozovatele STK provozujících SME

Kdy:  1. termín: středa            31. 7. 2019

         2. termín: pátek                  23. 8. 2019

Rozsah:  9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 15:00

Místo:  Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školicí středisko MOTOR expert s.r.o.

Lektoři:  Ing. Irena Kanovská, Ondřej Bek, Dis., Štefan Kanovský

              Bc. Vladimír Dušek – Poradenské centrum pro STK s.r.o.

Cena:  2500 Kč/osobu + DPH. V ceně semináře oběd a občerstvení.

Bonus:  Každý další účastník z firmy 50% sleva!

Něco navíc: sleva 10% na zpracování Příručky pro SME „na klíč“ nebo aktualizovaný vzor příručky

sleva 12% na nákup emisních přístrojů Brain Bee! 


Platí pro objednávky do 31.8.2019


______________________________________________________________________________________


Seminář:  Vedení Příručky pro SME

Pro koho:  Pro vedoucí SME a pracovníky pověřené vedením příručky

Kdy:  1. termín: pátek             26. 7. 2019

  2. termín: středa            21. 8. 2019                               

Rozsah:  9:00 – 12:00

Místo: Přerov, ul. 9. Května (areál STS) – školící středisko MOTOR expert s.r.o.

Lektor:  Ing. Irena Kanovská

Cena:  1200 Kč/osobu + DPH

Bonus:  navíc 2 hodiny konzultace v hodnotě 1200 Kč z d a r m a! 

 

 ______________________________________________________________________________________

 

Speciální prázdninový seminář! Nenechejte si ujít!!!


MOTOCYKLY: Povolené a nepovolené úpravy a přestavby motocyklů

Posluchači budou seznámeni s legálními úpravami motocyklů kategorie L3, 1) které nevyžadují zápis do technického průkazu, 2) úpravami, které podle posledních legislativních požadavků vyžadují zápis do TP a 3) úpravami, které jsou již považovány za přestavby, vyžadující schválení. Dále budou posluchači seznámeni se světovými systémy prokazování plnění technických požadavků na konstrukci vozidel (USA versus Evropa) a s nejnovějšími technickými předpisy na konstrukci motocyklů (NK (EU) č. 168/2013 a jeho prováděcími předpisy + Předpisy EHK OSN), které se naučí posluchači vyhledávat na internetu v českém jazyce. V přednášce budou uvedeny ukázky nejčastějších nepovolených úprav motocyklů a způsob hodnocení těchto závad při technické prohlídce v STK.


Pro koho: Pro techniky typu „K“, kontrolní techniky STK, úředníky ORP, příslušníky dopravní policie ČR,

specializované servisy, školy, ale i pro pouhé motocyklové nadšence.

Kdy:  1. termín: středa  7. 8. 2019

2. termín: čtvrtek  22. 8. 2019

Rozsah:  9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 15:00

Místo:  Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školicí středisko MOTOR expert s.r.o.

Lektor:  Bc. Vladimír Dušek – Poradenské centrum pro STK s.r.o.

Cena:  2600 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.

Bonus:  Každý účastník obdrží aktualizované vydání publikace „Nepovolené úpravy

motocyklů“ s podpisem autora.J


______________________________________________________________________________________


Speciální kurz:  

AUTODIADNOSTIKA v PRAXI

paralelní a sériová diagnostika přímo na vozidle, použití různých diagnostických přístrojů, jednoduchá a efektivní metodika testování motorů a zjišťování závad, ukázky nejzajímavějších diagnostických případů z dílny Motor expertu


Pro koho:  Pro kontrolní techniky, pro pokročilejší autodiagnostiky, pro učitele škol, ale i pro pouhé

nadšence. Kurz není vhodný pro úplné začátečníky. Ty zveme na základní kurz (viz.

16.7.2019 Základy autodiagnostiky)

Kdy:  čtvrtek - pátek           8.8.2019 – 9.8.2019                              

Rozsah:  9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 16:00, 2. Den: 8:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 15:00

Místo:  Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školicí středisko MOTOR expert s.r.o.

Lektor:  Ondřej Bek, Dis., Bc. Dalibor Plischke, Dis.

Cena:  5000 Kč/osobu + DPH. V ceně 2x oběd a občerstvení.

Bonus:  Každý další účastník z firmy 50% sleva!.

Něco navíc:  Každá firma získá poukázku na slevu 10% z nákupu osciloskopů Hantek nebo MTPro,

10% na nákup sériové diagnostiky Brain Bee, 10% na nákup emisní  sestavy Brain Bee.

Platí pro objednávky do 31.8.2019.______________________________________________________________________________________


Speciální kurz:  

DIAGNOSTIKA vozidel s EOBD – akreditovaný kurz MŠMT

Základy paralelní a sériové diagnostiky vozidel s EOBD – zážehové a vznětové motory, bloky teorie a praktických ukázek přímo na autě, použití různých diagnostických přístrojů, jednoduchá a efektivní metodika zjišťování závad, ukázky nejzajímavějších diagnostických případů z dílny Motor expertu s možností využití pro výuku žáků odborných automobilních škol

Pro koho:  Pro učitele škol a mistry odborného výcviku, nové kontrolní techniky, audiagnostiky

Kdy:  středa - čtvrtek         28.8.2019 – 29.8.2019                               

Rozsah:  1. Den: 9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 16:00 – zážehové motory

2. Den: 8:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 15:00 – vznětové motory

Místo:  Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školící středisko MOTOR expert s.r.o.

Lektor:  Ondřej Bek, Dis.,  Bc. Dalibor Plischke, Dis. 

Cena:  5900 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.

Bonus:  Každý další účastník z firmy 50% sleva! V ceně oběd a občerstvení.

Něco navíc:  Každá firma / škola získá poukázku na slevu 10% z nákupu osciloskopů Hantek nebo MTPro,

sériové diagnostiky Brain Bee, emisní sestavy Brain Bee.

Každá škola získá navíc slevu 10% na nástěnné výukové tabule.


Platí pro objednávky do 31.8.2019.


______________________________________________________________________________________


Speciální kurz:  

KLIMATIZACE VOZIDEL

Základy klimatizačních soustav, popis součástí klimatizace, řídící jednotka klimatizace, testy tlaků v systému a diagnostika závad, přehled diagnostiky závad – test tlaků, provozní cyklus spojky kompresoru, poměr teploty a tlaku chladiva, zkouška těsnosti klimatizačního systému, kabinové pylové filtry, pokyny pro výměnu kompresoru klimatizace.

Pro koho:  Pro servisní automechaniky

Kdy:  úterý          13. 8. 2019                               

Rozsah:  9:00 – 12:00, oběd, 13:00 – 16:00

Místo:  Přerov, ul. 9. května (areál STS) – školící středisko MOTOR expert s.r.o.

Lektor:  Ondřej Bek, Dis.

Cena:  2500 Kč/osobu + DPH. V ceně oběd a občerstvení.

Bonus:  Každý další účastník z firmy 50% sleva!.

Něco navíc:  Každá firma získá poukázku na slevu 10% z nákupu osciloskopů Hantek nebo

MTPro, 10% na nákup sériové diagnostiky Brain Bee,10% na nákup emisní sestavy Brain

Bee.

Platí pro objednávky do 31.8.2019.


____________________________________________________________________________________

V případě, že se Vám naše nabídka líbí, neváhejte nás kontaktovat na tel. 603 276 121, mailem na kurzy@motorexpert.cz nebo se rovnou objednat.

Těšíme se na Vás a přejeme krásné léto, pohodu, zdraví a spokojenost!

Se srdečným pozdravem

                                                                             Ing. Irena Kanovská, jednatelka MOTOR expert s.r.o.