Akademie automobilního vzdělávání

Znalosti a informace jsou klíčem k úspěchu, ať již v podnikání, v zaměstnání nebo v soukromém životě.


Naším celoživotním cílem je poskytovat vám prostřednictvím široké nabídky kvalitních produktů a vzdělávacích služeb právě ty informace, které potřebujete k Vaší každodenní práci. Něco nám ale chybělo. Produkt, který by pomáhal všem zainteresovaným stranám lépe se orientovat v uplatňování legislativy a v praxi rychle a efektivně vyřešit problematickou situaci. I když jsme zvyklí, že nám zavoláte J  Rádi bychom se s Vámi podělili o 30 let našich zkušeností a věříme, že poslední velký projekt naší firmy, ve spolupráci s Poradenským centrem pro STK, se stane smysluplným každodenním pomocníkem stávající i nastupující generace kontrolních techniků STK a SME.

Dovolte mi představit Vám naši novinku:


Akademie automobilního vzdělávání


Informační a vzdělávací portál

pro pracovníky stanic měření emisí, STK, odborných škol, autoservisů, autodopravců,

Policie ČR, pracovníky institucí veřejné zprávy a dalších

www.aav.academy

Základní informace:

Provozovatel portálu:

 • MOTOR expert s.r.o. – poradenské služby pro SME,
 • Poradenské centrum pro STK s.r.o.


Datum oficiálního zahájení projektu AAV:

22.2.2022 ve 22:02:22 hod.


Registrace a přístup do vybraných článků zdarma, členství v akademii je trvalé nebo do odvolání. Uživatelem digitálního obsahu portálu je konkrétní registrovaná fyzická osoba. Plátcem předplatného může být fyzická osoba nebo firma (např. zaměstnavatel).

Přístup do členské sekce, tzn. k plnému digitálnímu obsahu stránek a službám, které budeme poskytovat a které do budoucna připravujeme, bude aktivován po zaplacení předplatného, na dobu podle zvoleného plánu. V předplatném je zahrnut aktuální obsah a také budoucí obsah, který budeme realizovat podle stanoveného ročního redakčního plánu. Redakční plán budeme postupně doplňovat nebo upravovat podle zpětné vazby, podnětů a připomínek členů. Redakční plán najdete na horní liště nástěnky.


Předplatné:

 • roční       - 6000 Kč+ DPH/12 měsíců
 • pololetní - 3600 Kč + DPH/ 6 měsíců
 • čtvrtletní - 2100 Kč + DPH/ 3 měsíce

 

Informovat se a studovat můžete 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, bez žádných dalších nákladů. Mnohem důležitější ale je, mít všechny tyto informace vždy po ruce, přehledně, na jednom místě, s možností rychle je vyhledat a nastudovat si je v čase a v místě, kde Vám to nejlépe vyhovuje.

Kolik Vás bude stát Vaše celoživotní odborné vzdělávání? Při ročním předplatném 6000 Kč to vychází na 500 Kč měsíčně, cca 17 Kč / den / 24 hod., tzn. 0,70 Kč / 1 hodinu výuky.


Pro prvních 100 registrovaných členů garantujeme stejné předplatné i na další rok.


Jako člen AAV budete mít v její samostatné databázové aplikaci vždy a nepřetržitě k dispozici:


1.     Kompletní digitální knihovnu všech legislativních předpisů, které se týkaly nebo aktuálně týkají činnosti SME, STK, oblasti registrace vozidel, schvalování vozidel, silničních kontrol, metrologie a dalších.

Najdete zde celou historii, ale především pak neustále aktualizované úplné znění následujících právních předpisů (většinu v konsolidované, tzn. námi přehledně upravené podobě):

 • Předpisy EHK, evropské směrnice a nařízení
 • Zákony
 • Vyhlášky
 • Věstníky dopravy – Instrukce MDČR vč. informací přes www.mdcr.cz , mailem nebo přes ISTP
 • Metodiky pro STK a SME
 • Vyjádření výrobců
 • Kontrolní úkony
 • Zkušební řád a zkušební otázky pro KT/KTE – doplníme po jejich aktualizaci, která se t.č. připravuje

Vše s praktickou využitelností informací, rychlým přístupem k hledané informaci nebo zdroje, s možností vyhledávání podle čísel, témat, kategorií, oblastí zaměření. V detailu najdete podrobnější popis, stručný obsah předpisu a tlačítko na zobrazení celého dokumentu v pdf.. V současnosti je na AAV nahráno cca 1100 dokumentů a v nejbližší době je ještě doplníme. Pokud vyjde něco nového, dostanete od nás automatické upozornění na e-mail, abyste nic nepřehlédli. Novinky budou na Vás svítit i na nástěnce, hlavní stránce appky, kam si můžete uložit také své oblíbené položky.


2.     Odborné články

 • Odborné články vysvětlující právní rámec požadavků a hodnocení jednotlivých kontrolních úkonů v SME a STK
 • Odborné články k jednotlivým oblastem konstrukce vozidel
 • Odborné články k jednotlivým oblastem schvalování vozidel
 • Odborné články k jednotlivým oblastem registrace vozidel
 • Odborné články k diagnostice a opravám emisních systémů motorových vozidel
 • Odborné články z oblasti autodiagnostiky – od základů, až po řešení složitých závad z praxe
 • Odpovědi na nejčastější otázky k technickým prohlídkám a měření emisí
 • Informace pro SME a STK k vydaným instrukcím a metodikám
 • Rozbory nových právních předpisů nebo jejich změn srozumitelnou formou
 • Odborné články k jednotlivým oblastem systému řízení kvality pro provozovatele autoservisů
 • Odborné články k jednotlivým oblastem systému řízení pro provozovatele a vedoucí SME/STK

Mnoho odborných článků vychází z úspěšných přednášek Bc. Vladimíra Duška, dlouholetého lektora kurzů kontrolních techniků STK nebo z jeho již vydaných nebo aktuálně připravovaných odborných publikací. Články vychází také z jeho praxe odborného poradce pro STK, stejně jako u dalších autorů – Ing. Ireny Kanovské, Štefana Kanovského a Bc. Dalibora Plischkeho, Dis. ze společnosti MOTOR expert s.r.o., který letos píše svou již 30-ti letou historii v oblasti měření emisí. Věříme, že se postupně přidají i další osobnosti naší branže a že se tato část AAV stane zdrojem jedinečných informací a pomocníkem v každodenní praxi kontrolních techniků, kontrolních orgánů, učitelů odborných škol i autoopravářů.


3.    Názory

 • Úvahy a zamyšlení o tématech, které se týkají práce kontrolních techniků, vedoucích pracovníků SME a STK, podněty ke zlepšení kvality technických prohlídek a měření emisí, problémové oblasti plynoucí ze Zákona č. 56/2001 Sb. a návrhy na jejich řešení v rubrice „Jak to vidím, aneb kde nás tlačí bota“
 • Recenze měřicích přístrojů, diagnostiky, novinky ze světa garážové techniky
 • Platforma pro publikování názorů, nápadů, připomínek a zkušeností členů AAV s možností stát se stálým dopisovatelem nebo autorem odborných článků


4.    Služby AAV

 • Automatické upozorňování na novinky v legislativních předpisech – věstníky dopravy, důležité instrukce MDČR, novely zákonů a vyhlášek, tzn. díky členství v AAV nemusíte nic moc hlídat
 • V rámci šetření životního prostředí budete mít na AAV všechno důležité na jednom místě v digitální podobě, tzn. díky členství nemusíte nic tisknout.
 • Po přečtení informace odkliknete tlačítko „seznámení s dokumentem“. Podle potřeby nebo jednou ročně vyexportujete svoje data do seznamu o seznámení s dokumentem, vytisknete, podepíšete a založíte např. do Příručky pro SME/STK jako důkazný prostředek pro případ kontroly SOD, tzn. díky členství si zjednodušíte systém řízení a administrativu SME/STK.
 • V dalších upgrade portálu připravujeme další vychytávky, které zkvalitní Vaši, především řídící práci (příručka, systém řízení, informační systém, kontrolní systém, provozní deníky atd.)


Redakční rada AAV:

 • Bc. Vladimír Dušek
 • Ing. Irena Kanovská
 • Bc. Dalibor Plischke, Dis.
 • Štefan Kanovský

Vedoucí projektu:


Registrujte se:


www.aav.academy