Přiručka

Příručka SME

Potřebujete zpracovat novou nebo aktualizovat stávající Příručku
pro SME podle aktuálních požadavků?
Rádi Vám pomůžeme.

Příručka pro SME - Užitečný pomocník nebo starost navíc?


V současnosti již neexistuje asi ani jedna stanice měření emisí v České republice, jejíž majitelé by nevěděli o své povinnosti zpracovat a vést příručku pro SME, tzn. o povinnosti vytvořit systém řízení SME formou interních směrnic provozovatele, stanovení organizační struktury a funkčních rolí jednotlivých pracovníků SME, způsobu předávání informací v SME, stanovit řízenou dokumentaci a způsob její evidence, stanovit rozsah a způsob provádění vnitřních kontrol a nápravných opatření.


Tuto povinnost jim ukládá Zákon č. 56/2001 Sb. v § 64 písm. i), Vyhláška č. 211/2018 Sb. § 23 a Instrukce Ministerstva dopravy č. 4/2019. Za „absenci" příručky hrozí podle § 83a, odst. 4 písm. j) a odst. 10 písm. c) Zákona pokuta ve výši 500 000 Kč a to není málo, spíš naopak.


První povinnost zpracování příručky SME byla definována Instrukcí č. 3/2016, kdy všechny fungující emisní stanice museli zavést systém řízení a kontroly do 30.6.2016.

Povinnost aktualizace příručky podle Instrukce č. 4/2019 byla stanovena do 30.9.2019 a přinesla pár více i méně důležitých změn, jako např. novou tabulku funkčních rolí vč. role metrologa, v kapitole 4 se rozšířil okruh řízených dokumentů, povinnosti týkající se metrologie, vedení provozních deníků údržby zařízení, povinnost vést záznamy o kontrolách – interní audity provozovatele a další. Zde byla poprvé stanovena i povinnost archivace příručky 5 let. Doba archivace interních auditů a provozních deníků údržby byla stanovena na 3 roky.


 S ohledem na to, že Zákon 56/2001 Sb. v aktuálním znění uvádí i povinnost pravidelné kontroly každé emisní stanice ze strany státního odborného dozoru (Ministerstvo dopravy nebo zřizovatel - Obec s rozšířenou působností) min. jednou za 3 roky, není radno povinnosti provozovatele i kontrolních techniků podcenit a svou firmu vystavit možným problémům a také vysokým sankcím, které nám z nedodržování zákonem stanovených povinností hrozí. To je jedna stránka věci, kdy dobře zpracovaná Příručka SME slouží jako štít a důkazný prostředek, že svoji práci i své povinnosti známe, dodržujeme a že jsme nic nezanedbali. Ta druhá je pro nás ale mnohem důležitější. Příručka by měla být naším pomocníkem pro zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění naší práce, místem, kde každý najde potřebné informace, kde jsou popsané pravidla činnosti, kompetence i odpovědnosti a další důležité věci. Pořádek dělá přátele a má nezanedbatelný vliv také na klidné spaní odpovědných pracovníků :-)


Je mi jasné, že ne každý provozovatel nebo vedoucí SME má dostatek znalostí, času a energie takovýto materiál zpracovat a udržovat ho v aktuální podobě. Je mi také jasné, že technicky zaměření chlapi a papírování nejdou moc k sobě. To byl důvod, proč jsem se rozhodla nabídnout svoje služby kolegům z branže a o tuto část se, v případě Vašeho zájmu, postarat. Věřím, že si tím ušetříte starosti a stres, že Vám příručka udrží pořádek v papírech, že na nic nezapomenete, že získáte přehled a k tomu mnoho užitečných podkladů a informací. Zpracováváme příručky pro nové emisní stanice, nové příručky pro stávající klienty, kteří povinné aktualizace trochu zanedbali a stále více zájemcům děláme opakovaně i každoroční audit, v rámci kterého příručku zkontrolujeme, na nedostatky upozorníme, potřebné aktualizujeme,  doplníme.


Cena za zpracování příručky se odvíjí podle rozsahu práce, podle připravenosti podkladů, množství tisku atd. následovně:


  1. zpracování příručky pro novou emisní stanici 12 500 Kč + DPH. Jako bonus získáte unikátní materiál s názvem "Průvodce pro nové SME" (souhrn ucelených informací ke zřízení nové SME, osobní konzultace, pomoc se sepsáním žádosti o povolení a přípravou podkladů)
  2. zpracování nové příručky pro stávající klienty, kteří si kdysi (r. 2016) zakoupili vzor příručky nebo starší Manuál SME - cena od 6 000 Kč do 10 000 Kč + DPH
  3. zpracování nové příručky pro stávající klienty, kteří ještě nemají aktualizovanou příručku podle Instrukce 4/2019 - cena od 5 000 Kč do 8 000 Kč + DPH
  4. pravidelný roční audit příručky, aktualizace, dotisk knih a dokumentů, tvorba archivu - pro stávající klienty, kteří již mají aktualizaci podle Instrukce 4/2019 - cena od 2 000 Kč do 4 000 Kč + DPH.


 V případě zájmu pište na e-mail: kanovska@motorexpert.cz. Obratem Vám zašleme seznam dokumentů, které potřebujeme k sestavení Vaší příručky. Co za Vás udělat nemůžeme, to je provádění kontrol a záznamů o kontrolách, vedení provozních deníků měřících zařízení a nemůžeme se za Vás ani podepsat a příručku schválit :-) 


Jak vést Příručku pro SME a na co nezapomenout? Připravili jsme pro Vás malé instruktážní video, na které se můžete podívat zde:
Hodně klidu a pohody v práci, hodně zdraví, štěstí, radosti a lásky v životě Vám přeje a na další spolupráci se těší


Irena Kanovská

tel.: 603 276 131

email: kanovska@motorexpert.cz