Informační bulletin č. 11_příručka

Milí přátelé, vážení obchodní partneři,

ráda bych Vás touto cestou informovala o tom, že opět přijímám objednávky na zpracování nebo aktualizaci příruček pro SME.


Koruna-virové období máme už, doufám, všichni a šťastně za sebou a před námi je návrat do normálního života, jestli něco takového bude ještě vůbec existovat J

Já jsem toto období využila na dokončení mnoha restů, vč. dokončení všech klientských příruček i naší vlastní a nabyté zkušenosti mě nabádají k tomu, abych zde pro Vás zrekapitulovala povinnosti provozovatele SME, co se vedení příručky týká. Samozřejmě, pokud Vás to bude zajímat.

Takže následuje pár otázek a k tomu pár poznámek.

Věřím, že Vám pomohou a možná připomenou to, na co jste v zápalu svých každodenních povinností či jiných starostí zapomněli J

 

1.     Máte provedenou aktualizaci Vaší příručky podle Instrukce č. 4/2019?

Povinnost aktualizace byla nejpozději do 30.9.2019!

Nové povinnosti se vesměs týkají vedení záznamů o všech 8 kategoriích předepsaných vnitřních kontrol provozovatele,

z nichž záznam o kontrole fotografií musí být prováděn každý týden,

vedení záznamů v provozních denících údržby jednotlivých měřidel (záznam každý týden),

rozšířený seznam evidence řízených dokumentů v kapitole č. 4,

tabulka funkčních rolí v kapitole 2,

u jednotlivých kontrolních techniků doplnění záznamů „adresa bydliště“,

od 1.10.2019 povinnost archivovat starší výtisky příručky po dobu 5 let, záznamy o kontrolách 3 roky

2.     Máte provedenou pravidelnou roční revizi příručky

(podle plánu interních kontrol), popř. aktualizaci dat vč. záznamu o změnách a seznámení se pracovníků s těmito změnami?

3.     Máte objednaná všechna potřebná školení Vašich kontrolních techniků pro letošní rok?

Máte doplněny záznamy o kalibraci měřících zařízení (pozor, často chybí kalibrační listy u přenosných detektorů plynů),

zkontrolovány a prodlouženy platnosti smluv (především u LPG),

technická školení, pokud dále měříte po staru, tzn. na základě osvědčení SME?

4.     Máte uzavřené knihy interních auditů za minulý rok? Máte zavedené nové knihy kontrol a údržby zařízení pro rok 2020?

V tomto roce přibyla také Kniha opisů protokolů podle Instrukce MD ČR č. 8/2019 (vyšla v mimořádném vydání VD 13/2019)

5.     Máte k dispozici všechny Věstníky dopravy a v nich uvedené instrukce vztahující se k činnosti SME vč. záznamu o seznámení se pracovníků s těmito dokumenty?

(jen pro informaci – vyšlo nové ÚZ k Zákonu č. 56/2001 Sb. a Vyhlášky č. 211/2018 Sb. a připravuje se novela Zákona – t.č. v připomínkovém řízení a pak i novela vyhlášky).


Věřím, že tohle všechno a k tomu i mnoho dalšího je pro Vás brnkačka, že všechny dokumenty i vedení příručky máte vždy pod kontrolou a pokud přece jenom ne, tzn. papíry nejsou Vaši důvěrní přátelé, jsem opět k Vašim službám J

 

Pokud máte zájem o zpracování Příručky pro SME, ozvěte se a my Vám zašleme tabulku k vyplnění a seznam kopií dokumentů, které potřebujeme zaslat k jejímu zpracování.

 

Cena za audit, kontrolu dokumentů a kompletní dodávku příručky vč. šanonu a tisku všech důležitých instrukcí z VD od r. 2016,

výňatků Zákona a Vyhlášky týkající se činnosti SME, metodiky a Provozního řádu ISTP, přehled všech VD od r. 1995 vč. obsahu a změnového řízení,

směrnice GDPR pro činnost SME, směrnice pro SME-LPG a také Knihy interních auditů provozovatele 2020, Provozních deníků údržby zařízení r. 2020

a Knihy opisů protokolů je od 6 000 Kč (malé SME, 1 zařízení, 1 člověk) do 10 000 Kč + DPH (velké SME, LPG, víc kontrolních techniků, víc zařízení).


Cena za zpracování příručky (bez tisku) a k zaslání mailem je 5 000 Kč + DPH.

 

Od 1.6.2020 připravujeme projekt na podporu samostatných stanic měření emisí, v rámci kterého Vám nabídneme i možnost permanentní péče v oblasti vedení příručky pro SME.

Kontrolu fotek za Vás neudělám, ale s tím ostatním Vám ráda pomohu.

A nezapomeňte, prosím, že od 1.7.2020 platí nová pravidla pro přihlášení se do ISTP! (Instrukce ve VD č. 3). Pokud potřebujete poradit, volejte p. Kanovského, přijeďte nebo nám napište J

 

Přeji Vám krásný a pohodový den a ať se Vám daří, milí přátelé!!!


Se srdečným pozdravem

Irena Kanovská