Informační bulletin č. 12_Chcete si otevřít emisní stanici?

Chcete si otevřít novou emisní stanici?

Pokud o tom vážně uvažujete a nevíte, jak na to a odkud začít,

možná Vám naše nabídka přijde vhod.

 

Problematice měření emisí se věnujeme od samého začátku, tzn. od r. 1992. Provozujeme vlastní emisní stanici (SME), školicí středisko pro kontrolní techniky SME, prodáváme schválené měřící zařízení a diagnostickou techniku pro SME a našim klientům pomáháme se zpracováním a vedením ze zákona povinné Příručky jakosti pro SME. To znamená, že se s využitím našich znalostí a dlouholetých zkušeností snažíme poskytovat našim klientům co nejlepší, přátelské a hlavně komplexní služby.


Od 1.10. 2018 platí novela Zákona č. 56/2001 Sb. a dá se říct, že v porovnání s minulostí, ještě nikdy nebylo tak snadné vyřídit si novou emisní stanici. Přesto má mnoho zájemců velký problém zorientovat se v dané problematice a efektivně zařídit vše potřebné.


Právě z tohoto důvodu jsme vypracovali souhrnný informační materiál s názvem Průvodce pro nové stanice měření emisí. Najdete v něm:

* vybrané informace z oblasti legislativních předpisů vztahujících se k měření emisí,

* doporučený postup při vyřizování žádosti, v příloze vzor žádosti o povolení

* požadavky na prostory, odsávání, vytápění, indikátory plynu LPG/CNG

* požadavky na přístrojové vybavení a další zařízení

* požadavky na personální zajištění vč. systému povinných školení emisních techniků,

* informace k emisním datům vozidel

* informace k požadovanému softwaru (připojení na ISTP – informační systém technických prohlídek, pořizování fotografií,…), provozní řád ISTP

* praktická doporučení k nákupu, celkové investiční náklady podle zvoleného druhu emisní stanice (rámcový přehled)

* požadavky na zpracování Příručky pro SME, která je povinnou součástí žádosti o povolení k provozování SME (v příloze podklady pro zpracování příručky „na klíč“)

* všechny potřebné kontakty a důležité webové odkazy (školení, audit, …)


Máte zájem o naše poradenské služby?

Pokud ano, napište nám a v objednávce uveďte název firmy, IČ, DIČ, adresu sídla firmy a jméno, telefon a e-mail odpovědné kontaktní osoby. 


Po zaplacení zálohové faktury 15000 Kč + DPH Vám

  •  na uvedenou e-mailovou adresu zašleme Průvodce pro nové SME a jeho přílohou, jak již bylo uvedeno, výňatky Zákona, Vyhlášky a Provozního řádu ISTP k prostudování.
  •  v případě, že se do toho pustíte, Vám v této ceně zpracuji také Vaši první příručku pro SME (v hodnotě 10000 Kč + DPH), kterou budete potřebovat přiložit k žádosti o povolení. Se sepsáním žádosti Vám ráda pomohu.

Co získáte navíc? Speciální bonus: 

pokud se rozhodnete zakoupit u nás vybavení Vaší emisní stanice zn. Brain Bee, získáte slevu 10% z ceny zařízení (cca 20 000 Kč) a k tomu bezplatnou účast 1 pracovníka na 2-denním kurzu odborné způsobilosti s osvědčeními (v ceně 14000 Kč). Jak vidíte, počáteční investice se Vám určitě vrátí. A navíc s námi na to nebudete sami. :-)


Přeji Vám dobrou volbu, trochu odvahy, hodně úspěchů a těším se na úspěšnou spolupráci!

Se srdečným pozdravem

Irena Kanovská