Informační bulletin č. 14_k novele Vyhlášky č. 211/2018 Sb

Nová vyhláška právě dnes!


Milí přátelé, vážení obchodní partneři,

dnes máme pro Vás další informace, které se týkají naší práce, tzn. činnosti STK a SME. Věříme, že Vám přijdou vhod.


Ve středu, dne 24.6.2020 v 11:00 hod., jsme od MD ČR obdrželi pozvánku na seminář k problematice novely Vyhlášky č. 211/2018 Sb. Pozvánka byla směřována hned na čtvrtek 25.6.2020 a nebyli jsme jediní, koho tento superrychlý termín společného setkání zaskočil. Jenže vyhláška je základní platformou pro naši práci a tak šlo všechno stranou a vyrazili jsme do Prahy. Na seminář byli přizvaní zástupci profesních sdružení a STK, takže je celkem možné, že dále uvedené informace k Vám už dorazily. Pokud ne, zde je souhrn těch základních změn, které jsem si stihla v průběhu jednání poznamenat. Určitě bych byla spokojenější, kdybychom dostali do rukou plné znění vyhlášky, ale tak, jako všichni ostatní, i my musíme počkat do 30.6.2020, kdy se nová vyhláška objeví ve Sbírce zákonů. Pokud je můj pohled do kalendáře správný, je to právě dnes!


Změny platné od 1.7.2020:

·       Nová vyhláška č. 303/2020 ze dne 23.6.2020 bude dne 30.6.2020 zveřejněna ve Sbírce zákonů v částce 117 a bude účinná od 1.7.2020!!!

Poznámka: Je to neuvěřitelné, ale historie se znovu opakuje v neprospěch nás, provozovatelů SME a STK. Na seznámení se s novými pravidly nebudeme mít ani 24 hodin, ale jak už to bývá zvykem, budeme si muset poradit. Horší je, že některé novinky se týkají i široké motoristické veřejnosti a ta na naše rychlotermíny není zvyklá. Tudíž nás možná čeká i pár horkých chvil  J

Co se bude měnit nebo upřesňovat:

·       evidenční kontrola je i součástí opakované technické prohlídky (§ 4 odst. 2 vyhlášky)

·       výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a doba její platnosti se vyznačuje do technického průkazu (§ 7 odst. 1 a 2 vyhlášky), vylepování kontrolní nálepky (§ 8 odst. 2 vyhlášky) pouze v případě následujících technických prohlídek

·       doplnění vzoru záznamníku závad pro měření emisí (příloha č. 22).

·       rozsah, forma a způsob předávání dat pro provádění technických prohlídek (§ 13a vyhlášky)

·       výrobce do IS TP předává údaje o kontaktním místě a internetových stránkách, kde v českém jazyce budou zveřejněny údaje nezbytné pro provádění technických prohlídek 

Poznámka: doposud není jasné, zda přístup k údajům pro TP a ME budou zdarma nebo zpoplatněny a za jakou cenu. To může mít pochopitelně dopad na cenovou kalkulaci za TP a ME atd. Problematická je i doba pro získání potřebných dat a informací a obavy jsou i z toho, do jaké míry toto může ovlivnit kontinuitu technické prohlídky na lince

·       požadavky na stanoviště měření emisí u STK v katastru obce

Poznámka: Pokud stanoviště měření emisí nebude muset být zřízeno v areálu STK (v podstatě bude fungovat jako samostatná SME), opět vyvstává otázka, jaký smysl měly např. změny v oblasti vzdělávání a vydávání nových profesních osvědčení KT/KTE nebo nové požadavky na SME a především pak na STK, definované po 1.10.2018. Praktická stránka věci, jako je např. přesun vozidla z linky na stanoviště měření emisí na opačném konci města a naopak, bude prý v kompetenci provozovatelů STK. Že jsou s tím spojena i určitá rizika, to už asi novela vyhlášky dále neřeší. Tak se necháme překvapit.

·       doplnění vybavení u stanic měření emisí

Poznámka: zde jsem asi nedávala pozor a nepostřehla jsem, o jaké doplnění se jedná (najdeme v příloze č. 7)

·       úprava požadavků na zkušební úsek pro technické prohlídky vozidel určených k pohybu na sněhu a ledu

·       příloha č. 1 – revize kontrolních úkonů, vypuštění některých neodůvodněných úkonů lehkých závad (A)

·       příloha č. 2 – doplnění příloh tvořící nedílnou součást technického průkazu (např. plynové zástavby)

·       příloha č. 4 – vzory protokolů o technických prohlídkách (nově doplněny harmonizační kódy podle přílohy II směrnice 2014/45/EU)

·       příloha č. 7 – úprava požadavků na zařízení na kontrolu vůlí nápravy

·       příloha č. 8 – oprava čísla ČSN normy

·       příloha č. 14 – oprava počtu hodin

·       příloha č. 15 – doplnění dokladu o dosaženém vzdělání v rámci kvalifikačního standardu Národních kvalifikací MŠMT

Poznámka: tuto část, resp. možnost dokladovat vzdělání na základě rekvalifikace, považuji za systémově přínosnou. Současný požadavek na výlučně automobilní vzdělání nových kontrolních techniků totiž významně redukuje zájemce o tuto práci. V horizontu několika příštích let hrozí, a to zcela reálně, nedostatek kontrolních techniků na linkách STK nebo v SME

Přechodná ustanovení

·       nové požadavky na přístroje k měření emisí se použijí od 1.7.2021 (platnost stávajících osvědčení byla již administrativně prodloužena)

Poznámka: dobrá zpráva pro prodejce a hlavně pro všechny provozovatele, kteří v brzké době potřebují zakoupit nové zařízení na měření emisí

·       zařízení na kontrolu vůlí náprav až od 20.5.2022

·       účinnost vyhlášky od 1.7.2020, vyjma protokolů o technických prohlídkách – platnost až od 1.10.2020


Co napsat na závěr? 

Z důvodu, že na přípravu a seznámení se s novým právním předpisem nemáme žádné přechodné období, budeme to muset udělat za pochodu, tudíž velmi rychle. Pro mě osobně to znamená, že mám o program nejbližších dnů a prodlouženého víkendu postaráno J Určitě tyto změny zanesu také do Příručky pro SME a když nám už bude vše jasné, určitě také uspořádáme seminář pro pracovníky a vedoucí SME k novým pravidlům. Pokud byste měli předběžný zájem se zúčastnit, stačí odpovědět na tento mail. Po stanovení termínu Vám pošleme pozvánku.


Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, duševní pohody a síly vše zvládnout se ctí a s úsměvem.

Mějte se moc hezky, ať se daří.

 

Se srdečným pozdravem

Irena Kanovská