INFORMAČNÍ BULLETIN Č. 15_Poradenské služby pro SME

Milí přátelé, vážení obchodní partneři,


od roku 2004, kdy vzniklo naše školicí středisko pro emisní techniky, jsme našim klientům poskytovali zcela nezištné poradenské služby. Postupem doby se stalo nepsaným pravidlem, které platí dodnes, že kdo si s čímkoliv neví rady, ten si jednoduše zavolá do MOTOR expertu a dostane okamžitou fundovanou odpověď.

V souvislosti s koronavirovou krizí jsme si, stejně jako mnoho dalších podnikatelů v této zemi, kladli otázku, co dál. Naše školicí středisko bylo zavřené, obchod se moc nehýbal, a tak jsme měli dost času na přemýšlení, jak dál. Dospěli jsme k závěru, že dozrál čas na změnu. Začít dělat svou práci trochu jinak, oboustranně výhodně a hlavně lépe.  

Za těch 16 let odteklo v našich řekách hodně vody a hodně se také změnilo, především od r. 2018. Co se nezměnilo, to je každodenní kontakt s mnoha našimi klienty a zdá se, že někdy nejen s nimi,

·        kteří potřebují informace, technické rady a pomoc ve své emisní praxi, kteří si potřebují ověřit data, konzultovat správný metodický postup nebo pomoct při kontrolách SOD,

·        kteří potřebují zkontrolovat či opravit na dálku, což někdy nejde, svoje měřící zařízení Brain Bee, aktualizovat software, zapůjčit si naši diagnostiku, pomoct s pozáručními opravami, poradit při nákupu dalšího vybavení,

·        kteří potřebují konzultovat správnost zjištěných závad motorů vozidel stojících jim na dílně

·        kteří potřebují poradit s vedením Příručky pro SME, zpracovat potřebné změny, udělat audity

a kteří nešetří ani neobvyklými dotazy týkající se střetu zájmů, personalistiky, právních záležitostí či ekonomiky

Je paradoxní, že čím více majitelů SME a STK k nám neposílá své pracovníky na odborná školení, tím více je telefonátů a každodenních dotazů na vše možné. Jak jsme podrobnou analýzou zjistili, věnujeme těmto bezplatným službám cca 30 – 50 % svého pracovního času a to je z dlouhodobého hlediska dále neudržitelné.

Proto jsme se rozhodli nabídnout našim vybraným, dlouholetým zákazníkům, kteří projeví zájem mít i nadále k dispozici někoho, kdo problematice rozumí, poradí a pomůže, nový projekt s názvem Poradenské služby pro SME. Po podpisu smlouvy o poradenských službách, za pravidelný měsíční paušál, Vám budeme nadále telefonicky nebo osobně k dispozici v těchto oblastech:

1. Štefan Kanovský, tel: 777 808 680, e-mail: kanovsky@motorexpert.cz,

 • Technické poradenství v oblasti měření emisí – metodika měření emisí, ISTP, data a postupy u jednotlivých systémů, značek a typů vozidel, odborná pomoc při kontrolách SOD (telefonické konzultace), zasílání důležitých informací k činnosti SME
 • Technické poradenství v oblasti autodiagnostiky – konzultace k naměřeným hodnotám, datům a oscilografům při zjišťování závad elektronických systémů řízení motorů (také Bc. Dalibor Pischke, Dis. tel: 603 275 908)


2. Ing. Irena Kanovská, tel: 603 276 131, e-mail: kanovska@motorexpert.cz,

Ondřej Kanovský, tel: 603 276 132, e-mail: okanovsky@motorexpert.cz

 • Odborné poradenství v oblasti řízení kvality – vedení příručky pro SME zpracované fy MOTOR expert, pravidelná upozornění na novely právních předpisů, na nové věstníky dopravy a instrukce MD ČR, vedení přehledů o vydaných VD, upozornění na termíny povinných kontrol podle Instrukce č. 4/2019 – pomoc s provedením dílčích interních auditů, provádění změn a revizí v příručce na základě konkrétních požadavků provozovatele, 1 x ročně provedení auditu příručky v Přerově, aktualizace dat, dotisk potřebných dokumentů.


Poznámka: první zpracování Příručky pro SME „na klíč“ je účtováno zvlášť podle rozsahu a připravenosti podkladů od 6000 Kč do 10000 Kč + DPH)


3. Petr Kanovský, tel: 777 786 867, e-mail: obchod@motorexpert.cz

 • Kontrola nebo oprava zařízení Brain Bee na dálku přes team viewer v případě softwarové oblasti problému, pokud to nejde, kontrola a pomoc na místě u zákazníka
 • aktualizace software,
 • zapůjčení diagnostiky Brain Bee po dobu opravy
 • poradenství při nákupu dalšího vybavení


Volat můžete ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod., v pátek od 8:00 do 14:00 hod., ve výjimečných případech a písemné dotazy kdykoliv.


Jaká je cena měsíčního paušálu?

 • Pro objednávky celého balíčku našich poradenských služeb zaslané do 31.8.2020 vč. podpisu smlouvy nabízíme měsíční paušál ve výši 2000 Kč + DPH, s garancí 2 let.
 • Pro další objednávky našich služeb po tomto termínu bude cena paušálu 3000 Kč + DPH měsíčně.
 • Při stanovení paušálu vycházíme z hodinové sazby 500 Kč/hod. s tím, že počítáme s celkově 6 hodinami naší společné práce pro Vás měsíčně. Cena paušálu odpovídá průměrné ceně cca 3 – 6 emisních kontrol měsíčně, tzn. cca 1,5 – 3 hodinám Vaší práce pro nás, ale nejen to. Je to dobrá investice především do Vašeho klidu a pohody, do usnadnění práce, do možnosti mít se s kým poradit, do jistoty, že Vaše příručka je vedena správně a vždy aktualizovaná, do snížení stresu kvůli pamatování si termínů povinných kontrol, školení,… do eliminace případných sankcí při kontrolách SOD. Budete získávat pravidelná upozornění na zásadní informace týkající se činnosti SME, snížíte si náklady na vzdělávání a můžete plně využít i něco navíc, aby naše spolupráce byla skutečně oboustranně výhodná.

Pro smluvní klienty nabízíme v ceně paušálu i speciální bonusy v těchto oblastech:

 1. V odměně za poradenství je zahrnutá zákaznická sleva ve výši 50 % na všechny vzdělávací aktivity, jako jsou semináře, kurzy autodiagnostiky a školení odborné způsobilosti na značky a systémy vozidel, které pořádá MOTOR expert s.r.o. svým jménem
 2. V odměně za poradenství je zahrnuta zákaznická sleva ve výši 20 % na první nebo aktualizované zpracování Příručky pro SME dodávané naší společností
 3. V odměně za poradenství je zahrnuta zákaznická sleva ve výši 10% na dodávku emisních a diagnostických přístrojů Brain Bee dodávaných naší společností
 4. V odměně je, v případě zájmu, 1 x ročně audit provozu SME na místě – provozovna, vedení příručky,…


Pro smluvní klienty do budoucna připravujeme:

 • VIP klientský portál na stránkách www.motorexpert.cz, který usnadní vedení příručky a celý požadovaný kontrolní a evidenční systém v SME
 • Internetový vzdělávací portál AAV - Akademie automobilního vzdělávání, zaměřený na problematiku STK a SME, autodiagnostiku atd. – v hodnotě 6000 Kč ročně, pro smluvní klienty MOTOR expert s.r.o. a PCP STK s.r.o. bude celoroční přístup ke všem informacím  zdarma. Naším cílem je, abychom soustředili všechny důležité informace pro naši práci na jednom místě, přehledně uspořádané, lehce dostupné a vždy aktualizované. A samozřejmě připravujeme i něco navíc.

 

Věřím, že Vás naše nabídka zaujala a že budete patřit k těm 100 klientům, o které se budeme starat i nadále, avšak s vyšším nasazením, kvalitou i rozsahem služeb. V případě zájmu nás kontaktujte na mail: kanovska@motorexpert.cz a my Vám pošleme návrh smlouvy o poradenských službách.


Přeji Vám krásné dny a těším se na další spolupráci


S pozdravem

Irena Kanovská