MOTOR expert s.r.o. - Zpravodaj č. 1/2024

Vážení kolegové, milí přátelé,


s novým rokem 2024 přišla řada změn, které se výrazně dotknou práce kontrolních techniků STK a SME. Předpokládám, že většina z Vás je již informovaná, přesto si dovolím malé shrnutí:


Nový zkušební řád – od 1.1.2024 se zkoušky, resp. testy po prohlubovacích i základních kurzech dělají on-line přes ISTP ve schválených zkušebních místnostech školicích středisek, mezi které patří i MOTOR expert Přerov. Pokud u nás absolvujete prohlubovací kurz, můžete u nás udělat i přezkoušení. V této chvíli máme za sebou první kurzy KT a KTE, všichni účastníci prošli, takže super. 


Nové zkušební otázky – začátkem ledna vydalo MDČR nové aktualizované zkušební testy jak pro techniky STK a kontrolní techniky typu „K“, tak i pro emisní techniky SME.


Jak se připravit na přezkoušení?  

Vzhledem k tomu, že v horizontu 3 let čeká přezkoušení každého kontrolního technika, připravili jsme pro Vás skvělou učební pomůcku v aplikaci našeho informačního a vzdělávacího portálu pro STK a SME www.aav.academy

 

Testy pro Kontrolní techniky KT a KTE


Vstupní branou do aplikace je vytvoření Vašeho účtu /registrace na hlavní stránce AAV. V aplikaci pak můžete vyzkoušet nejen zkušební testy, ale i zcela nové funkce, zlepšené vyhledávání a obsah, ve kterém najdete i mnoho užitečných článků pro Vaši práci. Přehled všech článků najdete také na hlavní stránce AAV.


Nový prohlubovací kurz pro kontrolní techniky typu "K" v Přerově

Prohlubovací kurzy pořádáme od minulého roku pod patronací zkušebny STK CZ a letos jsme přidali také prohlubovací kurzy pro kontrolní techniky typu „K“.

1. Termín: 24. – 25.06.2024, zkoušky 26.06.2024

2. Termín: 21. – 22.10.2024, zkoušky 23.10.2024

3. Termín: 18. – 19.11.2024, zkoušky 20.11.2024

 

Lektorem kurzů bude Bc. Vladimír Dušek z PCP STK. Otázky jsou nelehké, takže od 1.3.2024 na AAV doplníme i zkušební testy „K“ pro tuto skupinu kontrolních techniků a zvažujeme i mimořádný konzultační kurz k novým zkušebním otázkám. Pokud byste měli zájem, napište nám.


Vše o školení pro SME a STK najdete na https://motorexpert.cz/skolici-stredisko