Stanovisko k aktuální situaci

Vážení kolegové, milí přátelé,


podle Rozhodnutí vlády, které začalo platit od 16. 3. 2020 od 00 hodin se na opraváře motorových vozidel nevztahuje zákaz činnosti. Zákaz činnosti se nevztahuje ani na provozovny, které nespadají do živnostenského zákona, tzn. například činnost STK. Činnost SME není v rozhodnutí výslovně uvedena, ale doufejme, že její činnost spadá pod činnost STK, a tudíž není oficiálně zakázána. Je to fajn, ale…


Jaká je praktická stránka věci:

S ohledem na to, že šíření viru je, zdá se, nevyzpytatelné a nezodpovědnost mnoha lidí zcela nepochopitelná, není na místě podcenění této situace. Je nezbytně nutné dodržovat doporučené zásady bezpečnosti a při kontrole technického stavu (hlavně užitkových vozidel brázdících Evropu), používat osobních ochranných pomůcek. Jak všichni víme, právě těch je v této chvíli velký nedostatek a s naší branží se se zajištěním ochranných prostředků nepočítá.

S ohledem na danou situaci se naše firma rozhodla přijmout následující opatření:


1.   Autoservis a SME bude v době karantény fungovat ve speciálním režimu. V zájmu ochrany našich zaměstnanců budou servis a SME pro veřejnost zavřené. Měření emisí, popř. jiné opravárenské služby, se budou provádět pouze na základě předem dohodnutých a potvrzených telefonických objednávek. Měření emisí se nebude provádět na počkání, protože každé vozidlo bude před samotnou kontrolou nebo opravou desinfikováno generátorem ozónu. Generátory ozónu máme v obchodní nabídce, ale jsou, bohužel, již delší dobu vyprodány a tudíž Vám je teď nemůžeme nabídnout.


2.   Školicí středisko: vzhledem k tomu, že není možné zajistit dostatečnou ochranu lektorů a ani účastníků kurzů, není možno zajistit ubytování a ani stravování, nevíme, jak se bude vyvíjet karanténa obcí v našem kraji a tudíž možnost se do Přerova dostat, překládáme připravované vzdělávací akce na pozdější termíny. Konkrétní termíny a další informace Vám budeme sdělovat v samostatných mailech na základě vývoje situace. Pokud Vám končí platnost profesního osvědčení, nemusíte mít strach. MD ČR bude tuto situaci tolerovat a platnost osvědčení Vám v ISTP prodlouží. Bližší informace: Jitka Měsíčková – tel: 775 066 906


3.   Obchodní oddělení: budeme na příjmu a pomůžeme Vám řešit případné problémy nebo vyřídit Vaši objednávku – Petr Kanovský, tel: 777 786 867.


Rovněž přijímáme objednávky na zpracování příručky pro SME. Možná právě teď je ten nejlepší čas dát si v klidu do pořádku věci, na které jindy nebyl čas. V této souvislosti připomínám kontrolu aktualizace příručky podle Instrukce č. 4/2019 (mělo to být do 30.9.2019), pravidelnou revizi příručky s následným záznamem o změnách, kontrolu provedení a zapsání termínů všech 8 druhů kontrol, které nám tato instrukce ukládá (archivace interních auditů 3 roky), vedení provozních deníků měřidel se záznamy o údržbě (archivace 3 roky), založení a vedení Knihy opisů protokolů, nezapomenout také na Věstníky dopravy a vydané instrukce vč. zápisu o seznámení se s dokumentem atd. Rádi Vám v této souvislosti poradíme, popřípadě pro Vás příručku zpracujeme či aktualizujeme. V případě zájmu volejte – Ing. Irena Kanovská, tel: 603 276 131, popř. Ondřej Kanovský, tel: 603 276 132.


4.   Poradenství: v případě nutnosti konzultovat technické věci a emise, můžete i nadále volat pana Štefana Kanovského, tel: 777 808 680.


Na závěr si Vám dovoluji zaslat jeden užitečný odkaz, praktické rady pro podnikatele v souvislosti se stávající situací: http://nastejnelodi.cz/koronavirus/.

Jménem svým i jménem svých kolegů Vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, vnitřního klidu a hodně sil. Věřím, že všechno zvládneme a bude líp. Mějte se moc hezky a my se budeme těšit na další spolupráci v lepších časech.


Se srdečným pozdravem


Irena Kanovská