Už jen poslední krok

Praktický průvodce povinnostmi provozovatele SME a STK

odborný seminář

10. 12. 2020

9:00 - 16:00

Cena

3200 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Bc. Vladimír Dušek, Štefan Kanovský, ing. Irena Kanovská

Aktuální povinnosti provozovatele STK, úskalí přechodu na kontrolní STK, povinnost zřídit pracoviště měření emisí, plnění požadavků na umístění, prostory, personál,… nová expertíza, termíny pro podání žádostí, aktuální stav v oblasti dalšího povinného vybavení měřících a kontrolních zařízení, obsah žádosti o nové oprávnění a osvědčení k provozování STK, rady a tipy k zavedení systému řízení kvality v STK a vedení příručky pro STK.

Rozbor legislativních změn vyhlášky č. 303/2020 Sb. s účinností od 1.7.2020, Instrukce pro STK a SME, metodiky, ISTP, kontrolní úkony aktuálně.

Konzultace.

Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: