Už jen poslední krok

KLIMATIZACE F-plyny

školení na klimatizační systémy vozidel

9. 10. 2020

8:00 - 16:00

Cena

2000 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Bc. Dalibor Plischke, DiS., Štefan Kanovský

Školení je určeno pro pracovníky, kteří jakýmkoliv způsobem manipulují s klimatizačními systémy motorových vozidel, které obsahují tzv. F-plyny (flourované skleníkové plyny, např. chladivo R134a) dle nařízení Evropského paramentu a Rady (ES) Č.842/2006.


K získání osvědčení je nutné prokázání minimálních znalostí uvedené v příloze k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 307/2008.


Obsah kurzu:


– Historie a legislativa

– Princip a funkce různých klimatizačních systémů

– Druhy chladiva a jejich fyzikální i chemické vlastnosti

– Zásady bezpečnosti

– Komponenty v klimatizačních soustavách

– Servis, údržba, diagnostika – Odsávání, vakuování, plnění systémů

– Závěrečný test Po úspěšném závěrečném testu Vám jako atestační subjekt podle článku 3, odst. 1 prováděcího nařízení Komise, vystavíme OSVĚDČENÍ.


Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: