Už jen poslední krok

KONTROLNÍ TECHNIK STK - prohlubovací kurz

ve spolupráci s CSPSD, s.p.o.

24 - 28. 5. 2021

9:00 - 17:00

Cena

10248 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Bc. Vladimír Dušek, Štefan Kanovský

Přihláška ke školení

Přihlašení na školení neprobíhá na našich stránkách.

Potřebujete poradit?

Prohlubovací kurz kontrolního technika (bez oprávnění ME), který je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018 a není držitelem profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018. Osnova výuky a postup přezkoušení jsou dle přílohy 14. písm. c) a přílohy 15. písm. c) vyhlášky č. 211/2018 Sb. Účastníci po úspěšném přezkoušení a splnění všech podmínek budou moci provádět ME. Délka kurzu je 5 dnů a 2 dny přezkoušení. Praktická část přezkoušení je součástí kurzu a koná se v místě konání kurzu. Teoretická část přezkoušení se koná v místech a termínech vypsaných Ministerstvem dopravy


Další informace:

Prohlubovací kurzy pro kontrolní techniky pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy. Kurzy jsou určeny pro kontrolní techniky, kteří musí podle § 61 zákona č. 56/2001 Sb. absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika v posledním roce platnosti profesního průkazu, tj. každé 3 roky.

Zveřejněná místa a termíny konání kurzů mohou být upravovány podle zájmu účastníků. Minimální počet pro otevření kurzu je 10 účastníků.

K zařazení do kurzu jsou potřebné tyto doklady:

  • řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni ,
  • zaslání skenu profesního osvědčení kontrolního technika případně mechanika měření emisí, pokud jsou na osvědčeních záznamy i z druhé strany musí být oskenovány obě strany. (Originál profesního osvědčení nesmí být zalaminovaný a předkládá se při zahájení kurzu a při zkoušce.),
  • zaslání oboustranného skenu řidičského průkazu,
  • uhrazení kurzovného před zahájením kurzu na základě zaslané faktury.

Na kurz si sebou přineste:

  • platný občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad,
  • řidičský průkaz,
  • originál profesního osvědčení kontrolního technika případně mechanika měření emisí,
  • ochranný prostředek dýchacích cest jako je ústenka, rouška, respirátor nebo jiné zakrytí nosu a úst.

Dále doporučujeme si vzít sebou psací potřeby, zákon č. 56/2001 Sb. a vyhlášky vztahující se k probírané problematice a oblečení vhodné k praktické části výuky. Jako přípravu na dotazy během diskuse je možno si nastudovat soubor zkušebních otázek, který jsou spolu s Pravidly pro provádění zkoušek a přezkoušení zveřejněny na webu Ministerstva dopravy:  http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/STK/Otazky-ke-zkouskam.


Kontakt:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.

nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1

Miluše Coufalová Hrabinová

e-mail: kurzy@cspsd.cz

tel.: 225 131 711, 602 189 175


Poznámka: drobné občerstvení /minerálka, káva, čaj/ a obědy jsou v rámci kurzu zajištěny