Už jen poslední krok

MOTOCYKLY: Povolené a nepovolené úpravy a přestavby motocyklů ***!!! ZRUŠENO !!!***

speciální odborný seminář

8. 4. 2020

9:00 - 16:00

Cena

2600 bez DPH

Místo

PRŮHONICE

Školitel

Bc. Vladimír Dušek - Poradenské centrum pro STK, s.r.o.

Posluchači budou seznámeni s legálními úpravami motocyklů kategorie L3, 1) které nevyžadují zápis do technického průkazu, 2) úpravami, které podle posledních legislativních požadavků vyžadují zápis do TP a 3) úpravami, které jsou již považovány za přestavby, vyžadující schválení. Dále budou posluchači seznámeni se světovými systémy prokazování plnění technických požadavků na konstrukci vozidel (USA versus Evropa) a s nejnovějšími technickými předpisy na konstrukci motocyklů (NK (EU) č. 168/2013 a jeho prováděcími předpisy + Předpisy EHK OSN), které se naučí posluchači vyhledávat na internetu v českém jazyce. V přednášce budou uvedeny ukázky nejčastějších nepovolených úprav motocyklů a způsob hodnocení těchto závad při technické prohlídce v STK. 

Každý účastník obdrží aktualizované vydání publikace „Nepovolené úpravy motocyklů“ s podpisem autora.

Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: