Už jen poslední krok

Povinnosti provozovatelů SME a STK aneb jak být připraven na kontrolu SOD

seminář zaměřený na legislativu

24. 10. 2019

9:00 - 15:00

Cena

2500 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Ing.Irena Kanovská, DiS., Štefan Kanovský a Bc. Vladimír Dušek - Poradenské centrum pro STK, s.r.o.

Legislativa, systém řízení a příručka pro SME, jak být připraven na kontrolu SOD, nesrovnalosti v legislativních předpisech, krácení platnosti profesních osvědčení, prokazování odborné způsobilosti, střet zájmů, budoucnost samostatných SME z hlediska podnikání, budoucí emise v STK, co to bude obnášet, na co se připravit, diskuse.


V ceně školení, občerstvení a oběd.Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: