Už jen poslední krok

Přezkoušení po absolvování prohlubovacího kurzu KTE (SME)-Praha

ve spolupráci s STK CZ, s.r.o.

14. 12. 2023

8:00 - 17:00

Cena

0 bez DPH

Místo

Praha 1

Školitel

Ministerstvo dopravy

Přezkoušení "PK KTE - závěrečný test" - PRAHA - Ministerstvo dopravy

pro emisní techniky, kteří úspěšně absolvovali prohlubovací kurz z měření emisí a potřebují absolvovat závěrečný test z odborných znalostí z měření emisí.

 

Školící organizace od zájemců o přezkoušení shromažďuje požadované údaje a dokumenty. Tyto informace následně předává na Ministerstvo dopravy.


Místo konání přezkoušení


Praha - 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ 110 15.


Časový rozvrh přezkoušení


8:00 – 17:00 hodin

Konkrétní čas zahájení přezkoušení na který je posluchač zařazen se upřesňuje podle počtu přihlášených posluchačů v daném termínu. O přesném termínu Vás budeme informovat v průběhu vyřizování Vámi vybraného termínu přezkoušení.


Doklady které je nutné předložit ke kontrole při prezenci před zahájením přezkoušení


Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

platný občanský průkaz nebo jiný naroveň postavený doklad, který obsahuje základní údaje o totožnosti žadatele (pro kontrolu totožnosti),

platný řidičský průkaz,

originály všech profesních mechanika SME, které vlastníte,

potvrzení o absolvování prohlubovacího kurzu kontrolního technika SME (např. "PKSME"), které vydávají pověřené školící organizace,

originály výpisu z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců),

čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů (obdržíte na kurzu nebo ke stažení na stránkách STK CZ, s.r.o.)

čestné prohlášení, že jste schopen absolvovat závěrečné přezkoušení (obdržíte na kurzu nebo ke stažení na stránkách STK CZ, s.r.o.)

žádost o prodloužení profesního osvědčení emisního technika (obdržíte na kurzu nebo ke stažení na stránkách STK CZ, s.r.o.)

kolek v hodnotě 50,- Kč (prodloužení platnosti profesního osvědčení),

(nebo kolek v hodnotě 1000,- Kč ve dvouleté lhůtě "době hájení" po propadnutí osvědčení).Přezkoušení a zkoušky probíhají dle zkušebního řádu, který pro tento účel vydalo Ministerstvo dopravy.

Platný zkušební řád je k dispozici ke stažení na stránkách STK CZ, s.r.o. v sekci s názvem "Dokumenty ke stažení".Doporučené vybavení posluchače kurzu

psací potřeby, kalkulačka

Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: