Už jen poslední krok

Přezkoušení po PK KT (STK) závěrečný test - Praha

ve spolupráci s STK CZ, s.r.o.

13. 12. 2023

8:00 - 17:00

Cena

0 bez DPH

Místo

Praha 1

Školitel

Ministerstvo dopravy

Přezkoušení "PK KT - závěrečný test" - PRAHA - Ministerstvo dopravy

pro kontrolní techniky, kteří absolvovali prohlubovací kurz pro STK a potřebují se přihlásit na závěrečný test (přezkoušení).


Přezkoušení je určeno pro osoby, které absolvovali prohlubovací kurz kontrolního technika STK nebo absolvovali prohlubovací kurz kontrolního technika při němž úspěšně složili praktickou zkoušku z měření emisí a potřebují získat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika STK (provádění technických prohlídek včetně provádění měření emisí).

Každý absolvent prohlubovacího kurzu je povinen přihlásit se prostřednictvím školící organizace u které absolvoval příslušný prohlubovací kurz na některý termín přezkoušení. 

Termíny přezkoušení jsou oficiálně vypsané Ministerstvem dopravy.


Školící organizace od zájemců o přezkoušení shromažďuje požadované údaje a dokumenty. Tyto informace následně předává na Ministerstvo dopravy.

Místo konání přezkoušení: Praha - 1, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, PSČ 110 15.


Časový rozvrh přezkoušení


8:00 – 17:00 hodin

Konkrétní čas zahájení přezkoušení, na který je posluchač zařazen, se upřesňuje podle počtu přihlášených posluchačů v daném termínu. O přesném termínu Vás budeme informovat v průběhu vyřizování Vámi vybraného termínu přezkoušení.


Doklady které je nutné předložit ke kontrole při prezenci před zahájením přezkoušení


Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

1. platný občanský průkaz nebo jiný naroveň postavený doklad, který obsahuje základní údaje o totožnosti žadatele (pro kontrolu totožnosti),

2. platný řidičský průkaz,

3. originály všech profesních osvědčení kontrolního technika STK a mechanika SME, které vlastníte,

4. potvrzení o absolvování prohlubovacího kurzu kontrolního technika STK, které vydávají pověřené školící organizace,

5. originály výpisu z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců,

6. čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů (obdržíte v průběhu prohlubovacího kurzu)

7. čestné prohlášení, že jste schopen absolvovat závěrečné přezkoušení (obdržíte v průběhu prohlubovacího kurzu)

8. žádost o prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika (obdržíte v průběhu prohlubovacího kurzu)

9. kolek v hodnotě 50,- Kč, (prodloužení platnosti profesního osvědčení), (nebo kolek v hodnotě 1000,- Kč ve dvouleté lhůtě "době hájení" po propadnutí osvědčení).


Přezkoušení a zkoušky probíhají dle zkušebního řádu, který pro tento účel vydalo Ministerstvo dopravy.


Platný zkušební řád a dokumenty k přezkoušení jsou k dispozici ke stažení na stránkách STKCZ, s.r.o.

Doporučené vybavení posluchače kurzu

  • psací potřeby, kalkulačka


Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: