Už jen poslední krok

PŘEZKOUŠENÍ po prohlubovacím kurzu pro KTE

pro absolventy prohlubovacího kurzu KTE

26. 9. 2019

9:00 - 15:00

Cena

0 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Mgr. Milena Machalová, Ondřej Bek, Dis., Štefan Kanovský,

Pro zapsání ke zkoušce je nutné provést přihlášení prostřednictvím stránek společnosti DEKRA CZ a.s., která kurz v Přerově organizuje. Zde je odkaz:

https://www.dekrakurzy.cz/skoleni/sme-prohlubovaci-zkouska


Cena je zahrnuta v ceně kurzu.


Kurz „SME - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika) můžete absolvovat pouze v případě, že jste absolvoval kurz „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a obdržel jste „Potvrzení o jeho absolvování“.

Minimální obsazenost kurzu pro jeho pořádání je 10 posluchačů. V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 10-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.


Časový rozvrh přezkoušení bude upřesněn koordinátorem kurzu.

Na úvod proběhne prezence, po prezenci následuje test v délce 45 minut, vyhodnocení testu a předávání žádosti o prodloužení osvědčení a vydání prodloužených, resp. nových osvědčení kontrolního technika s omezením na emise.

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

  • kolek v hodnotě 50 Kč (pokud se prodlužuje platné Osvědčení)
  • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
  • platný řidičský průkaz
  • originál profesního osvědčení mechanika měření emisí
  • originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • potvrzení o absolvování kurzu „SME-prohlubovací kurz-ŠKOLENÍ“
  • čestné prohlášení, že jste schopen závěrečný test vykonat (formulář zde)
  • čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů dle §60, odst. 2, písm. f, čl. 1 a 2 zákona 56/2001 Sb. v platném znění
  • Kontrola těchto dokladů je nutná, aby podle zkušebního řádu na základě úspěšně vykonané zkoušky mohlo MDČR posluchači vydat prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí.

Držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení se vydává nové osvědčení, a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu při splnění zákonných podmínek z hlediska vzdělání a praxe.


Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: