Už jen poslední krok

Prohlubovací kurz pro KT s oprávněním pro měření emisí

ve spolupráci s CSPSD, s.p.o.

15. 6. 2020

8:30 - 17:00

Cena

10248 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Bc. Vladimír Dušek, Štefan Kanovský

Přihláška ke školení

Přihlašení na školení neprobíhá na našich stránkách.

Potřebujete poradit?

Prohlubovací kurz pro kontrolní techniky (s oprávněním ME),

je určen pro držitele platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018,

který je zároveň i držitelem platného profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018 a držitele profesního osvědčení kontrolního technika,

kterým končí do jednoho roku platnost oprávnění nebo jehož platnost skončila, ale je ve lhůtě 2 let podle odst. 3) § 61 vyhlášky č. 211/2018 Sb.

Osnova výuky a postup přezkoušení jsou dle přílohy  14. písm. b) a přílohy 15. písm. b) vyhlášky č. 211/2018 Sb. 

Část kurzu ME je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušený plný rozsah paliv.

Délka kurzu je 5 dnů a 1 den přezkoušení v místech a termínech vypsaných Ministerstvem dopravy.


Přihlášky a bližší informace na stránkách společnosti Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.:


https://www.cspsd.cz/kontrolni-technik


Miluše Coufalová Hrabinová, tel. 602 189 175, e-mail: kurzy@cspsd.cz


V rámci kurzu je zajištěno drobné občerstvení a obědy pro účastníky.