Už jen poslední krok

Prohlubovací kurz pro KTE - ŠKOLENÍ

kontrolní techniky s omezením na měření emisí

24 - 25. 9. 2019

9:00 - 17:00

Cena

5000 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Ondřej Bek, Dis., Štefan Kanovský

Pro zapsání do kurzu je nutné provést přihlášení prostřednictvím stránek společnosti DEKRA CZ a.s., která kurz v Přerově organizuje. Zde je odkaz:

https://www.dekrakurzy.cz/skoleni/sme-prohlubovaciKurz je určen pro osoby, které vlastní profesní osvědčení mechanika měření emisí a na základě § 60 a 61 Čl. II Přechodných ustanovení – odstavec 11 a 12 zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění zákona a potřebují získat prodloužení profesního osvědčení mechanika měření emisí, formou vydání profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických kontrol je omezeno na měření emisí vozidel.Absolvováním kurzu splní kontrolní technik (dříve mechanik SME) podmínky pro prodloužení platnosti profesního osvědčení.

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí mechanik absolvovat:

1.Teoretická a praktická výuka

2.Přezkoušení

závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního mechanika s omezením na emise.

v případě potřeby se mechanik může přihlásit na opakované přezkoušení

UPOZORNĚNÍ!

Pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí je třeba absolvovat kurz „SME - prohlubovací kurz – ŠKOLENÍ“ (teoretická a praktická výuka) a následně pak i kurz „SME - prohlubovací kurz – PŘEZKOUŠENÍ“ (závěrečný test pro získání prodloužení profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na emise).

Rozsah kurzu SME je 2 dny, teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách školicího střediska MOTOR expert, s.r.o. v Přerově. Podmínkou konání kurzu je naplnění minimálního počtu 10 účastníků. V případě, že nebude kurz obsazen minimálně 10-ti posluchači, budete informován o tom, že je nutné se přeobjednat na kurz pořádaný v jiném termínu.

Při prezenci je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

  • platný občanský průkaz pro kontrolu totožnosti
  • originál profesního osvědčení mechanika měření emisí pro kontrolu osvědčení
  • Kontrola těchto dokladů je nutná pro absolvování výuky v daném kurzu a následné vydání „Potvrzení o absolvování kurzu“.

Držitelům profesních osvědčení kontrolního technika, kterým skončila platnost osvědčení a v příslušném roce neabsolvovali prohlubovací kurz a nesložili závěrečné přezkoušení se vydává nové osvědčení, a to pokud do dvou let od skončení platnosti osvědčení absolvují prohlubovací kurz a složí závěrečné přezkoušení. V takovém případě Ministerstvo dopravy České republiky původní neplatné osvědčení odebere a vystaví osvědčení nové. Žadatel je povinen uhradit poplatek 1 000 Kč ve formě kolku.

Pokud držitelé osvědčení neabsolvují prohlubovací kurz a nesloží závěrečné přezkoušení do dvou let od skončení platnosti osvědčení, mohou získat osvědčení pouze absolvováním základního kurzu při splnění zákonných podmínek z hlediska vzdělání a praxe.


Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: