Už jen poslední krok

SOD v STK a SME od A po Z

seminář určený pro Krajské úřady a Obce s rozšířenou působností

25. 9. 2020

8:30 - 14:00

Cena

1500 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Mgr.Milena Machalová, Bc.Vladimír Dušek, Ing.Irena Kanovská a Štefan Kanovský

Program semináře:

 

1.      Přehled aktuálních legislativních předpisů vztahujících se k činnosti STK a SME

·        Stručný přehled zásadních změn po novele Zákona č. 56/2001 Sb. potřebných pro kontrolní činnost orgánů SOD

·        Vyhláška č. 211/2018 Sb. ve znění novely č. 303/2020 Sb., účinné od 1. 7. 2020 , přehled zásadních nedostatků legislativních předpisů pro účely kontrolní činnosti

·        Změny v oblasti metodiky měření emisí a změny v oblasti IS TP platné od 1. 7. 2020

·        Aktualizovaný přehled a obsah instrukcí pro SME a STK vč. pokynů důležitých pro kontrolní činnost, vydaných ve Věstnících dopravy MDČR do 30. 8. 2020

·        Aktualizovaný přehled vyjádření výrobců vozidel k výjimkám v metodice měření emisí

2.      Měření emisí jako součást technické prohlídky a technické kontroly vozidla

·        požadavky na umístění provozovny měření emisí, prostory provozovny, přístroje, personální zajištění, udržování kvalifikace, příručku jakosti, systém řízení kvality, systém vnitřní kontroly,

·        rozdíly mezi pracovištěm měření emisí u STK (PME) a samostatnou SME

a)     Pracoviště měření emisí u STK (PME) – plnění požadavků, expertíza, termíny pro podání žádostí, druh stanice, kategorie vozidel, příručka jakosti, osvědčení atd.

b)     Samostatná stanice měření emisí (SME) – plnění požadavků, povolení

3.      Požadavky na systém řízení kvality a vedení příručky STK a SME

·        Vedení příručky STK (STK/PME) – ukázka vedení příručky STK od Poradenského centra pro STK s.r.o., autor Bc. Vladimír Dušek

·        Vedení příručky a systém kontroly v SME– ukázka správného vedení příručky od MOTOR expert s.r.o., autor Ing. Irena Kanovská

4.      Výstupy činnosti státního odborného dozoru MD ČR

·        Nejčastější chyby a nedostatky v činnosti SME a STK, na co zaměřit při kontrolách pozornost, odpovědi na dotazy, diskuse

 

Přednášející:

·        Mgr. Milena Machalová, Ministerstvo dopravy ČR – odbor 150

·        Bc. Vladimír Dušek, Poradenské centrum pro STK s.r.o., odborný poradce s dlouholetou praxí v oblasti kontrol technického stavu silničních vozidel, člen pracovní skupiny MDČR

·        Ing. Irena Kanovská, Poradenské služby pro SME - MOTOR expert s.r.o., členka pracovní skupiny MDČR

·        Štefan Kanovský, vedoucí lektor školicího střediska MOTOR expert s.r.o., odborný poradce s dlouholetou praxí v oblasti autodiagnostiky a měření emisí motorových vozidel, člen pracovní skupiny MDČR

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 10.9.2020.

Vaši účast potvrdíme a zašleme fakturu. Cena školení: 1500 Kč + DPH (1815 Kč vč. DPH) / osobu.

Společně s přihláškou nám můžete zaslat i případné dotazy na p. Mgr. Machalovou a další přednášející.

 

Těšíme se na společné setkání!

 

Přihláška na školení

Informace o firmě

Kontaktní osoba

Učastníci kurzu

Doplnující informace

Celková cena: