Už jen poslední krok

ZÁKLADNÍ KURZ pro kontrolní techniky s omezením na měření emisí

ve spolupráci s DEKRA CZ, a.s.

14. 3. 2022

9:00 - 17:00

Cena

10000 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Bc. Dalibor Plischke, DiS., Štefan Kanovský

Přihláška ke školení

Přihlašení na školení neprobíhá na našich stránkách.

Potřebujete poradit?

Kurz je určen pro osoby, které chtějí získat profesní osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel na základě zákona 56/2001 Sb. v platném znění.


UPOZORNĚNÍ - pokud vlastníte osvědčení kontrolního technika (STK), rozšíření o emise získáte absolvováním STK prohlubovacího kurzu - školení, včetně SME pro techniky, kteří nejsou mechaniky SME.


Účel kurzu

Absolvováním kurzu splní zájemce podmínky pro vydání profesního osvědčení a zajistí si tak možnost vykonávat činnost kontrolního technika s omezením na emise.

Průběh kurzu

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí mechanik absolvovat:

 1. Teoretická a praktická výuka
 2. Praktická a písemná zkouška

Rozsah účasti je 5 dní (2 dny teoretická část kurzu, 1 den praktická část kurzu, 1 den praktická zkouška a 1 den písemná zkouška).

Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách MOTOR expert, s.r.o. v Přerově.

Podmínkou konání kurzu je naplnění minimálního počtu 10 účastníků.

Časový rozvrh kurzu

1. – 3. den

8:45 – 9:00 prezence, 9:00 – 17:00 výuka

Při prezenci na kurzu je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

Platný OP nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Časový rozvrh praktické zkoušky – 4.den

8:45 – 9.00 prezence, 9:00 – 17:00 praktická zkouška

Při prezenci na praktickou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Časový rozvrh písemné zkoušky – 5.den

8:45 – 9.00 prezence, 9:00 – 17:00 písemná zkouška


Při prezenci na písemnou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

 1. Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti
 2. Platný ŘP pro skupiny vozidel, kterou bude měřit
 3. Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč
 4. Originál dokladu o vzdělání v automobilním směru
 5. Originál dokladu o odborné praxi v autoopravárenství – nejméně 3 roky, délka praxe musí být uvedena datumově
 6. Originál výpisu z Rejstříku trestů, který nebude v den konání zkoušky starší 3 měsíců
 7. Potvrzení o absolvování kurzu
 8. Čestné prohlášení, že jste schopen závěrečnou zkoušku vykonat (obdržíte na kurzu)
 9. Čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů dle §60, odst. 2, písm. f, čl. 1 a 2 zákona 56/2001 Sb. v platném znění (obdržíte na kurzu)


Cena za kurz

12.100,- Kč vč. DPH

Platba se provádí bankovním převodem

Kontaktní osoba: Yvona Davidová, 606 761 431 ; yvona.davidova@dekra.com