Už jen poslední krok

ZÁKLADNÍ KURZ pro kontrolní techniky s omezením na měření emisí

ve spolupráci s CSPSD, s.p.o.

20 - 24. 2. 2023

9:00 - 17:00

Cena

10750 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Bc. Dalibor Plischke, DiS., Štefan Kanovský

Přihláška ke školení

Přihlašení na školení neprobíhá na našich stránkách.

Potřebujete poradit?

Základní kurzy kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel včetně organizace závěrečných zkoušek odborné způsobilosti pořádá Centrum služeb pro silniční dopravu na základě pověření Ministerstva dopravy podle § 62 zák. 56/2001 Sb. Kurz trvá pět dnů a skládá se z teoretické výuky na učebně, praktické výuky na pracovišti SME, praktické zkoušky (předposlední den kurzu) a teoretické zkoušky (poslední den kurzu) v časovém rozsahu podle příloh 17. písm. a) a 18. písm. a) vyhlášky č. 211/ 2018 Sb. Kurz je pro všechny druhy paliv.


K zařazení do základního kurzu jsou potřebné tyto doklady (§ 60 zák. 56/2001 Sb.): 

  • Řádně vyplněná přihláška, která je ke stažení na http://www.cspsd.cz/prihlasky-ke-stazeni,
  • doložené vzdělání (ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou nebo technickou prohlídkou vozidel),
  • potvrzení praxe ve výrobě nebo opravě vozidel nejméně v rozsahu nejméně 3 roky,
  • kopie řidičského průkazu s oprávněním pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude provádět (pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1),
  • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců k předpokládanému dni konání zkoušky nebo v požadovaném termínu podaná žádost na Ministerstvo dopravy prostřednictvím CSPSD o zjištění bezúhonnosti podle odst. 3 § 60 zák. 56/2001 Sb.

Poplatky Ministerstvu dopravy: dle zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích, položka 22/b přílohy (správní poplatky) - kolek ve výši 1.000,- Kč


Další informace:

Na závěrečnou zkoušku musíte mít sebou originály výše uvedených dokumentů, platný řidičský průkaz a průkaz totožnosti. Dále doporučujeme si vzít sebou psací potřeby a oblečení vhodné k praktické části výuky. Pro snadnější zvládnutí testu je možno si nastudovat soubor zkušebních otázek, který jsou spolu s Pravidly pro provádění zkoušek a přezkoušení zveřejněny na webu  Ministerstva dopravy

Profesní osvědčení je vydáváno jen osobám, které nejsou ve střetu zájmů podle písm. f) odst.2) § 60 zák. č. 56/2001 Sb.


Potřebné doklady pro přijetí do základního kurzu prosím zašlete na adresu:

Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o., nábř. L. Svobody 1222/ 12, 110 15 Praha 1

nebo v elektronické podobě na e-mail: kurzy.sme@cspsd.cz

Případné dotazy Vám zodpoví:

pí Alena Mašatová, tel.: 225 131 711, 770 125 650