Už jen poslední krok

Základní kurz pro kontrolní techniky s omezením na měření emisí (KTE)

organizuje v Přerově DEKRA CZ, a.s.

12. 10. 2020

9:00 - 17:00

Cena

10000 bez DPH

Místo

Přerov

Školitel

Štefan Kanovský, Bc. Dalibor Plischke, DiS.

Přihláška ke školení

Přihlašení na školení neprobíhá na našich stránkách.

Potřebujete poradit?

Kurz je určen pro osoby, které chtějí získat profesní osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel na základě zákona 56/2001 Sb. v platném znění.

UPOZORNĚNÍ - pokud vlastníte osvědčení kontrolního technika (STK), rozšíření o emise získáte absolvováním STK prohlubovacího kurzu - školení, včetně SME pro techniky, kteří nejsou mechaniky SME.

Absolvováním kurzu splní zájemce podmínky pro vydání profesního osvědčení a zajistíte si tak možnost vykonávat činnost kontrolního technika s omezením na emise.

Kurz se skládá ze dvou termínově oddělených částí, které musí mechanik absolvovat:

 1. Teoretická a praktická výuka
 2. Praktická a písemná zkouška

Rozsah účasti je 5 dní (2 dny teoretická část kurzu, 1 den praktická část kurzu, 1 den praktická zkouška a 1 den písemná zkouška). Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách MOTOR expert, s.r.o. v Přerově.

Podmínkou konání kurzu je naplnění minimálního počtu 10 účastníků.

Při prezenci na kurzu je nutné ke kontrole předložit tyto doklady:

Platný OP nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Při prezenci na praktickou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti

Při prezenci na písemnou zkoušku je třeba předložit tyto doklady:

 1. Platný OP, nebo jiný naroveň postavený doklad pro kontrolu totožnosti
 2. Platný ŘP pro skupiny vozidel, kterou bude měřit
 3. Kolek v hodnotě 1.000,-- Kč
 4. Originál dokladu o vzdělání v automobilním směru
 5. Originál dokladu o odborné praxi v autoopravárenství – nejméně 3 roky, délka praxe musí být uvedena datumově
 6. Originál výpisu z Rejstříku trestů, který nebude v den konání zkoušky starší 3 měsíců
 7. Potvrzení o absolvování kurzu
 8. Čestné prohlášení, že jste schopen závěrečnou zkoušku vykonat (obdržíte na kurzu)
 9. Čestné prohlášení, že nejste ve střetu zájmů dle §60, odst. 2, písm. f, čl. 1 a 2 zákona 56/2001 Sb. v platném znění (obdržíte na kurzu)


PŘIHLÁŠKA do kurzu prostřednictvím stránek DEKRA CZ, a.s.:

https://www.dekrakurzy.cz/skoleni/sme-zakladni